Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pimpinellros

Organismgrupp Kärlväxter Rosa spinosissima
Pimpinellros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Piminellros är en lågvuxen, tätt taggig buske med raka, nålformade taggar och små parbladiga blad med rundade, kala småblad. De ensamma blommornas fem foderblad är alla hela, korta, breda och ofta rödanlupna, medan kronbladen är gräddvita och relativt små, 2–3,5 cm breda). Nyponen är nästan klotrunda med uppräta foderblad och som mogna svarta med en purpurröd ton. Pimpinellros bildar låga täta snår som sprider sig genom underjordiska rotskott. Åtskilliga avikande former av Rosa pimpinellifolia med växlande ursprung odlas som trädgårdsväxter och förvildas stundom (mera ofta blott kvarstående). De sammanfattas här under benämningen pimpinellros. De odlade typerna är ofta mera högvuxna och har större, ofta fyllda blommor.
Utbredning
Länsvis förekomst för pimpinellros Observationer i Sverige för pimpinellros
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Pimpinellros upptäcktes i Sverige i södra Bohuslän 1860 på nordvästra delen av Koön i Marstrand, men synes på denna lokal ha försvunnit strax före år 1900 (senast samlad år 1898). Som ny för Halland skall den ha upptäckts 1960 vid Freadal i Ölmevalla men lokalen spolierats av en stor skogsbrand 1975. Pimpinellros förekommer i Danmark relativt rikligt på norra och västra Jylland samt sällsynt på norra Sjaelland, medan den i Norge är sällsynt på södra Vestlandet och östra Sørlandet. Pimpinellros växer även på enstaka lokaler på Island men saknas i övriga Norden. Den förekommer dessutom på Brittiska öarna och i övriga Västeuropa, men utbredningen österut är oklar, dels genom sammanblandning med andra raser av Rosa pimpinellifolia, dels genom att den odlas och stundom förvildas. Även i Norden finns många förvildade förekomster, men de representerar vanligen andra raser än den vilda pimpinellrosen (se nedan).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Pimpinellros upptäcktes i Sverige i södra Bohuslän 1860 på nordvästra delen av Koön i Marstrand, men synes på denna lokal ha försvunnit strax före år 1900 (senast samlad år 1898). Som ny för Halland skall den ha upptäckts 1960 vid Freadal i Ölmevalla men lokalen spolierades av en stor skogsbrand 1975. Orsaken till försvinnande på lokalen i Bohuslän är okänd. Endast inhemska förekomster ingår i bedömningen. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1890.
Ekologi
Pimpinellros förekommer i Norden på kustnära sanddynsområden, strandklippor, kusthedar o dyl inom oceaniska områden. Den nuvarande svenska växtplatsen utgörs av ett kusthedsfragment på obetydligt avstånd från havsstranden. Nyponen mognar sent, vilket eventuellt utgör en begränsande faktor för spridning in i mera kontinentala områden med mindre milda höstar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rosa (rosor), Art Rosa spinosissima L. - pimpinellros Synonymer Rosa pimpinellifolia L., Rosa pimpinellifolia var. altaica, Rosa pimpinellifolia var. pimpinellifolia, Rosa ´Poppius´, liten pimpinellros, stor pimpinellros, Klittros

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Pimpinellros upptäcktes i Sverige i södra Bohuslän 1860 på nordvästra delen av Koön i Marstrand, men synes på denna lokal ha försvunnit strax före år 1900 (senast samlad år 1898). Som ny för Halland skall den ha upptäckts 1960 vid Freadal i Ölmevalla men lokalen spolierades av en stor skogsbrand 1975. Orsaken till försvinnande på lokalen i Bohuslän är okänd. Endast inhemska förekomster ingår i bedömningen. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1890.
Piminellros är en lågvuxen, tätt taggig buske med raka, nålformade taggar och små parbladiga blad med rundade, kala småblad. De ensamma blommornas fem foderblad är alla hela, korta, breda och ofta rödanlupna, medan kronbladen är gräddvita och relativt små, 2–3,5 cm breda). Nyponen är nästan klotrunda med uppräta foderblad och som mogna svarta med en purpurröd ton. Pimpinellros bildar låga täta snår som sprider sig genom underjordiska rotskott. Åtskilliga avikande former av Rosa pimpinellifolia med växlande ursprung odlas som trädgårdsväxter och förvildas stundom (mera ofta blott kvarstående). De sammanfattas här under benämningen pimpinellros. De odlade typerna är ofta mera högvuxna och har större, ofta fyllda blommor.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för pimpinellros

Länsvis förekomst och status för pimpinellros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pimpinellros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pimpinellros upptäcktes i Sverige i södra Bohuslän 1860 på nordvästra delen av Koön i Marstrand, men synes på denna lokal ha försvunnit strax före år 1900 (senast samlad år 1898). Som ny för Halland skall den ha upptäckts 1960 vid Freadal i Ölmevalla men lokalen spolierats av en stor skogsbrand 1975. Pimpinellros förekommer i Danmark relativt rikligt på norra och västra Jylland samt sällsynt på norra Sjaelland, medan den i Norge är sällsynt på södra Vestlandet och östra Sørlandet. Pimpinellros växer även på enstaka lokaler på Island men saknas i övriga Norden. Den förekommer dessutom på Brittiska öarna och i övriga Västeuropa, men utbredningen österut är oklar, dels genom sammanblandning med andra raser av Rosa pimpinellifolia, dels genom att den odlas och stundom förvildas. Även i Norden finns många förvildade förekomster, men de representerar vanligen andra raser än den vilda pimpinellrosen (se nedan).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa spinosissimaL. - pimpinellros
  Synonymer
  Rosa pimpinellifolia L.
  Rosa pimpinellifolia var. altaica
  Rosa pimpinellifolia var. pimpinellifolia
  Rosa ´Poppius´
  liten pimpinellros
  stor pimpinellros
  Klittros

Pimpinellros förekommer i Norden på kustnära sanddynsområden, strandklippor, kusthedar o dyl inom oceaniska områden. Den nuvarande svenska växtplatsen utgörs av ett kusthedsfragment på obetydligt avstånd från havsstranden. Nyponen mognar sent, vilket eventuellt utgör en begränsande faktor för spridning in i mera kontinentala områden med mindre milda höstar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Pimpinellrosens historia i Sverige de senaste 150 åren har varit hårt styrd av människan och dess försvinnande är kopplat till dels insamling och missriktad skötsel. Då arten är på sin nordgräns i Sverige har den varit extra känslig för påverkan.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Om pimpinellrosen återfinns i Sverige måste dess förekomster säkras långsiktigt.
På några platser i Skåne (Fortuna i Glumslöv och Kullaberg i Brunnby) och Västergötland (Rya i Lundby på Hisingen) har pimpinellros påträffats vildväxande under sådana omständigheter att det förefaller mest troligt att den inkommit med människans hjälp. Möjligen kan dock även några av dessa förekomster ha varit naturligt spridda från de relativt närbelägna danska. Utländska namn – NO: Trollnype, DK: Klit-Rose, FI: Juhannusruusu, GB: Burnet Rose.

Almquist, E. 1929. Om Rosa pimpinellifolia på Koön. Svensk Bot. Tidskr. 23: 390–392.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Fristedt, R. F. 1863. Spridda växtgeografiska bidrag till Sveriges Flora. Bot. Not. 19: 82–85.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hylander, N. 1971. Prima loca plantarum vascularium Sueciae. Plantae subspontanae vel in tempore recentiore adventitiae. Svensk Bot. Tidskr. Supplement.

Lilja, N.1870. Skånes flora. 2 uppl. Stockholm.

Nilsson, Ö. 1961. Rosa pimpinellifolia L. och Tilia platyphylla Scop. funna i Halland Bot. Not. 114: 460–463.

Nilsson, Ö. 1967. Drawings of Scandinavian Plants 7–8 Rosa L. Bot. Not. 120: 393–408.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1976. Projekt Linné rapporterar 1–13. Svensk Bot. Tidskr. 70: 165–175.

Pedersen, A. 1965. Rosaceernes udbredelse i Danmark I. Underfamilierne Spiraeoideae, Dryadoideae og Rosoideae eksklusive Rubus fruticosus coll., Rubus caesius coll. og Rubus corylifolius coll. Bot. Tidsskr. 61: 145–270.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Sylvén, N. 1960. Kullabergsområdets kärlväxtflora. Kullabergs Natur 1. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Mora Aronsson 2005. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa spinosissima, L. - pimpinellros
  Synonymer
  Rosa pimpinellifolia L.
  Rosa pimpinellifolia var. altaica
  Rosa pimpinellifolia var. pimpinellifolia
  Rosa ´Poppius´
  liten pimpinellros
  stor pimpinellros
  Klittros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Mora Aronsson 2005. ©ArtDatabanken, SLU 2006.