Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  linjerad gullrissäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 13–17 mm. Antennerna är ljus- och mörkringade. Framvingarna är grovfjälliga, ljust olivbruna med vitaktiga längslinjer. Mittlinjen är skild från vingveckslinjen, som i sin tur är delad av en fin, mörk linje. Arten är mycket svår att i fält skilja från andra säckmalar. Den är avbildad i Nupponen & Junnilainen (1995).
Utbredning
Länsvis förekomst för linjerad gullrissäckmal Observationer i Sverige för linjerad gullrissäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Linjerad gullrissäckmal är utbredd över större delen av Europa och förekommer norrut till Finland och Sverige. I Finland är den känd från provinsen Savonia australis (ungefär motsvarande Kymmene län i sydost). Det första svenska fyndet gjordes på Björkö utanför Göteborg och senare på Styrsö. Därefter hittades den i Skåne (Mölle, nedanför Kullaberg) den 21.VII.1952. Senare har den påträffats på flera ställen i Göteborgstrakten; på Öckerö har malen hittats vid flera tillfällen av Jan Jonasson. Arten uppträder sällsynt i Sverige på platser som är relativt otillgängliga. Dess status är därför något osäker.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Numera endast känd från tre lokaler i Göteborgs skärgård. Arten lever på gullris (Solidago virgaurea) som växer i strandnära klippområden. Med tanke på att arten tidigare förekommit vid Kullaberg i Skåne bör det finnas ett mörkertal efter västkusten. Dock växer artens habitat på många håll igen på grund av upphört bete på öarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-2300) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
I Sverige har arten alltid påträffats ute vid kustbandet eller på öar. Detta antyder att den bara uppträder på ställen där klimatet på våra breddgrader kan tillfredsställa dess behov. Larven lever på gullris Solidago virgaurea och (utomlands) Aster amellus. Den gör som ung slingrande minor i basbladen innan den skär ut en bit av bladkanten, som den gör om till en säck. Liksom andra säckmalar gör den nya säckar i takt med att den tillväxer. Sista säcken, då larven blivit fullvuxen, är cylindrisk, brungrå och kort strävhårig. Fjärilen är på vingarna från slutet av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gullris
· gullris
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora amellivora Baldizzone, 1979 - linjerad gullrissäckmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Numera endast känd från tre lokaler i Göteborgs skärgård. Arten lever på gullris (Solidago virgaurea) som växer i strandnära klippområden. Med tanke på att arten tidigare förekommit vid Kullaberg i Skåne bör det finnas ett mörkertal efter västkusten. Dock växer artens habitat på många håll igen på grund av upphört bete på öarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-2300) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Vingbredd 13–17 mm. Antennerna är ljus- och mörkringade. Framvingarna är grovfjälliga, ljust olivbruna med vitaktiga längslinjer. Mittlinjen är skild från vingveckslinjen, som i sin tur är delad av en fin, mörk linje. Arten är mycket svår att i fält skilja från andra säckmalar. Den är avbildad i Nupponen & Junnilainen (1995).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för linjerad gullrissäckmal

Länsvis förekomst och status för linjerad gullrissäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för linjerad gullrissäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Linjerad gullrissäckmal är utbredd över större delen av Europa och förekommer norrut till Finland och Sverige. I Finland är den känd från provinsen Savonia australis (ungefär motsvarande Kymmene län i sydost). Det första svenska fyndet gjordes på Björkö utanför Göteborg och senare på Styrsö. Därefter hittades den i Skåne (Mölle, nedanför Kullaberg) den 21.VII.1952. Senare har den påträffats på flera ställen i Göteborgstrakten; på Öckerö har malen hittats vid flera tillfällen av Jan Jonasson. Arten uppträder sällsynt i Sverige på platser som är relativt otillgängliga. Dess status är därför något osäker.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora amellivoraBaldizzone, 1979 - linjerad gullrissäckmal

I Sverige har arten alltid påträffats ute vid kustbandet eller på öar. Detta antyder att den bara uppträder på ställen där klimatet på våra breddgrader kan tillfredsställa dess behov. Larven lever på gullris Solidago virgaurea och (utomlands) Aster amellus. Den gör som ung slingrande minor i basbladen innan den skär ut en bit av bladkanten, som den gör om till en säck. Liksom andra säckmalar gör den nya säckar i takt med att den tillväxer. Sista säcken, då larven blivit fullvuxen, är cylindrisk, brungrå och kort strävhårig. Fjärilen är på vingarna från slutet av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gullris - Solidago virgaurea (Viktig)
Exploatering av mark på öar och vid klippkuster för skilda ändamål kan spoliera lokala förekomster av arten. Annan omställning av markanvändningen, innebärande att gullris Solidago virgaurea missgynnas, kan på sikt missgynna fjärilen. Uppsättning av gatlampor i kända områden kan störa arten.
Kända lokaler bör ej skövlas på gullris eller på annat sätt utsättas för påverkan som kan hota artens förekomst.

Baldizzone, G., 1979. Contributions a la connaissance des Coleophoridae, XII. Les espèces de Coleophoridae décrites par Pierre Chrétien. Alexanor, XI [3]: 111–130.

Benander, P. 1960. Kullabergs småfjärilar. Kullabergs natur. Häfte 3.

Lewin, A. 1942. Fynd av nya och sällsynta småfjärilar. Opusc. ent. 7: 65–71.

Nupponen, K. & Junnilainen, J. 1995. Perhoshavaintoja Virosta vuonna 1994. [Records of lepidoptera from Estonia 1994]. Baptria 20: 131–142.

Svensson, I., 1984. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1983. Ent. Tidskr. 105: 75–80.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora amellivora, Baldizzone, 1979 - linjerad gullrissäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.