Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  havsfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium marinum
Havsfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En karakteristisk, i allmänhet lågvuxen men mycket grov art med en mycket stor och långblommig primärkorg men betydligt mindre sidoholkar. Holkarnas grova och relativt mörka behåring är också närmast unik bland sydsvenska hökfibblor.

Stjälkbas (och bladskaft) mörkvioletta, med måttligt tät 4,5–5,5 mm lång behåring.

Blad blågröna, ovan kala men med 2,5–4,5 mm långa styva kanthår.

Stjälkblad 1–3, de övre oftast små och smala eller rudimentära, tätt stjärnhåriga.

Korgställning enkel, mycket djupt gaffelgrenig med medellångt akladium.

Holkskaft med rikliga till täta hår och glandler.

Holkfjäll 11–13,5 mm, medelbreda, utdraget smalspetsade men flertalet smaltrubbiga (de innersta dock mer eller mindre sylspetsiga), de yttre löst anlagda.

Holkglandler täta, korta, ganska mörka.

Holkhår täta, mycket långa (2–4,5 mm), grova och styva, till eller över mitten mörka.

Holkstjärnludd sparsamt till tämligen rikligt, nedom mitten mer eller mindre jämnt spritt eller otydligt koncentrerat till fjällkanterna. Spetstofs finns eller saknas.

Märke rent gult.

Kronbräm kalt. Kronblad påfallande långa.

 
Utbredning
Länsvis förekomst för havsfibbla Observationer i Sverige för havsfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Glest spridd längs kusten i västligaste Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Känd från Bohusläns och norra Hallands kust. Endemisk för området. Antalet reproduktiva individer skattas till 1450 (950-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 19 (1-29). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8125 (8000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (4-116) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Växtmiljö: Kustnära gråstensklippor och hällmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium marinum T. Tyler - havsfibbla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Dokumentation Känd från Bohusläns och norra Hallands kust. Endemisk för området. Antalet reproduktiva individer skattas till 1450 (950-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 19 (1-29). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8125 (8000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (4-116) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En karakteristisk, i allmänhet lågvuxen men mycket grov art med en mycket stor och långblommig primärkorg men betydligt mindre sidoholkar. Holkarnas grova och relativt mörka behåring är också närmast unik bland sydsvenska hökfibblor.

Stjälkbas (och bladskaft) mörkvioletta, med måttligt tät 4,5–5,5 mm lång behåring.

Blad blågröna, ovan kala men med 2,5–4,5 mm långa styva kanthår.

Stjälkblad 1–3, de övre oftast små och smala eller rudimentära, tätt stjärnhåriga.

Korgställning enkel, mycket djupt gaffelgrenig med medellångt akladium.

Holkskaft med rikliga till täta hår och glandler.

Holkfjäll 11–13,5 mm, medelbreda, utdraget smalspetsade men flertalet smaltrubbiga (de innersta dock mer eller mindre sylspetsiga), de yttre löst anlagda.

Holkglandler täta, korta, ganska mörka.

Holkhår täta, mycket långa (2–4,5 mm), grova och styva, till eller över mitten mörka.

Holkstjärnludd sparsamt till tämligen rikligt, nedom mitten mer eller mindre jämnt spritt eller otydligt koncentrerat till fjällkanterna. Spetstofs finns eller saknas.

Märke rent gult.

Kronbräm kalt. Kronblad påfallande långa.

 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för havsfibbla

Länsvis förekomst och status för havsfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för havsfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Glest spridd längs kusten i västligaste Sverige.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium crinellum agg.  
 • Art
  Hieracium marinumT. Tyler - havsfibbla

Växtmiljö: Kustnära gråstensklippor och hällmarker.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium crinellum agg.  
 • Art
  Hieracium marinum, T. Tyler - havsfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2015.