Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hallonfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium hispidosum
Hallonfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som främst utmärker sig genom sin intensivt mörkvioletta och tätt borsthåriga eller nästan taggiga stjälk samt de talrika, nästan helbräddade stjälkbladen som är mycket regelbundet och tätt placerade på stjälken. Då arten endast är känd genom ett fåtal insamlade exemplar från två lokaler är det dock inte säkert att artens hela variationsbredd är känd.

Stjälk och bladskaft tämligen grova, från basen och till eller över mitten intensivt mörkvioletta och där med mycket tät 3–5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten relativt glest borsthårig. Blad blågröna, ovan kala och med oftast glest sittande 1,5–2,5 mm långa kanthår. Bladskiva mycket smalt omvänt lansettlik till linjär med smalt killik bas och nästan helbräddad eller mycket glest och grunt såglikt tandad kant. Bladrosett saknas, men de nedre stjälkbladen är ibland rosettlikt sammanträngda. Stjälkblad 8–17, på undersidan mer eller mindre tätt stjärnhåriga. Korgställning måttligt sammansatt med raka grenar och kort till medellångt akladium. Holkskaft med mycket glest till glest sittande hår och/eller glandler. Holkfjäll 10–12 mm, breda, brett rundtrubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta och mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, medellånga till långa, åtminstone från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd sparsamt och begränsat till holkbasen. Spetstofs saknas eller är obetydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste föväxlingsarter är arter inom sektionen styvfibblor, H. sect. Tridentata.
Utbredning
Länsvis förekomst för hallonfibbla Observationer i Sverige för hallonfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hallonfibbla är starkt begränsad till ett litet område kring Stenungsund i Bohuslän varifrån den dessutom inte rapporterats (men knappast heller eftersökts) sedan 1906. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Känd från 2 lokaler i Bohuslän. Troligen endemisk för området. Antalet reproduktiva individer skattas till 150 (100-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-20) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växtmiljön för hallonfibbla är okänd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium hispidosum Dahlst. ex T. Tyler - hallonfibbla Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Känd från 2 lokaler i Bohuslän. Troligen endemisk för området. Antalet reproduktiva individer skattas till 150 (100-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-20) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En art som främst utmärker sig genom sin intensivt mörkvioletta och tätt borsthåriga eller nästan taggiga stjälk samt de talrika, nästan helbräddade stjälkbladen som är mycket regelbundet och tätt placerade på stjälken. Då arten endast är känd genom ett fåtal insamlade exemplar från två lokaler är det dock inte säkert att artens hela variationsbredd är känd.

Stjälk och bladskaft tämligen grova, från basen och till eller över mitten intensivt mörkvioletta och där med mycket tät 3–5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten relativt glest borsthårig. Blad blågröna, ovan kala och med oftast glest sittande 1,5–2,5 mm långa kanthår. Bladskiva mycket smalt omvänt lansettlik till linjär med smalt killik bas och nästan helbräddad eller mycket glest och grunt såglikt tandad kant. Bladrosett saknas, men de nedre stjälkbladen är ibland rosettlikt sammanträngda. Stjälkblad 8–17, på undersidan mer eller mindre tätt stjärnhåriga. Korgställning måttligt sammansatt med raka grenar och kort till medellångt akladium. Holkskaft med mycket glest till glest sittande hår och/eller glandler. Holkfjäll 10–12 mm, breda, brett rundtrubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta och mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, medellånga till långa, åtminstone från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd sparsamt och begränsat till holkbasen. Spetstofs saknas eller är obetydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste föväxlingsarter är arter inom sektionen styvfibblor, H. sect. Tridentata.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hallonfibbla

Länsvis förekomst och status för hallonfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hallonfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hallonfibbla är starkt begränsad till ett litet område kring Stenungsund i Bohuslän varifrån den dessutom inte rapporterats (men knappast heller eftersökts) sedan 1906. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium lecanodes agg.  
 • Art
  Hieracium hispidosumDahlst. ex T. Tyler - hallonfibbla

Växtmiljön för hallonfibbla är okänd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium hispidosum Dahlst. ex T.Tyler; Tyler, T., Nordic Journal of Botany 28: 580 (2011).

Typmaterial: ”Boh. Norums sn, Stenung, den 29/6 1906. leg. A.F. Liljeholm, Göteborg. i LD (holotyp).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium lecanodes agg.  
 • Art
  Hieracium hispidosum, Dahlst. ex T. Tyler - hallonfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.