Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kilbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus silvaticus
Kilbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kilbjörnbär är ett vintergrönt äkta björnbär med håriga stammar med ganska korta, bakåtböjda taggar och vita blommor med håriga ståndarknappar. Det svenska namnet kommer av att småbladen har avsmalnande bas.
Utbredning
Länsvis förekomst för kilbjörnbär Observationer i Sverige för kilbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kilbjörnbär finns på två närliggande lokaler på Falsterbohalvön i Skåne. Det har dessutom kommit till ön Lucerna i Västervik via utländskt timmer. Arten har en stor utbredning i nordvästra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Ett äkta björnbär som är funnet inom ett mycket begränsat område i Skåne. Dessutom inkommet med timmer i Västervik. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-20) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Kilbjörnbär växer i skogsbryn och vägkanter i anslutning till bebyggelse.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus silvaticus Weihe & Nees - kilbjörnbär Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett äkta björnbär som är funnet inom ett mycket begränsat område i Skåne. Dessutom inkommet med timmer i Västervik. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-20) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Kilbjörnbär är ett vintergrönt äkta björnbär med håriga stammar med ganska korta, bakåtböjda taggar och vita blommor med håriga ståndarknappar. Det svenska namnet kommer av att småbladen har avsmalnande bas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kilbjörnbär

Länsvis förekomst och status för kilbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kilbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kilbjörnbär finns på två närliggande lokaler på Falsterbohalvön i Skåne. Det har dessutom kommit till ön Lucerna i Västervik via utländskt timmer. Arten har en stor utbredning i nordvästra Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus silvaticusWeihe & Nees - kilbjörnbär

Kilbjörnbär växer i skogsbryn och vägkanter i anslutning till bebyggelse.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
De båda bestånden på Falsterbohalvön kan lätt skadas vid röjning av vägkanter eller om bebyggelsen utvidgas.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att de som bor i eller sköter områdena där kilbjörnbär växer får information om arten, så att buskarna inte röjs bort.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Oredsson, A. 2004. Två nya björnbär på Falsterbohalvön. Bot. Not. 137 (2): 1-6. BILD

Oredsson, A. 2006. Falsterbohalvöns björnbär. Bot. Not. 139 (2): 1-23.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombaer. AAU Reports 21. Bot. Inst. Aarhus Univ.

Tyler, T. m.fl. (red.) 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus silvaticus, Weihe & Nees - kilbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.