Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  japansk andmat

Organismgrupp Kärlväxter Lemna japonica
Japansk andmat Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för japansk andmat Observationer i Sverige för japansk andmat
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Japansk andmat har hittats i hällkar på tre öar i den uppländska ytterskärgården. Första fyndet gjordes redan 1999 men det dröjde ända till 2010 innan den blev bestämd. Arten är troligtvis förbisedd men den är klart sällsynt. De skandinaviska fyndens taxonomiska status inom artkomplexet japansk andmat är ännu något osäker. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenyta
Vattenyta
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Araceae (kallaväxter), Släkte Lemna (andmatssläktet), Art Lemna japonica Landolt - japansk andmat Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Japansk andmat har hittats i hällkar på tre öar i den uppländska ytterskärgården. Första fyndet gjordes redan 1999 men det dröjde ända till 2010 innan den blev bestämd. Arten är troligtvis förbisedd men den är klart sällsynt. De skandinaviska fyndens taxonomiska status inom artkomplexet japansk andmat är ännu något osäker. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för japansk andmat

Länsvis förekomst och status för japansk andmat baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för japansk andmat

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Araceae - kallaväxter 
 • Släkte
  Lemna - andmatssläktet 
 • Art
  Lemna japonicaLandolt - japansk andmat

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenyta, Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Araceae - kallaväxter 
 • Släkte
  Lemna - andmatssläktet 
 • Art
  Lemna japonica, Landolt - japansk andmat
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.