Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kvarnmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Haplotinea ditella
Kvarnmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mörkbrun, småspräcklig mal som vanligen hittas i kvarnar och bagerier. Den är sällsynt i Norden och kan bara skiljas från insektsmal genom undersökning av genitalierna.

Vingspann 13–18 mm. Huvudet har rostbruna till gråbruna, hårlika fjäll. Antennen är ungefär tre fjärdedelar så lång som framvingen. Framvingen har mörkt gråbeige eller brun grundfärg med strimmor i mörkare brunt, vilka är som mest tydliga i yttre delen, där den också har en svagt violett glans. Mitt på vingen (i vingvecket) finns en diffus, mörkbrun fläck och på diskfältets tvärribba finns en liten, mörk fläck. Framvingens fransar är brokiga i beige och mörkbrunt. Bakvingen är ljusare vid basen, brungrå med violett skimmer. Arten kan inte skiljas från insektsmal Haplotinea insectella enbart på det utvändiga utseendet utan man måste undersöka genitaliernas utseende. 

Larven är vitaktig med brunt huvud och gulbrun nackplåt.

Genitalier: Hos hanen sträcker sig uncus långt förbi genitalklaffens spets och har ett par utskott med en kort, inåtriktad tand på spetsen. Genital­klaffen är ­liten, med en utdragen spets. Vinculum avslutas i en långsträckt saccus. Aedeagus är ganska lång, böjd och med vass spets. Hos honan är ductus bursae strax före ostium tvärrynkig, och bakom ostium saknas en sklerotiserad, läppformig platta (­sterigma), som finns hos H.?insectella. Däremot finns det bakom ostium, på vardera sidan, en oval, sned platta. Både de främre och bakre apofyserna är ­extremt långa. Endast den yttre delen av hongenitalien visas på bild dvs. corpus bursae visas inte. 
Utbredning
Länsvis förekomst för kvarnmal Observationer i Sverige för kvarnmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har kvarnmal bara påträffats på ett fåtal ställen, ofta nära hamnar: Skåne (Åhus), Blekinge (Sölvesborg), Halland, Göteborg och Stockholmstrakten (första svenska fyndet 1969). I Danmark är den bara känd från provinsen Lolland-Falster-Mön och från Bornholm. Från Norge finns inga fynd. I Finland har arten påträffats på två platser vid sydkusten. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Västeuropa till västra Asien.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Kvarnmal är en typisk följeslagare till människan. I vårt land är den dock bara funnen på ett fåtal platser p.g.a. det nordliga läget. Arten är rapporterad från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Södermanland. Den har aldrig hittats ute i den fria naturen utan i kvarnar, sädessilos,spannmålsmagasin, e.d. Larven lever av säd, ris, jordnötter, etc. Eftersom hanteringen av säd och andra liknande proukter har rationaliserats och tillträde till sådana anläggningar har försvårats under senare tid har vi dålig kunskap om hur det står till med kvarnmalen. Både koncentrationen av spannmålshanteringen och svårigheten att undersöka sådana anläggningar utgör hot mot arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Kvarnmal har i Sverige påträffats uteslutande inomhus, i t.ex. kvarnar och spannmålslager. Den fullbildade malen kan man hitta under hela sommaren och långt in på hösten. Den sitter vanligen i närheten av sin kläckningsplats och man ser den sällan flyga. Larven lever av säd, men även ris och jordnötter kan tjäna som föda.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Haplotinea, Art Haplotinea ditella (Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938) - kvarnmal Synonymer Tinea ditella Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938, Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Kvarnmal är en typisk följeslagare till människan. I vårt land är den dock bara funnen på ett fåtal platser p.g.a. det nordliga läget. Arten är rapporterad från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Södermanland. Den har aldrig hittats ute i den fria naturen utan i kvarnar, sädessilos,spannmålsmagasin, e.d. Larven lever av säd, ris, jordnötter, etc. Eftersom hanteringen av säd och andra liknande proukter har rationaliserats och tillträde till sådana anläggningar har försvårats under senare tid har vi dålig kunskap om hur det står till med kvarnmalen. Både koncentrationen av spannmålshanteringen och svårigheten att undersöka sådana anläggningar utgör hot mot arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mörkbrun, småspräcklig mal som vanligen hittas i kvarnar och bagerier. Den är sällsynt i Norden och kan bara skiljas från insektsmal genom undersökning av genitalierna.

Vingspann 13–18 mm. Huvudet har rostbruna till gråbruna, hårlika fjäll. Antennen är ungefär tre fjärdedelar så lång som framvingen. Framvingen har mörkt gråbeige eller brun grundfärg med strimmor i mörkare brunt, vilka är som mest tydliga i yttre delen, där den också har en svagt violett glans. Mitt på vingen (i vingvecket) finns en diffus, mörkbrun fläck och på diskfältets tvärribba finns en liten, mörk fläck. Framvingens fransar är brokiga i beige och mörkbrunt. Bakvingen är ljusare vid basen, brungrå med violett skimmer. Arten kan inte skiljas från insektsmal Haplotinea insectella enbart på det utvändiga utseendet utan man måste undersöka genitaliernas utseende. 

Larven är vitaktig med brunt huvud och gulbrun nackplåt.

Genitalier: Hos hanen sträcker sig uncus långt förbi genitalklaffens spets och har ett par utskott med en kort, inåtriktad tand på spetsen. Genital­klaffen är ­liten, med en utdragen spets. Vinculum avslutas i en långsträckt saccus. Aedeagus är ganska lång, böjd och med vass spets. Hos honan är ductus bursae strax före ostium tvärrynkig, och bakom ostium saknas en sklerotiserad, läppformig platta (­sterigma), som finns hos H.?insectella. Däremot finns det bakom ostium, på vardera sidan, en oval, sned platta. Både de främre och bakre apofyserna är ­extremt långa. Endast den yttre delen av hongenitalien visas på bild dvs. corpus bursae visas inte. 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kvarnmal

Länsvis förekomst och status för kvarnmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kvarnmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har kvarnmal bara påträffats på ett fåtal ställen, ofta nära hamnar: Skåne (Åhus), Blekinge (Sölvesborg), Halland, Göteborg och Stockholmstrakten (första svenska fyndet 1969). I Danmark är den bara känd från provinsen Lolland-Falster-Mön och från Bornholm. Från Norge finns inga fynd. I Finland har arten påträffats på två platser vid sydkusten. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Västeuropa till västra Asien.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Perissomasticinae  
 • Släkte
  Haplotinea  
 • Art
  Haplotinea ditella(Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938) - kvarnmal
  Synonymer
  Tinea ditella Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938
  Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)

Kvarnmal har i Sverige påträffats uteslutande inomhus, i t.ex. kvarnar och spannmålslager. Den fullbildade malen kan man hitta under hela sommaren och långt in på hösten. Den sitter vanligen i närheten av sin kläckningsplats och man ser den sällan flyga. Larven lever av säd, men även ris och jordnötter kan tjäna som föda.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Namngivning: Haplotinea ditella (Pierce, Metcalfe & Diakonoff, 1938). Originalbeskrivning: Tinea ditella. Genitalia of the British Pyrales with Deltoids and Plumes: 68.

Etymologi: ditella = den lilla praktfulla; dis, ditis (lat.) = rik, präktig, praktfull, syftar på framvingarnas lyster; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Haplotínea ditélla]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Perissomasticinae  
 • Släkte
  Haplotinea  
 • Art
  Haplotinea ditella, (Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938) - kvarnmal
  Synonymer
  Tinea ditella Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938
  Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008.