Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  franskt björnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus gillotii
Franskt björnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Franskt björnbär är ett storvuxet äkta björnbär med håriga årsskott beväpnade med långa raka taggar. Bladen är vita på undersidan, som hos armeniskt björnbär Rubus armeniacus, och de stora blommorna har rosafärgade kronblad och pistiller.
Utbredning
Länsvis förekomst för franskt björnbär Observationer i Sverige för franskt björnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Franskt björnbär är i Sverige endast funnet på en lokal på Bråtö sydväst om Orust i Bohuslän. För övrigt är arten endast känd från Frankrike, där den är vanlig bland annat i Centralmassivet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
Franskt björnbär, i sektionen äkta björnbär, förekommer på en lokal i Bohuslän. Arten växer här i en strandnära, sydvänd klippskreva och hotas av slumpartade händelser eller av röjning på grund av okunskap om artens status i landet.. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (5-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Det svenska beståndet växer på hällmark med tunt jordtäcke i en sydvänd klippskreva nära stranden.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus gillotii Boulay - franskt björnbär Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)

Dokumentation Franskt björnbär, i sektionen äkta björnbär, förekommer på en lokal i Bohuslän. Arten växer här i en strandnära, sydvänd klippskreva och hotas av slumpartade händelser eller av röjning på grund av okunskap om artens status i landet.. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (5-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Franskt björnbär är ett storvuxet äkta björnbär med håriga årsskott beväpnade med långa raka taggar. Bladen är vita på undersidan, som hos armeniskt björnbär Rubus armeniacus, och de stora blommorna har rosafärgade kronblad och pistiller.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för franskt björnbär

Länsvis förekomst och status för franskt björnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för franskt björnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Franskt björnbär är i Sverige endast funnet på en lokal på Bråtö sydväst om Orust i Bohuslän. För övrigt är arten endast känd från Frankrike, där den är vanlig bland annat i Centralmassivet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus gillotiiBoulay - franskt björnbär

Det svenska beståndet växer på hällmark med tunt jordtäcke i en sydvänd klippskreva nära stranden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom franskt björnbär bara finns på en enda lokal i Sverige kan den lätt försvinna till följd av någon slumpartad händelse, till exempel extremt väder. En annan risk är att badgäster skulle kunna tycka att snåret är i vägen och röja bort det. Att betet nyligen har upphört på Bråtö har troligen inte så stor betydelse för öns björnbär, åtminstone på kort sikt, men med tanke på den övriga floran är det önskvärt att nötbetet återupptas. Betet kan gynna även björnbären genom att lämpliga groningsmiljöer skapas.
Några särskilda åtgärder är knappast aktuella. Om betet återupptas är det viktigt att beståndet inte röjs bort i syfte att förbättra betesmarken. Lokalen bör bevakas av floraväktare. Förekomsterna av flera rödlistade arter på Bråtö skulle kunna motivera ett formellt skydd.
På en annan del av Bråtö finns ett litet bestånd med knölbjörnbär Rubus tuberculatus, som ännu inte anses vara tillräckligt etablerat för att rödlistas. Knölbjörnbär är i Sverige endast funnet på Bråtö och de båda arterna måste anses ha samma skyddsvärde. Även rosenbjörnbär Rubus rosanthus (EN) och en ännu obeskriven krypbjörnbärsart finns på ön.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Mattsson, T. & Oredsson, A. 2009. Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 103: 13-23. BILD

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Burén & Tore Mattsson 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus gillotii, Boulay - franskt björnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Burén & Tore Mattsson 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.