Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nymffladdermus

Organismgrupp Däggdjur Myotis alcathoe
Nymffladdermus Däggdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för nymffladdermus Observationer i Sverige för nymffladdermus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Nymffladdermusens sonarläten blev 2009 bättre kända vilket möjliggjorde att arten kunde särskiljas från andra Myotis-arter med hjälp av inspelningar. Ljudanalyser visade därefter att arten finns i Sverige och registreringar fanns från åren 2008-2011 i fyra olika områden i Skåne och Blekinge. Under 2010 hittades också arten i Halland, i ett område där den återfanns vid kontroll 2014. Vid fyndplatserna i Blekinge har arten eftersökts utan resultat. I Fyledalen i Skåne bedöms den stadigvarande finnas i två eller tre skilda områden. Artens favoritbiotop är frodig lövskog i raviner och branter och vid vattendrag med överhängande träd. Nymffladdermusen är inte migrerande. Förekomsten i Sverige kan därför vara mycket gammal. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (30-60). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2200 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-20) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· insekter
· insekter
Har betydelse
Viktig

Klass Mammalia (däggdjur), Ordning Chiroptera (fladdermöss), Familj Vespertilionidae (läderlappar), Släkte Myotis, Art Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 - nymffladdermus Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Dokumentation Nymffladdermusens sonarläten blev 2009 bättre kända vilket möjliggjorde att arten kunde särskiljas från andra Myotis-arter med hjälp av inspelningar. Ljudanalyser visade därefter att arten finns i Sverige och registreringar fanns från åren 2008-2011 i fyra olika områden i Skåne och Blekinge. Under 2010 hittades också arten i Halland, i ett område där den återfanns vid kontroll 2014. Vid fyndplatserna i Blekinge har arten eftersökts utan resultat. I Fyledalen i Skåne bedöms den stadigvarande finnas i två eller tre skilda områden. Artens favoritbiotop är frodig lövskog i raviner och branter och vid vattendrag med överhängande träd. Nymffladdermusen är inte migrerande. Förekomsten i Sverige kan därför vara mycket gammal. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (30-60). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2200 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-20) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nymffladdermus

Länsvis förekomst och status för nymffladdermus baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nymffladdermus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Laurasiatheria  
 • Ordning
  Chiroptera - fladdermöss 
 • Underordning
  Vespertilionoidea  
 • Familj
  Vespertilionidae - läderlappar 
 • Släkte
  Myotis  
 • Art
  Myotis alcathoevon Helversen & Heller, 2001 - nymffladdermus

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· insekter - Hexapoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Laurasiatheria  
 • Ordning
  Chiroptera - fladdermöss 
 • Underordning
  Vespertilionoidea  
 • Familj
  Vespertilionidae - läderlappar 
 • Släkte
  Myotis  
 • Art
  Myotis alcathoe, von Helversen & Heller, 2001 - nymffladdermus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.