Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  havsfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium marinum
Havsfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En karakteristisk, i allmänhet lågvuxen men mycket grov art med en mycket stor och långblommig primärholk men betydligt mindre sidoholkar. Holkarnas grova och relativt mörka behåring är också närmast unik bland sydsvenska hökfibblor.

Stjälk och bladskaft vid basen mörkvioletta med måttligt tät 4,5–5,5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten närmast kal. Blad blågröna, ovan kala men med 2,5–4,5 mm långa styva kanthår. Bladskiva smalt elliptisk till linjär med smalt killik bas och medeldjup, ganska oregelbundet triangulär till såglikt tandning. Ibland har bladet nedstigande bladtänder på skaftet. Stjälkblad 1–3, de övre oftast små och smala eller rudimentära, undertill tätt stjärnhåriga. Korgställning enkel, mycket djupt gaffelgrenig med ofta redan från eller nedom stjälkens mitt utgående grenar, med medellångt akladium. Holkskaft med ganska tätt till tätt sittande hår och glandler. Holkfjäll 11,0–13,5 mm, medelbreda, utdraget smalspetsade, de yttre och mellersta smaltrubbiga men de innersta närmast sylspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, brunsvarta. Holkhår tätt sittande, mycket långa (2,0–4,5 mm), grova och styva, till eller över mitten mörka. Holkstjärnludd sparsamt till tämligen rikligt, nedom mitten jämnt spritt eller otydligt koncentrerat till fjällkanterna. Spetstofs finns eller saknas. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Kronblad påfallande långa.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

 
Utbredning
Länsvis förekomst för havsfibbla Observationer i Sverige för havsfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Havsfibbla är glest spridd längs kusten i västligaste Sverige. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Känd från Bohusläns och norra Hallands kust. Endemisk för området. Antalet reproduktiva individer skattas till 1450 (950-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 19 (1-29). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8125 (8000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (4-116) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Havsfibbla växer på kustnära gråstensklippor och hällmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium marinum T. Tyler - havsfibbla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Dokumentation Känd från Bohusläns och norra Hallands kust. Endemisk för området. Antalet reproduktiva individer skattas till 1450 (950-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 19 (1-29). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8125 (8000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (4-116) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En karakteristisk, i allmänhet lågvuxen men mycket grov art med en mycket stor och långblommig primärholk men betydligt mindre sidoholkar. Holkarnas grova och relativt mörka behåring är också närmast unik bland sydsvenska hökfibblor.

Stjälk och bladskaft vid basen mörkvioletta med måttligt tät 4,5–5,5 mm lång behåring. Stjälk vid mitten närmast kal. Blad blågröna, ovan kala men med 2,5–4,5 mm långa styva kanthår. Bladskiva smalt elliptisk till linjär med smalt killik bas och medeldjup, ganska oregelbundet triangulär till såglikt tandning. Ibland har bladet nedstigande bladtänder på skaftet. Stjälkblad 1–3, de övre oftast små och smala eller rudimentära, undertill tätt stjärnhåriga. Korgställning enkel, mycket djupt gaffelgrenig med ofta redan från eller nedom stjälkens mitt utgående grenar, med medellångt akladium. Holkskaft med ganska tätt till tätt sittande hår och glandler. Holkfjäll 11,0–13,5 mm, medelbreda, utdraget smalspetsade, de yttre och mellersta smaltrubbiga men de innersta närmast sylspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, brunsvarta. Holkhår tätt sittande, mycket långa (2,0–4,5 mm), grova och styva, till eller över mitten mörka. Holkstjärnludd sparsamt till tämligen rikligt, nedom mitten jämnt spritt eller otydligt koncentrerat till fjällkanterna. Spetstofs finns eller saknas. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Kronblad påfallande långa.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för havsfibbla

Länsvis förekomst och status för havsfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för havsfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Havsfibbla är glest spridd längs kusten i västligaste Sverige. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium schmidtii agg.  
 • Art
  Hieracium marinumT. Tyler - havsfibbla

Havsfibbla växer på kustnära gråstensklippor och hällmarker.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium marinum T.Tyler; Tyler, T., Nordic Journal of Botany 28: 551 (2011).

Typmaterial: ”Boh.: Grebbestad bakom bryggeriet. 20.6.1907. H.C. Kindberg” i S (holotyp)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium schmidtii agg.  
 • Art
  Hieracium marinum, T. Tyler - havsfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.