Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  jungfrulinsfly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Phytometra viridaria
Jungfrulinsfly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för jungfrulinsfly Observationer i Sverige för jungfrulinsfly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Jungfrulinfly hör hemma från Skåne upp till Siljansringen i Dalarna samt på Öland och Gotland på öppna främst varma gräsmarker med jungfrulin. Blomrika slåtterängar och betesmarker är artens främsta habitat. Larven lever främst på jungfrulin men kan också leva på rosettjungfrulin. Numer har arten minskat kraftigt framförallt på fastlandet i takt med upphörd hävd av blomrika gräsmarker och förekomsterna är idag i ökande grad fragmenterade och isolerade. Minskningen förväntas fortsätta. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· jungfrulin
· jungfrulin
· jungfrulinssläktet
· jungfrulinssläktet
· rosettjungfrulin
· rosettjungfrulin
· spiror
· spiror
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Erebidae, Släkte Phytometra, Art Phytometra viridaria (Clerck, 1759) - jungfrulinsfly Synonymer jungfrulinfly

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Jungfrulinfly hör hemma från Skåne upp till Siljansringen i Dalarna samt på Öland och Gotland på öppna främst varma gräsmarker med jungfrulin. Blomrika slåtterängar och betesmarker är artens främsta habitat. Larven lever främst på jungfrulin men kan också leva på rosettjungfrulin. Numer har arten minskat kraftigt framförallt på fastlandet i takt med upphörd hävd av blomrika gräsmarker och förekomsterna är idag i ökande grad fragmenterade och isolerade. Minskningen förväntas fortsätta. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för jungfrulinsfly

Länsvis förekomst och status för jungfrulinsfly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för jungfrulinsfly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Erebidae  
 • Underfamilj
  Boletobiinae  
 • Tribus
  Phytometrini  
 • Släkte
  Phytometra  
 • Art
  Phytometra viridaria(Clerck, 1759) - jungfrulinsfly
  Synonymer
  jungfrulinfly

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· jungfrulin - Polygala vulgaris (Viktig)
· jungfrulinssläktet - Polygala (Viktig)
· rosettjungfrulin - Polygala amarella (Har betydelse)
· spiror - Pedicularis (Har betydelse)


Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Erebidae  
 • Underfamilj
  Boletobiinae  
 • Tribus
  Phytometrini  
 • Släkte
  Phytometra  
 • Art
  Phytometra viridaria, (Clerck, 1759) - jungfrulinsfly
  Synonymer
  jungfrulinfly
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.