Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  odonvårvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Acleris fimbriana
Odonvårvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för odonvårvecklare Observationer i Sverige för odonvårvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Odonvårvecklare beskrevs av Thunberg genom fynd från Västergötland. Det dröjde till 1959 innan nästa fynd gjordes (Up. Vallentuna). Därefter har bara ett fåtal fynd gjorts men den är rapporterad från 12 landskap och lappmarker, från Västergötland till Torne lappmark, dock med frågetcken för flera av observationerna, då arten lätt kan förväxlas med andra vårvecklare. Under de senaste 25 åren har bara en handfull exemplar noterats från Sverige, trots att larven lever på den allerstädes förekommande växten odon (Vaccinium uliginosum). Inga hot kan identifieras med den ringa kunskap vi har om odonvårvecklare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåbär
· blåbär
· odon
· odon
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Acleris, Art Acleris fimbriana (Thunberg, 1791) - odonvårvecklare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Odonvårvecklare beskrevs av Thunberg genom fynd från Västergötland. Det dröjde till 1959 innan nästa fynd gjordes (Up. Vallentuna). Därefter har bara ett fåtal fynd gjorts men den är rapporterad från 12 landskap och lappmarker, från Västergötland till Torne lappmark, dock med frågetcken för flera av observationerna, då arten lätt kan förväxlas med andra vårvecklare. Under de senaste 25 åren har bara en handfull exemplar noterats från Sverige, trots att larven lever på den allerstädes förekommande växten odon (Vaccinium uliginosum). Inga hot kan identifieras med den ringa kunskap vi har om odonvårvecklare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för odonvårvecklare

Länsvis förekomst och status för odonvårvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för odonvårvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris fimbriana(Thunberg, 1791) - odonvårvecklare

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåbär - Vaccinium myrtillus (Viktig)
· odon - Vaccinium uliginosum (Viktig)


Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris fimbriana, (Thunberg, 1791) - odonvårvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.