Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grålångöra

Organismgrupp Däggdjur Plecotus austriacus
Grålångöra Däggdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för grålångöra Observationer i Sverige för grålångöra
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Grå långörad fladdermus är observerad under två år i en kyrka i mellersta Skåne på 1960-talet. Sommaren 1989 observerades vid flera tillfällen några exemplar i Svaneholms slottspark i Skåne. Under 2014 gjordes ett nytt fynd som bekräftar att arten finns kvar i Sverige. Eftersom arten inte är flyttande är det inte sannolikt att fynden utgörs av tillfälliga besök. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (10-50). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· insekter
· insekter
Har betydelse
Viktig

Klass Mammalia (däggdjur), Ordning Chiroptera (fladdermöss), Familj Vespertilionidae (läderlappar), Släkte Plecotus, Art Plecotus austriacus (J.B.Fischer, 1829) - grålångöra Synonymer Vespertilio austriacus J.B.Fischer, 1829, grå långörad fladdermus

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Grå långörad fladdermus är observerad under två år i en kyrka i mellersta Skåne på 1960-talet. Sommaren 1989 observerades vid flera tillfällen några exemplar i Svaneholms slottspark i Skåne. Under 2014 gjordes ett nytt fynd som bekräftar att arten finns kvar i Sverige. Eftersom arten inte är flyttande är det inte sannolikt att fynden utgörs av tillfälliga besök. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (10-50). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Konventioner Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens bilaga II, EuroBats
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för grålångöra

Länsvis förekomst och status för grålångöra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grålångöra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Laurasiatheria  
 • Ordning
  Chiroptera - fladdermöss 
 • Underordning
  Vespertilionoidea  
 • Familj
  Vespertilionidae - läderlappar 
 • Släkte
  Plecotus  
 • Art
  Plecotus austriacus(J.B.Fischer, 1829) - grålångöra
  Synonymer
  Vespertilio austriacus J.B.Fischer, 1829
  grå långörad fladdermus

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer, Exploaterad miljö, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· insekter - Hexapoda (Viktig)


Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Laurasiatheria  
 • Ordning
  Chiroptera - fladdermöss 
 • Underordning
  Vespertilionoidea  
 • Familj
  Vespertilionidae - läderlappar 
 • Släkte
  Plecotus  
 • Art
  Plecotus austriacus, (J.B.Fischer, 1829) - grålångöra
  Synonymer
  Vespertilio austriacus J.B.Fischer, 1829
  grå långörad fladdermus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.