Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustsandnarv

Organismgrupp Kärlväxter Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii
Kustsandnarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kustsandnarv är en ett- eller tvåårig ört, upp till 3 dm hög med tätt gråluden stjälk. De små, oskaftade bladen är äggrunda och tillspetsade. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. Blomställningen är mycket tät. När kapslarna är mogna är fruktskaften ofta kortare än foderbladen. Kapseln är tjockväggig, något utvidgad vid basen och oftast minst 2 mm bred. Fröna är vanligtvis minst 0,6 mm långa. Kustsandnarv är en underart av sandnarv A. serpyllifolia, en mycket variabel och formrik art. Vanlig sandnarv A. serpyllifolia ssp serpyllifolia, som är en allmän växt i södra och mellersta Sverige, kan skiljas från kustsandnarv genom att blomställningen är relativt gles, kapseln är tydligt utvidgad vid basen och sällan mer än 2 mm bred samt att fröna vanligtvis är högst 0,6 mm långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustsandnarv Observationer i Sverige för kustsandnarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kustsandnarv är en föga beaktad underart (saknas oftast i flororna), ibland bara ansedd som en form eller varietet av sandnarv. I Sverige är den endast känd från ett fåtal lokaler i sydöstra och i nordvästra Skåne. Individ från flera havsnära lokaler i Skåne påminner habituellt om denna underart men är ej säkert bestämda. Kustsandnarv finns noterad från ett fåtal lokaler i Danmark och Norge, den är ej känd från Finland. I övrigt finns den endast uppgiven från atlantkusten i Holland, Belgien, Frankrike och på de Brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Förekommer mycket sällsynt i Skåne. Växer kustnära. Bör eftersökas ytterligare för få en uppfattning om utbredning och tendenser. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Kustsandnarv är knuten till dyner vid havet.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Arenaria (narvar), Underart Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii (Jord.) Bonnier - kustsandnarv Synonymer Arenaria serpyllifolia var. macrocarpa J. Lloyd, Arenaria lloydii Jord., Arenaria serpyllifolia var. lloydii (Jord.) J. Lloyd, Arenaria serpyllifolia ssp. macrocarpa F. H. Perring & P. D. Sell, Arenaria serpyllifolia lloydii, Arenaria serpyllifolia ssp. lloydii (Jord.) Bonnier

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Förekommer mycket sällsynt i Skåne. Växer kustnära. Bör eftersökas ytterligare för få en uppfattning om utbredning och tendenser. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)).
Kustsandnarv är en ett- eller tvåårig ört, upp till 3 dm hög med tätt gråluden stjälk. De små, oskaftade bladen är äggrunda och tillspetsade. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. Blomställningen är mycket tät. När kapslarna är mogna är fruktskaften ofta kortare än foderbladen. Kapseln är tjockväggig, något utvidgad vid basen och oftast minst 2 mm bred. Fröna är vanligtvis minst 0,6 mm långa. Kustsandnarv är en underart av sandnarv A. serpyllifolia, en mycket variabel och formrik art. Vanlig sandnarv A. serpyllifolia ssp serpyllifolia, som är en allmän växt i södra och mellersta Sverige, kan skiljas från kustsandnarv genom att blomställningen är relativt gles, kapseln är tydligt utvidgad vid basen och sällan mer än 2 mm bred samt att fröna vanligtvis är högst 0,6 mm långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kustsandnarv

Länsvis förekomst och status för kustsandnarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustsandnarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kustsandnarv är en föga beaktad underart (saknas oftast i flororna), ibland bara ansedd som en form eller varietet av sandnarv. I Sverige är den endast känd från ett fåtal lokaler i sydöstra och i nordvästra Skåne. Individ från flera havsnära lokaler i Skåne påminner habituellt om denna underart men är ej säkert bestämda. Kustsandnarv finns noterad från ett fåtal lokaler i Danmark och Norge, den är ej känd från Finland. I övrigt finns den endast uppgiven från atlantkusten i Holland, Belgien, Frankrike och på de Brittiska öarna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Arenaria - narvar 
 • Art
  Arenaria serpyllifolia - sandnarv 
 • Underart
  Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii(Jord.) Bonnier - kustsandnarv
  Synonymer
  Arenaria serpyllifolia var. macrocarpa J. Lloyd
  Arenaria lloydii Jord.
  Arenaria serpyllifolia var. lloydii (Jord.) J. Lloyd
  Arenaria serpyllifolia ssp. macrocarpa F. H. Perring & P. D. Sell
  Arenaria serpyllifolia lloydii
  Arenaria serpyllifolia ssp. lloydii (Jord.) Bonnier

Kustsandnarv är knuten till dyner vid havet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Kustsandnarv är en dåligt känd växt och därför är även eventuella hot mot den oklara. Eftersom den växter på sandiga havsstränder kan slitage genom badliv, exploatering genom utfyllnader etc utgöra konkreta hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Lokalen vid Sandhammaren bör inventeras för att aktuell status ska kunna fastställas. Lämpligt skydd och vård bör utformas. Kustsandnarven bör övervakas av floraväktare. Vidare bör kustsandnarv aktivt eftersökas på lämpliga lokaler, framför allt utmed den svenska västkusten.

Anonym 1990. Tillägg till Krok, Lunds Botaniska Förening.. Medlemsblad 1990: 4–54.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Rich, T. C. G. & Jermy, A. C. 1998. Plant Crib 1998. London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Arenaria - narvar 
 • Art
  Arenaria serpyllifolia - sandnarv 
 • Underart
  Arenaria serpyllifolia subsp. lloydii, (Jord.) Bonnier - kustsandnarv
  Synonymer
  Arenaria serpyllifolia var. macrocarpa J. Lloyd
  Arenaria lloydii Jord.
  Arenaria serpyllifolia var. lloydii (Jord.) J. Lloyd
  Arenaria serpyllifolia ssp. macrocarpa F. H. Perring & P. D. Sell
  Arenaria serpyllifolia lloydii
  Arenaria serpyllifolia ssp. lloydii (Jord.) Bonnier
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.