Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk pingborre

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Amphimallon fallenii
Mörk pingborre Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 11-17 mm lång bladhorning med klumpig kropp och långa ben med kraftiga klor. Kastanjebrun, framkroppen med gul behåring. Liknar den allmänna pingborren A. solstitiale, men är mindre och mörkare.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk pingborre Observationer i Sverige för mörk pingborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd är kända från Skåne (Vombsänkan och östra Skåne) och Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är dåligt känd pga sammanblandning med närstående arter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larven lever av växtrötter på öppna, torra, gärna sandiga marker, t.ex. sandhedar och betade torrängar. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd är kända från Skåne (Vombsänkan och östra Skåne) och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven lever av växtrötter på torra, öppna, gärna sandiga marker, t.ex. sandhedar och betade torrängar. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Amphimallon, Art Amphimallon fallenii (Gyllenhal, 1817) - mörk pingborre Synonymer dagpingborre, Melolontha fallenii Gyllenhal, 1817

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larven lever av växtrötter på öppna, torra, gärna sandiga marker, t.ex. sandhedar och betade torrängar. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd är kända från Skåne (Vombsänkan och östra Skåne) och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 11-17 mm lång bladhorning med klumpig kropp och långa ben med kraftiga klor. Kastanjebrun, framkroppen med gul behåring. Liknar den allmänna pingborren A. solstitiale, men är mindre och mörkare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk pingborre

Länsvis förekomst och status för mörk pingborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk pingborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd är kända från Skåne (Vombsänkan och östra Skåne) och Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är dåligt känd pga sammanblandning med närstående arter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Melolonthinae  
 • Tribus
  Rhizotrogini  
 • Släkte
  Amphimallon  
 • Art
  Amphimallon fallenii(Gyllenhal, 1817) - mörk pingborre
  Synonymer
  dagpingborre
  Melolontha fallenii Gyllenhal, 1817

Larven lever av växtrötter på torra, öppna, gärna sandiga marker, t.ex. sandhedar och betade torrängar. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Arten kan missgynnas av igenväxning av öppna, torra gräsmarker.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Melolonthinae  
 • Tribus
  Rhizotrogini  
 • Släkte
  Amphimallon  
 • Art
  Amphimallon fallenii, (Gyllenhal, 1817) - mörk pingborre
  Synonymer
  dagpingborre
  Melolontha fallenii Gyllenhal, 1817
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016