Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljungrotkrypare

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Pleurophorus caesus
Ljungrotkrypare Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,2 mm lång bladhorning med mycket smal och långsträckt cylindrisk kropp och korta kraftiga ben. Kroppen är glänsande rödbrun-svartbrun. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljungrotkrypare Observationer i Sverige för ljungrotkrypare
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Endast känd genom några få 1800-talsfynd från södra Skåne och Halland (bl.a. Fjärås). Saknas helt i de nordiska grannländerna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa och Nordafrika österut till Uzbekistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i Mellaneuropa i multnande växtämnen och i uttorkad spillning på öppna, torra marker. Endast känd genom gamla fynd från södra Skåne och Halland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever i Mellaneuropa i multnande växtämnen och i uttorkad spillning på torra, öppna marker. Larvutvecklingen sker i jorden. De fullbildade skalbaggarna svärmar under varma, vindstilla eftermiddagar och kvällar. Några biologiska uppgifter om svenska fynd finns inte.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Pleurophorus, Art Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796) - ljungrotkrypare Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i Mellaneuropa i multnande växtämnen och i uttorkad spillning på öppna, torra marker. Endast känd genom gamla fynd från södra Skåne och Halland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 2,5–3,2 mm lång bladhorning med mycket smal och långsträckt cylindrisk kropp och korta kraftiga ben. Kroppen är glänsande rödbrun-svartbrun. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för ljungrotkrypare

Länsvis förekomst och status för ljungrotkrypare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljungrotkrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom några få 1800-talsfynd från södra Skåne och Halland (bl.a. Fjärås). Saknas helt i de nordiska grannländerna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa och Nordafrika österut till Uzbekistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Psammodiini  
 • Släkte
  Pleurophorus  
 • Art
  Pleurophorus caesus(Creutzer, 1796) - ljungrotkrypare

Lever i Mellaneuropa i multnande växtämnen och i uttorkad spillning på torra, öppna marker. Larvutvecklingen sker i jorden. De fullbildade skalbaggarna svärmar under varma, vindstilla eftermiddagar och kvällar. Några biologiska uppgifter om svenska fynd finns inte.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
På grund av de bristfälliga kunskaperna om arten kan inga direkta hot preciseras. Igenväxning och upphörande bete utgör tänkbara hotorsaker.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Skulle arten återfinnas i landet får åtgärder anpassade till den på fyndlokalen rådande situationen vidtas.

Landin, B.-O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Psammodiini  
 • Släkte
  Pleurophorus  
 • Art
  Pleurophorus caesus, (Creutzer, 1796) - ljungrotkrypare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.