Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kvarnmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Haplotinea ditella
Kvarnmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kvarnmal Observationer i Sverige för kvarnmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Kvarnmal är en typisk följeslagare till människan. I vårt land är den dock bara funnen på ett fåtal platser p.g.a. det nordliga läget. Arten är rapporterad från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Södermanland. Den har aldrig hittats ute i den fria naturen utan i kvarnar, sädessilos,spannmålsmagasin, e.d. Larven lever av säd, ris, jordnötter, etc. Eftersom hanteringen av säd och andra liknande proukter har rationaliserats och tillträde till sådana anläggningar har försvårats under senare tid har vi dålig kunskap om hur det står till med kvarnmalen. Både koncentrationen av spannmålshanteringen och svårigheten att undersöka sådana anläggningar utgör hot mot arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Haplotinea, Art Haplotinea ditella (Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938) - kvarnmal Synonymer Tinea ditella Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938, Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Kvarnmal är en typisk följeslagare till människan. I vårt land är den dock bara funnen på ett fåtal platser p.g.a. det nordliga läget. Arten är rapporterad från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Södermanland. Den har aldrig hittats ute i den fria naturen utan i kvarnar, sädessilos,spannmålsmagasin, e.d. Larven lever av säd, ris, jordnötter, etc. Eftersom hanteringen av säd och andra liknande proukter har rationaliserats och tillträde till sådana anläggningar har försvårats under senare tid har vi dålig kunskap om hur det står till med kvarnmalen. Både koncentrationen av spannmålshanteringen och svårigheten att undersöka sådana anläggningar utgör hot mot arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kvarnmal

Länsvis förekomst och status för kvarnmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kvarnmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Perissomasticinae  
 • Släkte
  Haplotinea  
 • Art
  Haplotinea ditella(Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938) - kvarnmal
  Synonymer
  Tinea ditella Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938
  Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Perissomasticinae  
 • Släkte
  Haplotinea  
 • Art
  Haplotinea ditella, (Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938) - kvarnmal
  Synonymer
  Tinea ditella Pierce, Metcalf & Diakonoff, 1938
  Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.