Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljus levermossharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Dolichopeza bifida
Ljus levermossharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arterna i släktet Dolichopeza är vanligtvis långa och slanka och utan distinkt teckning. De flesta arterna kan endast separeras genom studier av bakkroppsspetsens (hypopygium). Ljus levermossharkrank avviker från närbesläktade arter genom kombinationen av följande karaktärer. Den är ljust brungul. Mellankroppens främre ovandel är glänsande. Vingmärket är ljusbrunt. Arten är dessutom förhållandevis liten.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljus levermossharkrank Observationer i Sverige för ljus levermossharkrank
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Ljus levermossharkrank är i Sverige och Norden endast känd ifrån ett fynd i Lule lappmark (Messaure, Kaltisjokk 1966). Arten är dessutom funnen i Alperna (Österrike) och i Litauen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Enda kända förekomst i Nordeuropa är Lule lpm (Messaure, Kaltisjokk 1966), närmast känd från centraleuropeiska berg. Mörkertal sannolikt mycket stort och arten kan mycket väl vara vitt utbredd i nordligt boreala skogar, men har inte riktat eftersökts såvitt bekant. Med en känd lokal för drygt 40 år sedan kan arten möjligen också vara utgången. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens biologi är dåligt känd. Vuxna harkrankarna av släktet Dolichopeza kan ses dansa i grupper på skuggade platser. I vila ses de hängande i de främre benparen. Larverna av släktet lever generellt av mossa och hittas ofta i mosskuddar. Larven är antagligen, som mer kända släktingar, associerad med någon levermossa. Arten är troligen beroende av lokal kontinuitet i skuggnings- och fuktförhållanden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· Marchantiopsida
· Marchantiopsida
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Dolichopeza, Art Dolichopeza bifida Oosterbroek & Lantsov, 2011 - ljus levermossharkrank Synonymer Dolichopeza (Dolichopeza) bifida Oosterbroek & Lantsov, 2011

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Enda kända förekomst i Nordeuropa är Lule lpm (Messaure, Kaltisjokk 1966), närmast känd från centraleuropeiska berg. Mörkertal sannolikt mycket stort och arten kan mycket väl vara vitt utbredd i nordligt boreala skogar, men har inte riktat eftersökts såvitt bekant. Med en känd lokal för drygt 40 år sedan kan arten möjligen också vara utgången. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arterna i släktet Dolichopeza är vanligtvis långa och slanka och utan distinkt teckning. De flesta arterna kan endast separeras genom studier av bakkroppsspetsens (hypopygium). Ljus levermossharkrank avviker från närbesläktade arter genom kombinationen av följande karaktärer. Den är ljust brungul. Mellankroppens främre ovandel är glänsande. Vingmärket är ljusbrunt. Arten är dessutom förhållandevis liten.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för ljus levermossharkrank

Länsvis förekomst och status för ljus levermossharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljus levermossharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ljus levermossharkrank är i Sverige och Norden endast känd ifrån ett fynd i Lule lappmark (Messaure, Kaltisjokk 1966). Arten är dessutom funnen i Alperna (Österrike) och i Litauen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Dolichopeza  
 • Undersläkte
  Dolichopeza (Dolichopeza)  
 • Art
  Dolichopeza bifidaOosterbroek & Lantsov, 2011 - ljus levermossharkrank
  Synonymer
  Dolichopeza (Dolichopeza) bifida Oosterbroek & Lantsov, 2011

Artens biologi är dåligt känd. Vuxna harkrankarna av släktet Dolichopeza kan ses dansa i grupper på skuggade platser. I vila ses de hängande i de främre benparen. Larverna av släktet lever generellt av mossa och hittas ofta i mosskuddar. Larven är antagligen, som mer kända släktingar, associerad med någon levermossa. Arten är troligen beroende av lokal kontinuitet i skuggnings- och fuktförhållanden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är bristen på lämpliga lokaler med kontinuitet i skuggnings- och fuktförhållanden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, i första hand vid Messaure där den senast är påträffad. Bättre kunskap krävs om artens utbredning och biologi.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Lindner, E. 1980. Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Dolichopeza  
 • Undersläkte
  Dolichopeza (Dolichopeza)  
 • Art
  Dolichopeza bifida, Oosterbroek & Lantsov, 2011 - ljus levermossharkrank
  Synonymer
  Dolichopeza (Dolichopeza) bifida Oosterbroek & Lantsov, 2011
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.