Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulpudrad savdaggfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Amiota flavopruinosa
Gulpudrad savdaggfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gulpudrad savdaggfluga är en liten cirka 2,5 mm lång, övervägande brungul daggfluga. Huvudet är gulbrunt liksom antennerna. Antennborstet är kamlikt. Ansiktet är upptill gulaktigt och nertill skinande vitt. Mellankroppen är gulpudrad med gula borst och kontrasterande vita fläckar vid framhörnen (skuldrorna) och under vingfästena. Bakkroppen och benen är brungula.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulpudrad savdaggfluga Observationer i Sverige för gulpudrad savdaggfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De hittills enda nordiska fynden av denna art gjordes 1975 vid Ransviksbäcken på Kullaberg i Skåne samt 1990 vid Sturefors i Östergötland. I övrigt är den känd från Tyskland, f.d. Tjeckoslovakien och Jugoslavien, Schweiz och Makedonien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett fåtal lokaler kända från Skåne och Östergötland. Lever i skuggiga och något fuktiga lövskogsbestånd, bl a i raviner. Larverna möjligen i jäsande savflöden. Antagligen beroende av lokal kontinuitet i tillgången på äldre savsprickiga lövträd i lämplig miljö. Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (8-880) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Arten förekommer i lövskogsraviner och i täta, skuggiga och något fuktiga lövskogsbestånd. Den kan, i likhet med andra Amiota-arter, vara beroende av rinnande och jäsande sav.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Drosophilidae (daggflugor), Släkte Amiota, Art Amiota flavopruinosa Duda, 1934 - gulpudrad savdaggfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett fåtal lokaler kända från Skåne och Östergötland. Lever i skuggiga och något fuktiga lövskogsbestånd, bl a i raviner. Larverna möjligen i jäsande savflöden. Antagligen beroende av lokal kontinuitet i tillgången på äldre savsprickiga lövträd i lämplig miljö. Antalet lokalområden i landet skattas till 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (8-880) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Gulpudrad savdaggfluga är en liten cirka 2,5 mm lång, övervägande brungul daggfluga. Huvudet är gulbrunt liksom antennerna. Antennborstet är kamlikt. Ansiktet är upptill gulaktigt och nertill skinande vitt. Mellankroppen är gulpudrad med gula borst och kontrasterande vita fläckar vid framhörnen (skuldrorna) och under vingfästena. Bakkroppen och benen är brungula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulpudrad savdaggfluga

Länsvis förekomst och status för gulpudrad savdaggfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulpudrad savdaggfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De hittills enda nordiska fynden av denna art gjordes 1975 vid Ransviksbäcken på Kullaberg i Skåne samt 1990 vid Sturefors i Östergötland. I övrigt är den känd från Tyskland, f.d. Tjeckoslovakien och Jugoslavien, Schweiz och Makedonien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Steganinae  
 • Släkte
  Amiota  
 • Art
  Amiota flavopruinosaDuda, 1934 - gulpudrad savdaggfluga

Arten förekommer i lövskogsraviner och i täta, skuggiga och något fuktiga lövskogsbestånd. Den kan, i likhet med andra Amiota-arter, vara beroende av rinnande och jäsande sav.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Kalhuggning och kraftig utglesning av raviner och täta lövskogsbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Skydd av biotoperna mot kraftig gallring och annan skövling.

Bächli, G. & Burla, H. 1985. Drosophilidae. Fauna ins. Helvetica. 7 Diptera.

Bächli, G., Viela, C.R,. Escher, S.A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 39.

Máca, J. 1980. European species of the subgenus Amiota s. str. (Diptera, Drosophilidae). Acta ent. bohemoslov. 77: 328–346.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1994. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Steganinae  
 • Släkte
  Amiota  
 • Art
  Amiota flavopruinosa, Duda, 1934 - gulpudrad savdaggfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1994. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.