Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå klaffmätare

Organismgrupp Fjärilar, Mätare Philereme vetulata
Grå klaffmätare Fjärilar, Mätare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för grå klaffmätare Observationer i Sverige för grå klaffmätare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Grå klaffmätare förekommer främst i kalkrika odlingsbygder och är känd från alla landskap i södra Sverige, bortsett från Dalsland, norrut till Gästrikland och Hälsingland. Artens värdväxt är vägtorn en art som riskerar att röjas bort vid buskröjning i betes- och odlingsmarker och minskar starkt i bryn och på odlingshinder i stora delar av landet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (700-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-25) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3c).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· brakved
· brakved
· getapel
· getapel
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Geometridae (mätare), Släkte Philereme, Art Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775) - grå klaffmätare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Grå klaffmätare förekommer främst i kalkrika odlingsbygder och är känd från alla landskap i södra Sverige, bortsett från Dalsland, norrut till Gästrikland och Hälsingland. Artens värdväxt är vägtorn en art som riskerar att röjas bort vid buskröjning i betes- och odlingsmarker och minskar starkt i bryn och på odlingshinder i stora delar av landet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (700-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-25) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3c).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå klaffmätare

Länsvis förekomst och status för grå klaffmätare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå klaffmätare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Larentiinae  
 • Tribus
  Phileremini  
 • Släkte
  Philereme  
 • Art
  Philereme vetulata(Denis & Schiffermüller, 1775) - grå klaffmätare

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· brakved - Frangula alnus (Har betydelse)
· getapel - Rhamnus cathartica (Viktig)


Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Larentiinae  
 • Tribus
  Phileremini  
 • Släkte
  Philereme  
 • Art
  Philereme vetulata, (Denis & Schiffermüller, 1775) - grå klaffmätare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.