Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kohornsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ochsenheimeria taurella
Kohornsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kohornsmal Observationer i Sverige för kohornsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Kohornsmalen har ofta behandlats som synonym till Ochsenheimeria mediopectinella (mörkspräcklig hornmal), men de bör tillsvidare betraktas som två skilda arter. Mycket lite är känt om artens levnadssätt. I Danmark tycks den ha uppträtt som skadegörare på råg under 1800-talet och det finns uppgifter om att den även kan leva på hundäxing, Dactylis glomerata. I Sverige har kohornsmalen från1970-talet endast påträffats på ett par lokaler på Öland. Den är också rapporterad från Skåne, Gotland, Östergötland och Uppland, men det rör sig genomgående om osäkra uppgifter från tiden före 1945. Besprutning av rågfält med insekticider kan ha inverkat negativt på denna art, även om den också verkar kunna leva på vilda gräsarter. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· råg
· råg
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Ypsolophidae (höstmalar), Släkte Ochsenheimeria, Art Ochsenheimeria taurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) - kohornsmal Synonymer Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Kohornsmalen har ofta behandlats som synonym till Ochsenheimeria mediopectinella (mörkspräcklig hornmal), men de bör tillsvidare betraktas som två skilda arter. Mycket lite är känt om artens levnadssätt. I Danmark tycks den ha uppträtt som skadegörare på råg under 1800-talet och det finns uppgifter om att den även kan leva på hundäxing, Dactylis glomerata. I Sverige har kohornsmalen från1970-talet endast påträffats på ett par lokaler på Öland. Den är också rapporterad från Skåne, Gotland, Östergötland och Uppland, men det rör sig genomgående om osäkra uppgifter från tiden före 1945. Besprutning av rågfält med insekticider kan ha inverkat negativt på denna art, även om den också verkar kunna leva på vilda gräsarter. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kohornsmal

Länsvis förekomst och status för kohornsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kohornsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Art
  Ochsenheimeria taurella([Denis & Schiffermüller], 1775) - kohornsmal
  Synonymer
  Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· råg - Secale cereale (Har betydelse)


Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Art
  Ochsenheimeria taurella, ([Denis & Schiffermüller], 1775) - kohornsmal
  Synonymer
  Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.