Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knattemossa

Organismgrupp Mossor Gyroweisia tenuis
Knattemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är ytterst liten och bildar spridda, ljusgröna, ca 2 mm höga skott. Bladen är smalt tunglika med avrundad spets och smal nerv som upphör nedanför bladspetsen. Bladkanterna är plana och saknar tänder. Cellerna i bladets främre del är fint papillösa, runda och ca 8 µm i diameter. Honbladen är påtagligt större än de vegetativa bladen. Arten är skildkönad, men trots detta är kapslar inte ovanliga. Kapseln är oval, upprätt och slät. Peristom saknas, men en annulus finns som består av 2-3 rader av uppblåsta celler som lossnar i pärlbandsliknande bitar strax efter att locket fallit av. Kapselskaftet är rödaktigt gult, ca 5 mm långt. Sporerna är små, 8-10 µm i diameter, fint papillösa och gulaktiga. Specialiseradvegetativ förökning sker genom klubblika, bruna rhizoidgroddkorn.
Knattemossa kan likna kalkkuddmossa Gymnostomum aeruginosum, men bladspetsen hos den senare är mindre avrundad, bladnerven har i stereider och cellerna i den övre delen av bladet har tjocka cellväggar. Arterna i släktet kalkkuddmossor Gymnosotomum har dessutom en annulus som består av små, smala celler och likstora blad på fertila skott.
Utbredning
Länsvis förekomst för knattemossa Observationer i Sverige för knattemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt såväl i södra Sveriges kalkområden som i de övriga nordiska länderna. Arten är vittspridd främst i centrala och västra Europa, medan den är sällsynt i länderna runt Medelhavet. Uppgifter om isolerade förekomster finns också från Madeira, Nordafrika, Asien och ett fåtal platser i Nordamerika. Arten är rödlistad i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer framförallt på porös kalkrik sandsten på ett fåtal platser i södra Sverige. De aktuella förekomsterna tycks vara stabila men ytmässigt små och mycket begränsade. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 72 (12-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Knattemossa växer på skuggad märgelsten eller annan lös krit- eller sandsten påverkad av översilat, kalkrikt vatten. I Sverige är miljön bl.a. gamla märgel- och sandstensbrott. Arten är en konkurrenssvag pionjär och mycket skuggtolerant, i England t.o.m. rapporterad från tunnlar med konstgjort ljus. Arten kan växa tillsammans med bl.a. stor klockmossa Encalypta streptocarpa, dvärgflikmossa Leiocolea badensis och skuggflikmossa L. collaris. Mogna kapslar påträffas på hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Gyroweisia (knattemossor), Art Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. - knattemossa Synonymer Gymnostomum tenue Hedw.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer framförallt på porös kalkrik sandsten på ett fåtal platser i södra Sverige. De aktuella förekomsterna tycks vara stabila men ytmässigt små och mycket begränsade. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 72 (12-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten är ytterst liten och bildar spridda, ljusgröna, ca 2 mm höga skott. Bladen är smalt tunglika med avrundad spets och smal nerv som upphör nedanför bladspetsen. Bladkanterna är plana och saknar tänder. Cellerna i bladets främre del är fint papillösa, runda och ca 8 µm i diameter. Honbladen är påtagligt större än de vegetativa bladen. Arten är skildkönad, men trots detta är kapslar inte ovanliga. Kapseln är oval, upprätt och slät. Peristom saknas, men en annulus finns som består av 2-3 rader av uppblåsta celler som lossnar i pärlbandsliknande bitar strax efter att locket fallit av. Kapselskaftet är rödaktigt gult, ca 5 mm långt. Sporerna är små, 8-10 µm i diameter, fint papillösa och gulaktiga. Specialiseradvegetativ förökning sker genom klubblika, bruna rhizoidgroddkorn.
Knattemossa kan likna kalkkuddmossa Gymnostomum aeruginosum, men bladspetsen hos den senare är mindre avrundad, bladnerven har i stereider och cellerna i den övre delen av bladet har tjocka cellväggar. Arterna i släktet kalkkuddmossor Gymnosotomum har dessutom en annulus som består av små, smala celler och likstora blad på fertila skott.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knattemossa

Länsvis förekomst och status för knattemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knattemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt såväl i södra Sveriges kalkområden som i de övriga nordiska länderna. Arten är vittspridd främst i centrala och västra Europa, medan den är sällsynt i länderna runt Medelhavet. Uppgifter om isolerade förekomster finns också från Madeira, Nordafrika, Asien och ett fåtal platser i Nordamerika. Arten är rödlistad i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Gyroweisia - knattemossor 
 • Art
  Gyroweisia tenuis(Hedw.) Schimp. - knattemossa
  Synonymer
  Gymnostomum tenue Hedw.

Knattemossa växer på skuggad märgelsten eller annan lös krit- eller sandsten påverkad av översilat, kalkrikt vatten. I Sverige är miljön bl.a. gamla märgel- och sandstensbrott. Arten är en konkurrenssvag pionjär och mycket skuggtolerant, i England t.o.m. rapporterad från tunnlar med konstgjort ljus. Arten kan växa tillsammans med bl.a. stor klockmossa Encalypta streptocarpa, dvärgflikmossa Leiocolea badensis och skuggflikmossa L. collaris. Mogna kapslar påträffas på hösten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Förändringar i dränering och beskuggning är potentiella hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Ett flertal lokaler är naturreservat. Övriga områden bör skyddas med punktskydd så att hydrologi och lokalklimat inte förändras.
Utländska namn - NO: Knattmose, DK: Butbladet Hindemos, IS: Loðmosi.

Etymologi: tenuis (lat.) = tunn, fin, späd, smal.
Uttal: [Gyroweisia ténuis]

key facts Slender Stubble-moss. A minute, dioicous species. Shoots c. 2 mm high, gregarious. Capsules ellipsoid, erect, smooth, gymnostomous. Seta c. 5 mm, reddish-yellow. Spores 8-10 µm, yellowish, finely papillose. Vegetative propagation by brown, club-shaped rhizoidal gemmae. Grows on shaded marlstone and soft chalk or sandstone flushed by calcium-rich water. In Sweden typically occurring in old marl-pits and sandstone quarries.

Hallingbäck, T. 2008. Gyroweisia tenuis knattemossa s. 44-45. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Nyholm, E. 1991. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Gyroweisia - knattemossor 
 • Art
  Gyroweisia tenuis, (Hedw.) Schimp. - knattemossa
  Synonymer
  Gymnostomum tenue Hedw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010.