Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandsapollo

Organismgrupp Fjärilar, Dagfjärilar Parnassius apollo apollo
Gotlandsapollo Fjärilar, Dagfjärilar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandsapollo Observationer i Sverige för gotlandsapollo
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Gotlandsapollo (underart av apollofjäril) förekommer lokalt på alvarmarker på Gotland. På Fårö i norr är arten någorlunda frekvent. På övriga Gotland förekommer den glesare, mer lokalt och är mer ojämn i sitt uppträdande. Fjärilens larv lever på Gotland på vit fetknopp (Sedum album). Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-10000). Vilket avser populationsstorlek under år med få reproducerande individer. Antalet lokalområden i landet skattas till 105 (90-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4400 (4300-4600) km² och förekomstarean (AOO) till 1400 (480-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (upphörande eller minskande extensivt bete, igenväxning eller alltför hårt bete) och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii,v)c(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Blottad mark
Blottad mark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vit fetknopp
· vit fetknopp
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Papilionidae (riddarfjärilar), Släkte Parnassius, Underart Parnassius apollo apollo (Linnaeus, 1758) - gotlandsapollo Synonymer Parnassius apollo linnaei Bryk, 1913

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Gotlandsapollo (underart av apollofjäril) förekommer lokalt på alvarmarker på Gotland. På Fårö i norr är arten någorlunda frekvent. På övriga Gotland förekommer den glesare, mer lokalt och är mer ojämn i sitt uppträdande. Fjärilens larv lever på Gotland på vit fetknopp (Sedum album). Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-10000). Vilket avser populationsstorlek under år med få reproducerande individer. Antalet lokalområden i landet skattas till 105 (90-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4400 (4300-4600) km² och förekomstarean (AOO) till 1400 (480-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (upphörande eller minskande extensivt bete, igenväxning eller alltför hårt bete) och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii,v)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandsapollo

Länsvis förekomst och status för gotlandsapollo baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandsapollo

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Papilionoidea - äkta dagfjärilar 
 • Familj
  Papilionidae - riddarfjärilar 
 • Underfamilj
  Parnassiinae - apollofjärilar 
 • Släkte
  Parnassius  
 • Art
  Parnassius apollo - apollofjäril 
 • Underart
  Parnassius apollo apollo(Linnaeus, 1758) - gotlandsapollo
  Synonymer
  Parnassius apollo linnaei Bryk, 1913

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vit fetknopp - Sedum album (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Papilionoidea - äkta dagfjärilar 
 • Familj
  Papilionidae - riddarfjärilar 
 • Underfamilj
  Parnassiinae - apollofjärilar 
 • Släkte
  Parnassius  
 • Art
  Parnassius apollo - apollofjäril 
 • Underart
  Parnassius apollo apollo, (Linnaeus, 1758) - gotlandsapollo
  Synonymer
  Parnassius apollo linnaei Bryk, 1913
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.