Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prästkrageskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Catoplatus fabricii
Prästkrageskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nätskinnbaggarna har halssköld och täckvingar vackert nätådrade. Prästkrageskinnbaggen har en oval, och något tillplattad, kroppsform. Antenner är korta och kraftiga. Skutellen täcks av halsskölden som är utdragen bakåt. Färgen är grågul till gulbrun, med svartfläckigt mönster. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för prästkrageskinnbagge Observationer i Sverige för prästkrageskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Prästkrageskinnbaggen är i Sverige funnen på många lokaler i Skåne upp till Ångermanland men de allra flesta fynden är gamla och av totalt ca 50 fynd är endast 9 gjorda efter 1950. Arten är försvunnen från flertalet återbesökta lokaler. Även i Norge finns få fynd efter 1950, och arten bedöms i rödlistan vara akut hotad (CR). Arten förekommer även i Finland där den bedöms vara sårbar (VU). Vidare utbredning i Baltikum, Tyskland, England, Mellaneuropa och österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Utbredd i Skandinavien, Baltikum, Tyskland, England, Mellaneuropa och österut till Kaukasus. Funnen på många lokaler Skåne-Ångermanland men de allra flesta fynden är gamla och av totalt drygt 50 fynd är endast 9 gjorda efter 1980. Arten är försvunnen från 75% av återbesökta lokaler. Lever på varma, torra, och öppna marker i närheten av sin födoväxt prästkrage, Leucanthemum vulgare. Varför arten minskar är oklart men sannolikt beror det på förändringar i jordbrukets markanvändning. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (20-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Prästkrageskinnbaggen lever på varma, torra, och öppna marker i närheten av sin födoväxt prästkrage, Leucanthemum vulgare. Arten näringssuger på växten men uppehåller sig däremellan på marken. Arten övervintrar arten som vuxen, tex i mossa. Äggen läggs på våren och den nya generationen är vuxen senare på sommaren. I England har vuxna individer påträffats under årets alla månader.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· prästkrage
· prästkrage
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Tingidae (nätskinnbaggar), Släkte Catoplatus, Art Catoplatus fabricii (Stål, 1868) - prästkrageskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Utbredd i Skandinavien, Baltikum, Tyskland, England, Mellaneuropa och österut till Kaukasus. Funnen på många lokaler Skåne-Ångermanland men de allra flesta fynden är gamla och av totalt drygt 50 fynd är endast 9 gjorda efter 1980. Arten är försvunnen från 75% av återbesökta lokaler. Lever på varma, torra, och öppna marker i närheten av sin födoväxt prästkrage, Leucanthemum vulgare. Varför arten minskar är oklart men sannolikt beror det på förändringar i jordbrukets markanvändning. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (20-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Nätskinnbaggarna har halssköld och täckvingar vackert nätådrade. Prästkrageskinnbaggen har en oval, och något tillplattad, kroppsform. Antenner är korta och kraftiga. Skutellen täcks av halsskölden som är utdragen bakåt. Färgen är grågul till gulbrun, med svartfläckigt mönster. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prästkrageskinnbagge

Länsvis förekomst och status för prästkrageskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prästkrageskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Prästkrageskinnbaggen är i Sverige funnen på många lokaler i Skåne upp till Ångermanland men de allra flesta fynden är gamla och av totalt ca 50 fynd är endast 9 gjorda efter 1950. Arten är försvunnen från flertalet återbesökta lokaler. Även i Norge finns få fynd efter 1950, och arten bedöms i rödlistan vara akut hotad (CR). Arten förekommer även i Finland där den bedöms vara sårbar (VU). Vidare utbredning i Baltikum, Tyskland, England, Mellaneuropa och österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Tingoidea  
 • Familj
  Tingidae - nätskinnbaggar 
 • Släkte
  Catoplatus  
 • Art
  Catoplatus fabricii(Stål, 1868) - prästkrageskinnbagge

Prästkrageskinnbaggen lever på varma, torra, och öppna marker i närheten av sin födoväxt prästkrage, Leucanthemum vulgare. Arten näringssuger på växten men uppehåller sig däremellan på marken. Arten övervintrar arten som vuxen, tex i mossa. Äggen läggs på våren och den nya generationen är vuxen senare på sommaren. I England har vuxna individer påträffats under årets alla månader.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· prästkrage - Leucanthemum vulgare (Viktig)
Varför arten minskat är ej känt, men förändringar i jordbrukslandskapet har sannolikt påverkat arten. Arten finns bara på ett fåtal fragmenterade lokaler, så slumpmässiga händelser kan slå hårt mot arten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
På lämpliga lokaler bör vilda bestånd av värdväxten prästkrage (Leucanthemum vulgare) gynnas.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2006. Wanzen 1. Die Tierwelt Deutschland 77: 1-263.

Wagner, E. 1967. Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 55: 1-179.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Tingoidea  
 • Familj
  Tingidae - nätskinnbaggar 
 • Släkte
  Catoplatus  
 • Art
  Catoplatus fabricii, (Stål, 1868) - prästkrageskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.