Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lappvallmo

Organismgrupp Kärlväxter Papaver radicatum subsp. radicatum
Lappvallmo Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för lappvallmo Observationer i Sverige för lappvallmo
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Lappvallmo utgör ånyo ett separat taxon inom arten fjällvallmo, eftersom laestadiusvallmo åter har skiljts ut som en separat underart till följd av en mindre kromosomuppsättning jämfört med lappvallmo. Förekommer i Pite och Torne lappmarker. Växer på kalkrik mark. Främst förekommer den på fjällryggar, klippor, rasmarker och flytjordsterasser. Underarten ingår i art- och habitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1200-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6932-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 132 (120-148) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Papaveraceae (vallmoväxter), Släkte Papaver (vallmor), Underart Papaver radicatum subsp. radicatum - lappvallmo Synonymer Papaver gjaerevollii (Knaben), Papaver nordhagenianum ssp. ovatilobum (Tolm.) Á. Löve, Papaver nordhagenianum var. gjaerevollii (Knaben) Á. Löve, Papaver nordhagenianum var. ovatilobum (Tolm.) Á. Löve, Papaver radicatum ssp. dovrense Nordh., Papaver radicatum ssp. gjaerevollii Knaben, Papaver radicatum ssp. groevudalense Knaben, Papaver radicatum ssp. ovatilobum, Papaver radicatum ssp. sauloënse, Papaver radicatum var. groevudalense (Knaben) Á. Löve, dovrevallmo, Gjaerevolls vallmo, Gjaerevollsvallmo, Grövudalsvallmo, saulovallmo, Småmärkig fjällvallmo, Trollheimsvallmo, Papaver radicatum f. typicum C. E. Lundstr., Papaver nordhagenianum var. nordhagenianum, Papaver radicatum ssp. hyperboreum, Papaver radicatum ssp. radicatum

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Lappvallmo utgör ånyo ett separat taxon inom arten fjällvallmo, eftersom laestadiusvallmo åter har skiljts ut som en separat underart till följd av en mindre kromosomuppsättning jämfört med lappvallmo. Förekommer i Pite och Torne lappmarker. Växer på kalkrik mark. Främst förekommer den på fjällryggar, klippor, rasmarker och flytjordsterasser. Underarten ingår i art- och habitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1200-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6932-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 132 (120-148) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2, Habitatdirektivets bilaga 4
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 7. Bestämmelsen gäller hela landet

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lappvallmo

Länsvis förekomst och status för lappvallmo baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lappvallmo

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Papaveraceae - vallmoväxter 
 • Släkte
  Papaver - vallmor 
 • Art
  Papaver radicatum - fjällvallmo 
 • Underart
  Papaver radicatum subsp. radicatum - lappvallmo
  Synonymer
  Papaver gjaerevollii (Knaben)
  Papaver nordhagenianum ssp. ovatilobum (Tolm.) Á. Löve
  Papaver nordhagenianum var. gjaerevollii (Knaben) Á. Löve
  Papaver nordhagenianum var. ovatilobum (Tolm.) Á. Löve
  Papaver radicatum ssp. dovrense Nordh.
  Papaver radicatum ssp. gjaerevollii Knaben
  Papaver radicatum ssp. groevudalense Knaben
  Papaver radicatum ssp. ovatilobum
  Papaver radicatum ssp. sauloënse
  Papaver radicatum var. groevudalense (Knaben) Á. Löve
  dovrevallmo
  Gjaerevolls vallmo
  Gjaerevollsvallmo
  Grövudalsvallmo
  saulovallmo
  Småmärkig fjällvallmo
  Trollheimsvallmo
  Papaver radicatum f. typicum C. E. Lundstr.
  Papaver nordhagenianum var. nordhagenianum
  Papaver radicatum ssp. hyperboreum
  Papaver radicatum ssp. radicatum

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Papaveraceae - vallmoväxter 
 • Släkte
  Papaver - vallmor 
 • Art
  Papaver radicatum - fjällvallmo 
 • Underart
  Papaver radicatum subsp. radicatum, - lappvallmo
  Synonymer
  Papaver gjaerevollii (Knaben)
  Papaver nordhagenianum ssp. ovatilobum (Tolm.) Á. Löve
  Papaver nordhagenianum var. gjaerevollii (Knaben) Á. Löve
  Papaver nordhagenianum var. ovatilobum (Tolm.) Á. Löve
  Papaver radicatum ssp. dovrense Nordh.
  Papaver radicatum ssp. gjaerevollii Knaben
  Papaver radicatum ssp. groevudalense Knaben
  Papaver radicatum ssp. ovatilobum
  Papaver radicatum ssp. sauloënse
  Papaver radicatum var. groevudalense (Knaben) Á. Löve
  dovrevallmo
  Gjaerevolls vallmo
  Gjaerevollsvallmo
  Grövudalsvallmo
  saulovallmo
  Småmärkig fjällvallmo
  Trollheimsvallmo
  Papaver radicatum f. typicum C. E. Lundstr.
  Papaver nordhagenianum var. nordhagenianum
  Papaver radicatum ssp. hyperboreum
  Papaver radicatum ssp. radicatum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.