Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grässvalting

Organismgrupp Kärlväxter Alisma gramineum
Grässvalting Kärlväxter

  1. Ej bedömd NE
  2. Ej tillämplig NA
  3. Livskraftig LC
  4. Kunskapsbrist DD
  5. Nära hotad NT
  6. Sårbar VU
  7. Starkt hotad EN
  8. Akut hotad CR
  9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grässvalting är en flerårig, 10–40 cm hög vattenväxt med upp till 20 blad i rosett. Grässvalting växer oftast delvis under vattenytan och bladen är då 2–13 mm breda och bandformiga. På grunt vatten och på land kan också blad med tydlig, lansettlik bladskiva bildas. Blommorna sitter på långa skaft i en kransgrenig blomställning med (1–) 3–5 kransar. Blommornas tre kronblad är svagt rosa och 1,5–4,5 mm långa. Bladen är lika långa som eller kortare än blomställningen. Grässvalting är självfertil och förökar sig med frö.
Utbredning
Länsvis förekomst för grässvalting Observationer i  Sverige för grässvalting
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Grässvalting har hittats på en lokal i Sverige, vid Falkenberg i Halland. Den upptäcktes 1896 men försvann troligen redan kring sekelskiftet då växtplatsen, en vik av Ätran, fylldes ut. Det kan ha rört sig om en tillfällig förekomst. I Norden i övrigt är grässvalting endast känd från Danmark där den är klassad som akut hotad. Den har vuxit på några få platser i Jylland, 2000 hittades den igen efter att inte setts i Danmark sedan 1971. Grässvalting förekommer i Mellaneuropa och Asien samt i västra Nordamerika. Den har en östlig utbredning i Europa och är sällsynt och minskande i den västra delen av sitt utbredningsområde t. ex. i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
  • 2010 Nationellt utdöd (RE)
  • 2005 Nationellt utdöd (RE)
  • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Grässvalting har funnits på en lokal i Halland. Den försvann redan i slutet av 1800-talet då växtplatsen fylldes ut. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1890.
Ekologi
Grässvalting är värmeälskande och växer i naturligt näringsrikt sötvatten på ett par decimeters djup. Den föredrar finsediment i lugnvatten i åar och småsjöar, gärna nära havet. Arten är konkurrenssvag och ofta växer bara ett fåtal plantor tillsammans.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Alismataceae (svaltingväxter), Släkte Alisma (kranssvaltingar), Art Alisma gramineum Lej. - grässvalting Synonymer Alisma gramineum ssp. arcuatum (Michalet) Hyl., Alisma gramineum subsp. arcuatum (Michalet) Hyl., Alisma graminifolium (Wahlenb.) Ehrh. ex Ledeb., Alisma loeselii Gorski ex Juz., Alisma plantago-aquatica subsp. arcuatum (Michalet) Nyman, Alisma plantago-aquatica ssp. arcuatum (Michalet) Nyman, Alisma plantago-aquatica var. graminifolium Wahlenb., Alisma arcuatum Michalet

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
  • 2010 Nationellt utdöd (RE)
  • 2005 Nationellt utdöd (RE)
  • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Grässvalting har funnits på en lokal i Halland. Den försvann redan i slutet av 1800-talet då växtplatsen fylldes ut. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1890.
Global rödlistning DD (2014)
Grässvalting är en flerårig, 10–40 cm hög vattenväxt med upp till 20 blad i rosett. Grässvalting växer oftast delvis under vattenytan och bladen är då 2–13 mm breda och bandformiga. På grunt vatten och på land kan också blad med tydlig, lansettlik bladskiva bildas. Blommorna sitter på långa skaft i en kransgrenig blomställning med (1–) 3–5 kransar. Blommornas tre kronblad är svagt rosa och 1,5–4,5 mm långa. Bladen är lika långa som eller kortare än blomställningen. Grässvalting är självfertil och förökar sig med frö.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för grässvalting

Länsvis förekomst och status för grässvalting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i  Sverige för grässvalting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grässvalting har hittats på en lokal i Sverige, vid Falkenberg i Halland. Den upptäcktes 1896 men försvann troligen redan kring sekelskiftet då växtplatsen, en vik av Ätran, fylldes ut. Det kan ha rört sig om en tillfällig förekomst. I Norden i övrigt är grässvalting endast känd från Danmark där den är klassad som akut hotad. Den har vuxit på några få platser i Jylland, 2000 hittades den igen efter att inte setts i Danmark sedan 1971. Grässvalting förekommer i Mellaneuropa och Asien samt i västra Nordamerika. Den har en östlig utbredning i Europa och är sällsynt och minskande i den västra delen av sitt utbredningsområde t. ex. i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
  • Rike
    Plantae - egentliga växter 
  • Underrike
    Viridiplantae - gröna växter 
  • Infrarike
    Streptophyta  
  • Överstam
    Embryophyta - landväxter 
  • Stam
    Tracheophyta - kärlväxter 
  • Understam
    Euphyllophytina - eufyllofyter 
  • Infrastam
    Spermatophytae - fröväxter 
  • Överklass
    Angiospermae - blomväxter 
  • Klass
    Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
  • Ordning
    Alismatales - svaltingordningen 
  • Familj
    Alismataceae - svaltingväxter 
  • Släkte
    Alisma - kranssvaltingar 
  • Art
    Alisma gramineumLej. - grässvalting
    Synonymer
    Alisma gramineum ssp. arcuatum (Michalet) Hyl.
    Alisma gramineum subsp. arcuatum (Michalet) Hyl.
    Alisma graminifolium (Wahlenb.) Ehrh. ex Ledeb.
    Alisma loeselii Gorski ex Juz.
    Alisma plantago-aquatica subsp. arcuatum (Michalet) Nyman
    Alisma plantago-aquatica ssp. arcuatum (Michalet) Nyman
    Alisma plantago-aquatica var. graminifolium Wahlenb.
    Alisma arcuatum Michalet

Grässvalting är värmeälskande och växer i naturligt näringsrikt sötvatten på ett par decimeters djup. Den föredrar finsediment i lugnvatten i åar och småsjöar, gärna nära havet. Arten är konkurrenssvag och ofta växer bara ett fåtal plantor tillsammans.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Vatten (Viktig)
Grässvalting försvann från sin enda svenska lokal på grund av att växtplatsen fylldes igen.

Påverkan
  • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Om grässvalting återfinns ska växtplatsen skyddas.
Utländska namn – DK: Kortskaftet Skeblad, GB: Ribbon-leaved Water-plantain.

Björkqvist, I. 1967. Studies in Alisma L. 1. Distribution, variation and germination. Opera Bot. 17.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Jørgensen, T. B. 2002. Fund af Kortskaftet Skeblad i Fussing Sø august 2000. URT 26: 62–63.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Mikkelsen, V. M. 1943. Udbredelsen af Juncaginaceae, Alismataceae og Hydrocaritaceae i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 65–94.

Moeslund, B. m.fl. 1990. Danske vandplanter. Miljønytt nr 2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L-Å. 1976. Projekt Linné rapporterar 14–28. Svensk Bot. Tidskr. 70: 211–224.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Martinsson 1994.

Namn och släktskap
  • Rike
    Plantae - egentliga växter 
  • Underrike
    Viridiplantae - gröna växter 
  • Infrarike
    Streptophyta  
  • Överstam
    Embryophyta - landväxter 
  • Stam
    Tracheophyta - kärlväxter 
  • Understam
    Euphyllophytina - eufyllofyter 
  • Infrastam
    Spermatophytae - fröväxter 
  • Överklass
    Angiospermae - blomväxter 
  • Klass
    Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
  • Ordning
    Alismatales - svaltingordningen 
  • Familj
    Alismataceae - svaltingväxter 
  • Släkte
    Alisma - kranssvaltingar 
  • Art
    Alisma gramineum, Lej. - grässvalting
    Synonymer
    Alisma gramineum ssp. arcuatum (Michalet) Hyl.
    Alisma gramineum subsp. arcuatum (Michalet) Hyl.
    Alisma graminifolium (Wahlenb.) Ehrh. ex Ledeb.
    Alisma loeselii Gorski ex Juz.
    Alisma plantago-aquatica subsp. arcuatum (Michalet) Nyman
    Alisma plantago-aquatica ssp. arcuatum (Michalet) Nyman
    Alisma plantago-aquatica var. graminifolium Wahlenb.
    Alisma arcuatum Michalet
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Martinsson 1994.