Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kal rödblära

Organismgrupp Kärlväxter Silene dioica var. smithii
Kal rödblära Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kal rödblära Observationer i Sverige för kal rödblära
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Kal rödblära är en serpentinvarietet av rödblära som är känd från bara två serpentinberg i landet: Handöl i Åre sn, Jämland och Mosekälla i Tärna sn, Lycksele lappmark. Varieteten hotas av pågående gruvdrift och prospektering på båda sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva, kanske hela, sin världspopulation i Sverige (finns möjligen även i Norge). Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (500-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 548 (548-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Silene (glimmar), Varietet Silene dioica var. smithii (Rune) Ericsson - kal rödblära Synonymer Melandrium rubrum var. smithii Rune, Silene dioica ssp. smithii (Rune) Ericsson

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Kal rödblära är en serpentinvarietet av rödblära som är känd från bara två serpentinberg i landet: Handöl i Åre sn, Jämland och Mosekälla i Tärna sn, Lycksele lappmark. Varieteten hotas av pågående gruvdrift och prospektering på båda sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva, kanske hela, sin världspopulation i Sverige (finns möjligen även i Norge). Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (500-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 548 (548-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kal rödblära

Länsvis förekomst och status för kal rödblära baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kal rödblära

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Silene - glimmar 
 • Art
  Silene dioica - rödblära 
 • Varietet
  Silene dioica var. smithii(Rune) Ericsson - kal rödblära
  Synonymer
  Melandrium rubrum var. smithii Rune
  Silene dioica ssp. smithii (Rune) Ericsson

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Silene - glimmar 
 • Art
  Silene dioica - rödblära 
 • Varietet
  Silene dioica var. smithii, (Rune) Ericsson - kal rödblära
  Synonymer
  Melandrium rubrum var. smithii Rune
  Silene dioica ssp. smithii (Rune) Ericsson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.