Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulfläckig vedharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Ctenophora nigriceps
Gulfläckig vedharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedharkrankar är relativt kraftiga, blanka och stekelliknande i sitt utseende. Den gulfläckiga vedharkranken är en kontrastrikt tecknad harkrank, bakkroppens sidor är brungula med ett smalt svart band på ovansidan omgärdat av parvisa citrongula fläckar. Mellankroppen är blankt svart med citrongula teckningar på sidorna och framtill. Benen är brungula och mörknar ut mot tarserna. Vingarna är klara och svagt brunaktiga med mörkare märke i framkanten och vidare ut mot vingspetsen. Antennerna är hos hannen är sågtandade, medan de hos honan är mer trådformiga. Kroppslängden är 14–20 mm, och vinglängden är 12–14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulfläckig vedharkrank Observationer i Sverige för gulfläckig vedharkrank
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten har två underarter C. nigriceps nigriceps och C. nigriceps miyamotoi. Den förstnämnda underarten är endast känd från Jämtland (Vallbo, 1935) (Tjäder, 1949) och Norrbotten (Haparanda, 1966) (Mannheims, 1967) men bör ha en vidare utbredning i nordliga boreala skogar. Den senare underarten är funnen i Moskvaregionen i Ryssland och österut via Sibirien till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från Jämtland (5 ex Vallbo 1935). Arten, vars larv utvecklas i murken ved troligen i björk, bör kunna förekomma vidare omkring i nordligt boreala skogar. Kan antas vara beroende av lokal kontinuitet av naturskogsartade förhållanden. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larven okänd men förmodas utvecklas i murken ved, troligen i björk. Antas vara beroende av lokal kontinuitet av naturskogsartade förhållanden. Fyndet av en hane från Haparanda har som biotop angivet ”fräkensumpmark” och fyndet från Jämtland har bara texten ”region subalpin”. Fynden av dessa vuxna djur är från mitten av juni respektive början av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Ctenophora, Art Ctenophora nigriceps (Tjeder, 1949) - gulfläckig vedharkrank Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från Jämtland (5 ex Vallbo 1935). Arten, vars larv utvecklas i murken ved troligen i björk, bör kunna förekomma vidare omkring i nordligt boreala skogar. Kan antas vara beroende av lokal kontinuitet av naturskogsartade förhållanden. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Vedharkrankar är relativt kraftiga, blanka och stekelliknande i sitt utseende. Den gulfläckiga vedharkranken är en kontrastrikt tecknad harkrank, bakkroppens sidor är brungula med ett smalt svart band på ovansidan omgärdat av parvisa citrongula fläckar. Mellankroppen är blankt svart med citrongula teckningar på sidorna och framtill. Benen är brungula och mörknar ut mot tarserna. Vingarna är klara och svagt brunaktiga med mörkare märke i framkanten och vidare ut mot vingspetsen. Antennerna är hos hannen är sågtandade, medan de hos honan är mer trådformiga. Kroppslängden är 14–20 mm, och vinglängden är 12–14 mm.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för gulfläckig vedharkrank

Länsvis förekomst och status för gulfläckig vedharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulfläckig vedharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har två underarter C. nigriceps nigriceps och C. nigriceps miyamotoi. Den förstnämnda underarten är endast känd från Jämtland (Vallbo, 1935) (Tjäder, 1949) och Norrbotten (Haparanda, 1966) (Mannheims, 1967) men bör ha en vidare utbredning i nordliga boreala skogar. Den senare underarten är funnen i Moskvaregionen i Ryssland och österut via Sibirien till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Ctenophora  
 • Undersläkte
  Ctenophora (Ctenophora)  
 • Art
  Ctenophora nigriceps(Tjeder, 1949) - gulfläckig vedharkrank

Larven okänd men förmodas utvecklas i murken ved, troligen i björk. Antas vara beroende av lokal kontinuitet av naturskogsartade förhållanden. Fyndet av en hane från Haparanda har som biotop angivet ”fräkensumpmark” och fyndet från Jämtland har bara texten ”region subalpin”. Fynden av dessa vuxna djur är från mitten av juni respektive början av juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Barrskog

Avverkning av gammal lövskog. Borttagande av död ved eller gamla och sjuka lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara områden med gamla och döende lövträd liksom död ved och sörj för god återväxt och kontinuitet.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Oosterbroek, P., Bygebjerg, R. & Munk, T. 2006 The west palaearctic species of Ctenophorinae (Diptera: Tipulidae); key, distribution and references. Entomologische Berichten, Amsterdam 6: 138-149.

Mannheims, B. 1967. Eine für Europa neue Ctenophora Art (Diptera, Tipulidae). Bonner Zoologische Beiträge 18: 199-206.

Tjäder B. 1949. Description of a new species of Nephrotoma from Sweden (Dipt., Tipulidae). Opuscula entomologica 14: 110.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Ctenophora  
 • Undersläkte
  Ctenophora (Ctenophora)  
 • Art
  Ctenophora nigriceps, (Tjeder, 1949) - gulfläckig vedharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.