Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig buksimmare

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Sigara fallenoidea
Nordlig buksimmare Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Buksimmare är skinnbaggar med karaktäriskt utseende och beteende. De kan endast förväxlas med ryggsimare vilka också simmar med långa årliknande bakben men som namnet anger med ryggen nedåt. Hos buksimmare är det främre benen korta och skedformade medan mittbenen är relativt långa och smala. Ryggen är tillplattad (rundad hos ryggsimmare), ögonen stora och huvudet kännetecknas av en kort sugsnabel. Familjen har 35 arter i Sverige varav 15 hör till släktet Sigara. Arterna inom detta släkte är snarlika och mindre (7-8 mm) än arterna i släktet Corixa vilka kan vara upp till 16 mm. Släktet Micronecta, dvärgbuksimmare, med tre svenska arter är dock än mindre ca 2 mm. Sigara fallenoidea artbestäms genom utseendet på frambenen vars yttersta segment är mycket breda.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig buksimmare Observationer i Sverige för nordlig buksimmare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En holarktisk, nordligt boreal art som dock även finns på Irland. Arten är en glacialrelikt som påträffats inom isolerade områden såväl i Europa som i Kanada. I Sverige känd från 5 lokaler i Pite- och Lule Lappmark på 80-talet men otillräckligt undersökt. Mycket sällsynt även i nordliga Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en holarktisk utbredning från Irland österut i Asien och vidare till Kanada. I Sverige känd från ett fåtal lokaler i Västerbotten-Norrbotten men är otillräckligt undersökt. Mycket sällsynt även i nordliga Norge och Finland. Artens ekologi och habitatval tycks vara på/vid dyiga/gyttjiga substrat nära strandkanten. På Irland funnen i kalkrika sjöar. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-400) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Artens ekologi och habitatval är endast undersökt på Irland där den lever på/vid dyiga substrat nära strandkanten i kalkrika sjöar, ofta invid vassruggar eller andra strandkantsväxter, inte sällan tillsammans med den även i Sverige förekommande buksimmaren Arctocorisa germari. Samtliga kända fynd har gjorts från slutet till juli till början av augusti, och djuren har troligen tillhört det årets generation. Sannolikt är S. fallenoidea allätare, liksom de flesta buksimmare.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Vattenmassa
Vattenmassa
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Corixidae (buksimmare), Släkte Sigara, Art Sigara fallenoidea (Hungerford, 1926) - nordlig buksimmare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en holarktisk utbredning från Irland österut i Asien och vidare till Kanada. I Sverige känd från ett fåtal lokaler i Västerbotten-Norrbotten men är otillräckligt undersökt. Mycket sällsynt även i nordliga Norge och Finland. Artens ekologi och habitatval tycks vara på/vid dyiga/gyttjiga substrat nära strandkanten. På Irland funnen i kalkrika sjöar. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-400) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Buksimmare är skinnbaggar med karaktäriskt utseende och beteende. De kan endast förväxlas med ryggsimare vilka också simmar med långa årliknande bakben men som namnet anger med ryggen nedåt. Hos buksimmare är det främre benen korta och skedformade medan mittbenen är relativt långa och smala. Ryggen är tillplattad (rundad hos ryggsimmare), ögonen stora och huvudet kännetecknas av en kort sugsnabel. Familjen har 35 arter i Sverige varav 15 hör till släktet Sigara. Arterna inom detta släkte är snarlika och mindre (7-8 mm) än arterna i släktet Corixa vilka kan vara upp till 16 mm. Släktet Micronecta, dvärgbuksimmare, med tre svenska arter är dock än mindre ca 2 mm. Sigara fallenoidea artbestäms genom utseendet på frambenen vars yttersta segment är mycket breda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig buksimmare

Länsvis förekomst och status för nordlig buksimmare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig buksimmare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En holarktisk, nordligt boreal art som dock även finns på Irland. Arten är en glacialrelikt som påträffats inom isolerade områden såväl i Europa som i Kanada. I Sverige känd från 5 lokaler i Pite- och Lule Lappmark på 80-talet men otillräckligt undersökt. Mycket sällsynt även i nordliga Norge och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Nepomorpha  
 • Överfamilj
  Corixoidea  
 • Familj
  Corixidae - buksimmare 
 • Underfamilj
  Corixinae  
 • Släkte
  Sigara  
 • Art
  Sigara fallenoidea(Hungerford, 1926) - nordlig buksimmare

Artens ekologi och habitatval är endast undersökt på Irland där den lever på/vid dyiga substrat nära strandkanten i kalkrika sjöar, ofta invid vassruggar eller andra strandkantsväxter, inte sällan tillsammans med den även i Sverige förekommande buksimmaren Arctocorisa germari. Samtliga kända fynd har gjorts från slutet till juli till början av augusti, och djuren har troligen tillhört det årets generation. Sannolikt är S. fallenoidea allätare, liksom de flesta buksimmare.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Kunskapsläget är för dåligt för att de skall gå att uttala sig om hot.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Att öka kunskapen om artens ekologi och utbredning i Sverige.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae. Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Jansson, A. 1996. Heteroptera, Nepomorpha, Aquatic Bugs. In Aquatic Insects of North Europe. P. 91-104. Apollo Books Stenstrup.

Macan, T.C. A key to British Water Bugs (Hemiptera-Heteroptera). Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 16.

Tully, O., McCarthy, T.K. & O’Donnell, D. 1991. The ecology of the Corixidae (Hemiptera: Heteroptera) in the Corrib catchment, Ireland. Hydrobiologia 210: 161-169.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Nepomorpha  
 • Överfamilj
  Corixoidea  
 • Familj
  Corixidae - buksimmare 
 • Underfamilj
  Corixinae  
 • Släkte
  Sigara  
 • Art
  Sigara fallenoidea, (Hungerford, 1926) - nordlig buksimmare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.