Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulfläckig brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Dircaea quadriguttata
Gulfläckig brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlång och sammetssvart skalbagge med stora gula fläckar på täckvingarna. Denna vackra art blir 6–10 mm lång. På varje täckvinge finns tv å stora svagt oregelbundna gula fläckar, varav en fläck ligger strax bakom basen och en strax före bakspetsen på täckvingarna. Kroppen är högvälvd och benen är kraftigt byggda. Täckvingarna är jämnt och svagt punkterade. Fotlederna är ljusare än resten av benen. Arten liknar mycket den orangefläckiga brunbaggen som finns i mellersta Kalmar län. Man bör visa misstänkta exemplar för en erfaren entomolog om man misstänker någon av arterna.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulfläckig brunbagge Observationer i Sverige för gulfläckig brunbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Endast känd genom ett fynd av två exemplar i Kalmar-trakten i juni 1907. Arten är närmast påträffad på flera lokaler i södra och östra Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved av björk. Endast känd genom några 1800-talsexemplar vilka uppges vara påträffade i Kalmartrakten. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved av björk. Enligt utländska uppgifter angrips främst grova döda björkar i gamla hagar och ute på hyggen och brandfält. Utvecklingstiden är två år. De slingrande larvgångarna går några centimeter under vedytan på kraftigt vitrötade stamavsnitt. Den fullbildade skalbaggen påträffas under slutet av juni och i juli och verkar vara dagaktiv men är mycket livlig och svår att fånga. Levnadssättet tycks likna det hos den närbesläktade Dircaea australis som endast finns i Kalmar län i hela Norden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Dircaea, Art Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) - gulfläckig brunbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved av björk. Endast känd genom några 1800-talsexemplar vilka uppges vara påträffade i Kalmartrakten. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En avlång och sammetssvart skalbagge med stora gula fläckar på täckvingarna. Denna vackra art blir 6–10 mm lång. På varje täckvinge finns tv å stora svagt oregelbundna gula fläckar, varav en fläck ligger strax bakom basen och en strax före bakspetsen på täckvingarna. Kroppen är högvälvd och benen är kraftigt byggda. Täckvingarna är jämnt och svagt punkterade. Fotlederna är ljusare än resten av benen. Arten liknar mycket den orangefläckiga brunbaggen som finns i mellersta Kalmar län. Man bör visa misstänkta exemplar för en erfaren entomolog om man misstänker någon av arterna.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för gulfläckig brunbagge

Länsvis förekomst och status för gulfläckig brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulfläckig brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom ett fynd av två exemplar i Kalmar-trakten i juni 1907. Arten är närmast påträffad på flera lokaler i södra och östra Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Dircaeini  
 • Släkte
  Dircaea  
 • Art
  Dircaea quadriguttata(Paykull, 1798) - gulfläckig brunbagge

Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved av björk. Enligt utländska uppgifter angrips främst grova döda björkar i gamla hagar och ute på hyggen och brandfält. Utvecklingstiden är två år. De slingrande larvgångarna går några centimeter under vedytan på kraftigt vitrötade stamavsnitt. Den fullbildade skalbaggen påträffas under slutet av juni och i juli och verkar vara dagaktiv men är mycket livlig och svår att fånga. Levnadssättet tycks likna det hos den närbesläktade Dircaea australis som endast finns i Kalmar län i hela Norden.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Kontinuiteten på grövre död björkved i speciella nedbrytningsstadier och speciella röttyper är förmodligen orsaken till varför arten försvunnit ur landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle den återupptäckas på någon plats bör snabba vårdåtgärder komma till stånd. Dessa bör utformas efter de förutsättningar som finns på platsen.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 2: 324, Krefeld.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som ej återfunnits. Ent. Tidskr. 99:124.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 33: 291.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Dircaeini  
 • Släkte
  Dircaea  
 • Art
  Dircaea quadriguttata, (Paykull, 1798) - gulfläckig brunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.