Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  linvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylis epilinana
Linvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för linvecklare Observationer i Sverige för linvecklare
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Linvecklaren är sedan gammalt känd från Skåne, Gotland och Uppland, men arten är inte sedd i landet på många årtionden och räknas numera som försvunnen. I Norden i övrigt är den uppgiven från Danmark och Finland. Den är vidare känd från nästan alla länder söder- och österut i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ett fåtal gamla fynd från sydligaste Sverige samt några uppgifter från Stockholmsregionen utan närmare angivelser. Arten är med stor sannolikhet försvunnen från Sverige sedan länge. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larven uppges leva i blommor och frukter av lin, Linum. spp. En uppgift om gullris, Solidago virgaurea, som värdväxt verkar osannolik och torde bero på förväxling med liknande arter. Fjärilen flyger i augusti, kanske även i maj–juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lin
· lin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylis, Art Cochylis epilinana Duponchel, 1842 - linvecklare Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Ett fåtal gamla fynd från sydligaste Sverige samt några uppgifter från Stockholmsregionen utan närmare angivelser. Arten är med stor sannolikhet försvunnen från Sverige sedan länge. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för linvecklare

Länsvis förekomst och status för linvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för linvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Linvecklaren är sedan gammalt känd från Skåne, Gotland och Uppland, men arten är inte sedd i landet på många årtionden och räknas numera som försvunnen. I Norden i övrigt är den uppgiven från Danmark och Finland. Den är vidare känd från nästan alla länder söder- och österut i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylis  
 • Art
  Cochylis epilinanaDuponchel, 1842 - linvecklare

Larven uppges leva i blommor och frukter av lin, Linum. spp. En uppgift om gullris, Solidago virgaurea, som värdväxt verkar osannolik och torde bero på förväxling med liknande arter. Fjärilen flyger i augusti, kanske även i maj–juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lin - Linum usitatissimum (Viktig)
Minskande linodling.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
Linodling bör gynnas och bedrivas utan insekticider.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Svensson, I. 1966. New and confused species of Microlepidoptera. Opusc. Ent. 31: 183–202.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylis  
 • Art
  Cochylis epilinana, Duponchel, 1842 - linvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.