Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kvarnlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Sphodrus leucophthalmus
Kvarnlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Med sina 20–26 mm är kvarnlöparen en av våra större jordlöpare. Den är enfärgat brunsvart, slank och plattad med långa, slanka ben och antenner och små ögon.
Utbredning
Länsvis förekomst för kvarnlöpare Observationer i Sverige för kvarnlöpare
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Fram till 1800-talets slut någorlunda sammanhängande utbredd längs västkusten från Skåne till Göteborgstrakten, främst i städer. Ställvis påträffades arten i stort antal, så t.ex. i Delbancos kvarnar i Mölndal. Därutöver finns isolerade fynd av enstaka exemplar från Småland (Kalmar), Västergötland (Mariestad), Uppland (Uppsala) och Västmanland (Västerås). Det senaste fyndet gjordes i Halmstad 1940. Närmast utanför Sverige är arten påträffad i Danmark och Finland, i båda länderna nu betecknad som försvunnen (senaste fynd 1907 resp. 1946). I övrigt förekommer arten i Europa, Nordafrika och västra Asien och vidare österut till Afghanistan och norra Indien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ett rovdjur som i Sverige uteslutande är funnen i mörka, smutsiga inomhusmiljöer: i källare, stall, bagerier, kvarnar etc. Tidigare utbredd längs västkusten från Skåne till Göteborgstrakten, främst i städer. Därutöver finns enstaka fynd från Kalmar, Mariestad, Uppsala och Västerås. Starkt minskande redan under 1900-talets första decennier. Artens försvinnande är en följd av förbättrad inomhushygien. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1940.
Ekologi
Ett rovdjur som i Sverige uteslutande påträffats synantropt i mörka, smutsiga inomhusmiljöer: i källare, stall, bagerier, kvarnar etc. tillsammans med Laemostenus terricola, dödsbudsarter Blaps sp. och kackerlackor. Möjligen finns en anknytning till djurbon, t.ex. av råttor och andra smågnagare. Även i övriga delar av Europa lever arten så gott som uteslutande inomhus, längre söderut påträffas den emellertid även i det fria (t.ex. i grottor).
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Sphodrus, Art Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) - kvarnlöpare Synonymer källarlöpare

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Ett rovdjur som i Sverige uteslutande är funnen i mörka, smutsiga inomhusmiljöer: i källare, stall, bagerier, kvarnar etc. Tidigare utbredd längs västkusten från Skåne till Göteborgstrakten, främst i städer. Därutöver finns enstaka fynd från Kalmar, Mariestad, Uppsala och Västerås. Starkt minskande redan under 1900-talets första decennier. Artens försvinnande är en följd av förbättrad inomhushygien. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1940.
Med sina 20–26 mm är kvarnlöparen en av våra större jordlöpare. Den är enfärgat brunsvart, slank och plattad med långa, slanka ben och antenner och små ögon.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för kvarnlöpare

Länsvis förekomst och status för kvarnlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kvarnlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fram till 1800-talets slut någorlunda sammanhängande utbredd längs västkusten från Skåne till Göteborgstrakten, främst i städer. Ställvis påträffades arten i stort antal, så t.ex. i Delbancos kvarnar i Mölndal. Därutöver finns isolerade fynd av enstaka exemplar från Småland (Kalmar), Västergötland (Mariestad), Uppland (Uppsala) och Västmanland (Västerås). Det senaste fyndet gjordes i Halmstad 1940. Närmast utanför Sverige är arten påträffad i Danmark och Finland, i båda länderna nu betecknad som försvunnen (senaste fynd 1907 resp. 1946). I övrigt förekommer arten i Europa, Nordafrika och västra Asien och vidare österut till Afghanistan och norra Indien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Sphodrini  
 • Släkte
  Sphodrus  
 • Art
  Sphodrus leucophthalmus(Linnaeus, 1758) - kvarnlöpare
  Synonymer
  källarlöpare

Ett rovdjur som i Sverige uteslutande påträffats synantropt i mörka, smutsiga inomhusmiljöer: i källare, stall, bagerier, kvarnar etc. tillsammans med Laemostenus terricola, dödsbudsarter Blaps sp. och kackerlackor. Möjligen finns en anknytning till djurbon, t.ex. av råttor och andra smågnagare. Även i övriga delar av Europa lever arten så gott som uteslutande inomhus, längre söderut påträffas den emellertid även i det fria (t.ex. i grottor).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens försvinnande är en följd av ändrad djurhållning, ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stall och ladugårdar) och förbättrad inomhushygien.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Arten är med all sannolikhet försvunnen från landet, liksom från övriga Nordeuropa.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandiae and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Sphodrini  
 • Släkte
  Sphodrus  
 • Art
  Sphodrus leucophthalmus, (Linnaeus, 1758) - kvarnlöpare
  Synonymer
  källarlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.