Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  medelhavsvägstekel

Organismgrupp Steklar, Vägsteklar Entomobora crassitarsis
Medelhavsvägstekel Steklar, Vägsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd hona 9–14 mm, hane 7–12 mm. Medelhavsvägstekel hör till de mer storvuxna vägstekelarterna i Nordeuropa. Kroppen är svart förutom främre delen av bakkroppen som delvis är mörkt röd. Bakkroppens ryggplåt 2 och 3 har röd bas och svart yttre del vilket ger ett visst randigt intryck. Särskilt honan har förkortade framfötter (segment 3 och 4 är kortare än breda).
Utbredning
Länsvis förekomst för medelhavsvägstekel Observationer i Sverige för medelhavsvägstekel
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Arten är inte anträffad i Norden på över 100 år. Två nordiska fynd föreligger, det ena från Gotland, det andra från Uppland. De närmaste fyndorterna ligger ca 1 000 km söderut, i det ungerska Karpaterbäckenet och vid Svarta Havet. Tyngdpunkten i utbredningen ligger runt Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
1800-talsbelägg från Gotland och Uppland av medelhavsvägstekeln tolkas som bevis för att arten varit bofast i landet. Nutida förekomst av arten framstår dock som osannolik och arten har bedömts vara utdöd. Arten bör dock fortsatt eftersökas, i första hand på Gotland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
En värmeälskande art som föredrar torr, stäppartad miljö där den jagar spindlar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· spindlar
· spindlar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Pompilidae (vägsteklar), Släkte Entomobora (sydvägsteklar), Art Entomobora crassitarsis (Costa, 1887) - medelhavsvägstekel Synonymer Pompilus crassitarsis Costa, 1887

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation 1800-talsbelägg från Gotland och Uppland av medelhavsvägstekeln tolkas som bevis för att arten varit bofast i landet. Nutida förekomst av arten framstår dock som osannolik och arten har bedömts vara utdöd. Arten bör dock fortsatt eftersökas, i första hand på Gotland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Längd hona 9–14 mm, hane 7–12 mm. Medelhavsvägstekel hör till de mer storvuxna vägstekelarterna i Nordeuropa. Kroppen är svart förutom främre delen av bakkroppen som delvis är mörkt röd. Bakkroppens ryggplåt 2 och 3 har röd bas och svart yttre del vilket ger ett visst randigt intryck. Särskilt honan har förkortade framfötter (segment 3 och 4 är kortare än breda).

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för medelhavsvägstekel

Länsvis förekomst och status för medelhavsvägstekel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för medelhavsvägstekel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är inte anträffad i Norden på över 100 år. Två nordiska fynd föreligger, det ena från Gotland, det andra från Uppland. De närmaste fyndorterna ligger ca 1 000 km söderut, i det ungerska Karpaterbäckenet och vid Svarta Havet. Tyngdpunkten i utbredningen ligger runt Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Entomobora - sydvägsteklar 
 • Art
  Entomobora crassitarsis(Costa, 1887) - medelhavsvägstekel
  Synonymer
  Pompilus crassitarsis Costa, 1887

En värmeälskande art som föredrar torr, stäppartad miljö där den jagar spindlar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· spindlar - Araneae (Viktig)
Exploatering/igenväxning av för arten lämpliga miljöer.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på passande lokaler, särskilt på Gotland och dess miljökrav klarläggas. Skulle arten återupptäckas bör den snarast ges skydd.

Moczar, L. 1950. Notes on the Pompilids species in the Carpathian basin (Hym.). In: Eighth International Congress of Entomology. Proceedings, p. 434–446. Stockholm.

Wolf, H. 1972b. Nachtrag zum Catalogus Insectorum Sueciae, Hymenoptera: Pompiloidea. Ent. Tidskr. 93: 83–87.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Sörensson 1991. Rev. Artur Larsson 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Entomobora - sydvägsteklar 
 • Art
  Entomobora crassitarsis, (Costa, 1887) - medelhavsvägstekel
  Synonymer
  Pompilus crassitarsis Costa, 1887
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Sörensson 1991. Rev. Artur Larsson 2019.