Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  punkterad snabbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Cordicollis gracilis
Punkterad snabbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En myrlik skalbagge som blir 3–3,8 mm lång. Huvud och halssköld är svarta. Täckvingar, ben och antenner är gulröda. På varje täckvinge finns på bakre tredjedelens utsida en stor svart fläck. Benen är kraftigt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för punkterad snabbagge Observationer i Sverige för punkterad snabbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd genom ett gammalt och ett sentida fynd från Bohuslän. Närmast i Norge, vidare utbredd från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever under tång och bland torra växtrester på sandiga havsstränder. Endast känd från Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever under tång och bland torra växtrester på sandiga havsstränder. I Mellaneuropa är arten främst påträffad på flod-, havs- och sjöstränder, under multnande växtavfall i kärr- och myrmarker samt under tång på grusiga stränder. Larverna livnär sig av döda växtdelar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthicidae (kvickbaggar), Släkte Cordicollis, Art Cordicollis gracilis (Panzer, 1796) - punkterad snabbagge Synonymer Cordicomus gracilis (Panzer, 1796), Anthicus gracilis (Panzer, 1796)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever under tång och bland torra växtrester på sandiga havsstränder. Endast känd från Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En myrlik skalbagge som blir 3–3,8 mm lång. Huvud och halssköld är svarta. Täckvingar, ben och antenner är gulröda. På varje täckvinge finns på bakre tredjedelens utsida en stor svart fläck. Benen är kraftigt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för punkterad snabbagge

Länsvis förekomst och status för punkterad snabbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för punkterad snabbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd genom ett gammalt och ett sentida fynd från Bohuslän. Närmast i Norge, vidare utbredd från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Cordicollis  
 • Art
  Cordicollis gracilis(Panzer, 1796) - punkterad snabbagge
  Synonymer
  Cordicomus gracilis (Panzer, 1796)
  Anthicus gracilis (Panzer, 1796)

Lever under tång och bland torra växtrester på sandiga havsstränder. I Mellaneuropa är arten främst påträffad på flod-, havs- och sjöstränder, under multnande växtavfall i kärr- och myrmarker samt under tång på grusiga stränder. Larverna livnär sig av döda växtdelar.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark

I första hand exploatering av stränder.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Skulle arten återfinnas i Sverige bör lokalen skyddas.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 16–18. Ent. Tidskr. 48: 207–228.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Cordicollis  
 • Art
  Cordicollis gracilis, (Panzer, 1796) - punkterad snabbagge
  Synonymer
  Cordicomus gracilis (Panzer, 1796)
  Anthicus gracilis (Panzer, 1796)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.