Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordsloke

Organismgrupp Alger, Rödalger Wildemania miniata
Nordsloke Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för nordsloke Observationer i Sverige för nordsloke
Svensk förekomst
Osäkert om påträffad
Arten har rapporterats från Sverige, men då den är mycket svår att skilja från W. amplissima är det osäkert om det verkligen rör sig om nordsloke.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Den tunnskiktade rödalgen Wildemania miniata har i Sverige endast påträffats på rörliga grusbottnar vid Lilla Middelgrund i Kattegatt. Fluktuerar kraftigt och kan närmast betraktas som efemär. Från Danmark finns endast fynd från närliggande utsjögrund. I Norge verkar arten företrädesvis vara nordlig. Skulle kunna vara känslig för ett varmare klimat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bangiophyceae, Ordning Bangiales, Familj Bangiaceae, Släkte Wildemania, Art Wildemania miniata (C. Aghard) Foslie - nordsloke Synonymer Ulva miniata (C. Agardh) Lyngbye, Porphyra abyssicola Kjellman, Diploderma miniatum (C. Agardh) Kjellman, Wildemania miniata (C. Aghard) Foslie, Phyllona miniata (C. Agardh) Kuntzw, Phyllona abyssicola (Kjellman) Kuntze, Porphyra miniata (C. Aghard) C. Aghard, Ulva purpurea var. miniata C. Agardh

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Den tunnskiktade rödalgen Wildemania miniata har i Sverige endast påträffats på rörliga grusbottnar vid Lilla Middelgrund i Kattegatt. Fluktuerar kraftigt och kan närmast betraktas som efemär. Från Danmark finns endast fynd från närliggande utsjögrund. I Norge verkar arten företrädesvis vara nordlig. Skulle kunna vara känslig för ett varmare klimat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Osäkert om påträffad
Länsvis förekomst för nordsloke

Länsvis förekomst och status för nordsloke baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordsloke

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har rapporterats från Sverige, men då den är mycket svår att skilja från W. amplissima är det osäkert om det verkligen rör sig om nordsloke.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Bangiophyceae  
 • Ordning
  Bangiales  
 • Familj
  Bangiaceae  
 • Släkte
  Wildemania  
 • Art
  Wildemania miniata(C. Aghard) Foslie - nordsloke
  Synonymer
  Ulva miniata (C. Agardh) Lyngbye
  Porphyra abyssicola Kjellman
  Diploderma miniatum (C. Agardh) Kjellman
  Wildemania miniata (C. Aghard) Foslie
  Phyllona miniata (C. Agardh) Kuntzw
  Phyllona abyssicola (Kjellman) Kuntze
  Porphyra miniata (C. Aghard) C. Aghard
  Ulva purpurea var. miniata C. Agardh

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)


Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Bangiophyceae  
 • Ordning
  Bangiales  
 • Familj
  Bangiaceae  
 • Släkte
  Wildemania  
 • Art
  Wildemania miniata, (C. Aghard) Foslie - nordsloke
  Synonymer
  Ulva miniata (C. Agardh) Lyngbye
  Porphyra abyssicola Kjellman
  Diploderma miniatum (C. Agardh) Kjellman
  Wildemania miniata (C. Aghard) Foslie
  Phyllona miniata (C. Agardh) Kuntzw
  Phyllona abyssicola (Kjellman) Kuntze
  Porphyra miniata (C. Aghard) C. Aghard
  Ulva purpurea var. miniata C. Agardh
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.