Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pulverplugg

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Chlorophyllum agaricoides
Pulverplugg Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pulverplugg har en ofta konisk, ibland nästan klotformad eller oregelbunden fruktkropp som är 2–8 cm hög och 1–7 cm bred, och har oansenlig, kort, tapplik fot. Färgen är först vit, med åldern brun eller gråaktig. Fruktkroppen är först sluten och spricker sedan vid basen av foten. I längdsnitt syns en genomgående fortsättning av foten som omges av en brunaktig, "labyrintisk", sporbildande vävnad. Fruktkropparna kommer fram om hösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för pulverplugg Observationer i Sverige för pulverplugg
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
I Sverige är pulverplugg funnen endast en gång (Uppland, Sollentuna socken, Rotebro) hösten 1941. Närmare lokal är ej känd men det är möjligt att svampen vuxit på en sydvänd, kulturskapad torräng på eller i anslutning till Stockholmsåsen. Det svenska fyndet är det nordligaste kända för arten. Den är ej känd från de övriga nordiska länderna. I övrigt är den känd från Mellan- och Sydeuropa, Afrika, Asien, Australien och Amerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Nedbrytare i sand i torräng och sandgräshed. Värmekrävande. Funnen endast en gång i Sverige, 1941. Svampen är sannolikt utgången. Nästan hela Stockholmsåsen är nu bortgrävd eller svårt sargad av grustag. Det är därför inte troligt att arten finns kvar i Sverige. Arten har minskat i hela Europa. Var tidigare vanlig i stora delar av Europa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Pulverplugg är en värmeälskande nedbrytarsvamp som i övriga Europa främst växer i stäppartad vegetation på sand. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Chlorophyllum, Art Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga - pulverplugg Synonymer Endoptychum agaricoides Czern., Endoptychum agaricoides (Czern.) Hollós, Secotium agaricoides (Czern.) Hollós

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Nedbrytare i sand i torräng och sandgräshed. Värmekrävande. Funnen endast en gång i Sverige, 1941. Svampen är sannolikt utgången. Nästan hela Stockholmsåsen är nu bortgrävd eller svårt sargad av grustag. Det är därför inte troligt att arten finns kvar i Sverige. Arten har minskat i hela Europa. Var tidigare vanlig i stora delar av Europa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Pulverplugg har en ofta konisk, ibland nästan klotformad eller oregelbunden fruktkropp som är 2–8 cm hög och 1–7 cm bred, och har oansenlig, kort, tapplik fot. Färgen är först vit, med åldern brun eller gråaktig. Fruktkroppen är först sluten och spricker sedan vid basen av foten. I längdsnitt syns en genomgående fortsättning av foten som omges av en brunaktig, "labyrintisk", sporbildande vävnad. Fruktkropparna kommer fram om hösten.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för pulverplugg

Länsvis förekomst och status för pulverplugg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pulverplugg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är pulverplugg funnen endast en gång (Uppland, Sollentuna socken, Rotebro) hösten 1941. Närmare lokal är ej känd men det är möjligt att svampen vuxit på en sydvänd, kulturskapad torräng på eller i anslutning till Stockholmsåsen. Det svenska fyndet är det nordligaste kända för arten. Den är ej känd från de övriga nordiska länderna. I övrigt är den känd från Mellan- och Sydeuropa, Afrika, Asien, Australien och Amerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Chlorophyllum  
 • Art
  Chlorophyllum agaricoides(Czern.) Vellinga - pulverplugg
  Synonymer
  Endoptychum agaricoides Czern.
  Endoptychum agaricoides (Czern.) Hollós
  Secotium agaricoides (Czern.) Hollós

Pulverplugg är en värmeälskande nedbrytarsvamp som i övriga Europa främst växer i stäppartad vegetation på sand. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Svampen är sannolikt utgången. Nästan hela Stockholmsåsen är nu bortgrävd eller svårt sargad av grustag. Det är därför ej troligt att arten alltjämt förekommer här.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Skulle arten åter påträffas i vårt land måste den skyddas och växtplatsen bevaras i lämpligaste skick t. ex. genom bete. Gödning får inte användas.

Arwidsson, T. 1945. Secotium agaricoides (Czern.) Holl. i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 39: 137–140.

Fries, T. C. E. 1921. Sveriges gasteromyceter. Arkiv för Botanik 17(9): 1–63.

Hollós, L. 1904. Die Gasteromyceten Ungarns. Leipzig.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Stellan Sunhede 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Chlorophyllum  
 • Art
  Chlorophyllum agaricoides, (Czern.) Vellinga - pulverplugg
  Synonymer
  Endoptychum agaricoides Czern.
  Endoptychum agaricoides (Czern.) Hollós
  Secotium agaricoides (Czern.) Hollós
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Stellan Sunhede 1992.