Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd masksjögurka

Organismgrupp Tagghudingar, Sjögurkor Leptosynapta bergensis
Röd masksjögurka Tagghudingar, Sjögurkor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En röd, mjukbottenlevande art som är mycket lik skör masksjögurka.
Längd upp till 20 cm med en kroppsdiameter som är ungefär en tiondel av längden. Kroppen är blekröd till röd. De tolv tentaklerna har som regel 8-9 par sidogrenar (kan vara 7-11 par), som är korta och vanligen av ungefär samma längd. Även det opariga yttersta utskottet är kort. Könsöppningen sitter i spetsen av en av de övre tentaklerna, precis som hos skör masksjögurka Leptosynapta inhaerens. Det finns endast en polisk blåsa, som ibland syns genom huden. Matsmältningskanalen utgörs av en rak muskulös muskelmage i kroppens främre del, varefter den övergår i en tunnväggig del som bildar en ögla med en längd av en femtedel till en tredjedel av kroppslängden utmed djurets mittlinje. Hos släktets övriga arter är tarmen helt rak. Två typer av ossikler förekommer i huden: ankare och plättlaggar med korta skaft.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd masksjögurka Observationer i Sverige för röd masksjögurka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Röd masksjögurka förekommer i norra Kattegatt, vid Bohusläns kust, i Skagerrak, längs Norges kust norrut till Nord-Tröndelag, runt Färöarna, Shetlandsöarna och Irland samt söderut till Helgoland, Engelska kanalen och norra Biscayabukten. Man har bara påträffat ett fåtal individer i svenska vatten.
Arten är sannolikt mycket sällsynt, men mer kunskap behövs.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En blekt röd eller röd sjögurka med täta pigmentfläckar. Den blir vanligen upp till 18 cm lång, men exemplar på upp till 30 cm är kända. Arten lever nedgrävd i mjuka bottnar på 5 till 50 meters djup. Den förekommer från Trondheimsfjorden och Färöarna söderut till Shetlandsöarna, Helgoland, Irland, Brittiska öarna och Frankrikes kanalkust samt norra delen av franska västkusten. I våra vatten har arten påträffats söderut till mellersta Kattegatt, men hittills inte i Bohusläns skärgård. Arten är sannolikt mycket sällsynt, men kan vara förbisedd pga sitt grävande levnadssätt. Inga fynd från Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Röd masksjögurka lever på 5-50 meters djup i mjuka eller något sandiga bottnar. Man finner bara fint sediment (slam) i matsmältningskanalen, ingen sand. Utmed norra Storbritanniens kust lever arten på grunt vatten, ofta tillsammans med havsborstmasken sandmask Arenicola marina i grunda vikar med mycket finkornigt sediment.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Holothuroidea (sjögurkor), Ordning Apodida, Familj Synaptidae (masksjögurkor), Släkte Leptosynapta, Art Leptosynapta bergensis (Östergren, 1905) - röd masksjögurka Synonymer Synapta bergensis Östergren, 1905

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En blekt röd eller röd sjögurka med täta pigmentfläckar. Den blir vanligen upp till 18 cm lång, men exemplar på upp till 30 cm är kända. Arten lever nedgrävd i mjuka bottnar på 5 till 50 meters djup. Den förekommer från Trondheimsfjorden och Färöarna söderut till Shetlandsöarna, Helgoland, Irland, Brittiska öarna och Frankrikes kanalkust samt norra delen av franska västkusten. I våra vatten har arten påträffats söderut till mellersta Kattegatt, men hittills inte i Bohusläns skärgård. Arten är sannolikt mycket sällsynt, men kan vara förbisedd pga sitt grävande levnadssätt. Inga fynd från Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En röd, mjukbottenlevande art som är mycket lik skör masksjögurka.
Längd upp till 20 cm med en kroppsdiameter som är ungefär en tiondel av längden. Kroppen är blekröd till röd. De tolv tentaklerna har som regel 8-9 par sidogrenar (kan vara 7-11 par), som är korta och vanligen av ungefär samma längd. Även det opariga yttersta utskottet är kort. Könsöppningen sitter i spetsen av en av de övre tentaklerna, precis som hos skör masksjögurka Leptosynapta inhaerens. Det finns endast en polisk blåsa, som ibland syns genom huden. Matsmältningskanalen utgörs av en rak muskulös muskelmage i kroppens främre del, varefter den övergår i en tunnväggig del som bildar en ögla med en längd av en femtedel till en tredjedel av kroppslängden utmed djurets mittlinje. Hos släktets övriga arter är tarmen helt rak. Två typer av ossikler förekommer i huden: ankare och plättlaggar med korta skaft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd masksjögurka

Länsvis förekomst och status för röd masksjögurka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd masksjögurka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Röd masksjögurka förekommer i norra Kattegatt, vid Bohusläns kust, i Skagerrak, längs Norges kust norrut till Nord-Tröndelag, runt Färöarna, Shetlandsöarna och Irland samt söderut till Helgoland, Engelska kanalen och norra Biscayabukten. Man har bara påträffat ett fåtal individer i svenska vatten.
Arten är sannolikt mycket sällsynt, men mer kunskap behövs.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Echinozoa  
 • Klass
  Holothuroidea - sjögurkor 
 • Ordning
  Apodida  
 • Familj
  Synaptidae - masksjögurkor 
 • Släkte
  Leptosynapta  
 • Art
  Leptosynapta bergensis(Östergren, 1905) - röd masksjögurka
  Synonymer
  Synapta bergensis Östergren, 1905

Röd masksjögurka lever på 5-50 meters djup i mjuka eller något sandiga bottnar. Man finner bara fint sediment (slam) i matsmältningskanalen, ingen sand. Utmed norra Storbritanniens kust lever arten på grunt vatten, ofta tillsammans med havsborstmasken sandmask Arenicola marina i grunda vikar med mycket finkornigt sediment.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten tycks aldrig ha varit vanlig i våra vatten, så det är svårt att uttala sig om en eventuell hotbild.
Eftersom det inte är känt om något hot mot arten föreligger, är det heller inte möjligt att föreslå relevanta åtgärder. En ökad kunskap om artens ekologi och utbredning är önskvärd.
Namngivning: Leptosynapta bergensis (Östergren, 1905). Originalbeskrivning: Synapta bergensis. Archives de zoologie expérimentale et générale (4) 3. Notes et revue 7: 133-146.
Etymologi: bergensis (lat.) = från staden Bergen i Norge.
Uttal: [Leptosynápta bergénsis]

Madsen, F. J & Hansen, B. 1994. Echinodermata Holothurioidea. Marine Invertebrates of Scandinavia. 9.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tagghudingar-svalgsträngsdjur. Echinodermata-Hemichordata. 2013. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Scandinavian University Press. Mortensen, T. 1927. Handbook of the Echinoderms of the British Isles. Clarendon Press, Oxford.

Östergren, H. 1905. Zur Kenntniss der skandinavischen und arktischen Synaptiden. Arch. Zool. exp. et gén. 4(3). Notes et revue 7: 133–164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson 2005 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Echinozoa  
 • Klass
  Holothuroidea - sjögurkor 
 • Ordning
  Apodida  
 • Familj
  Synaptidae - masksjögurkor 
 • Släkte
  Leptosynapta  
 • Art
  Leptosynapta bergensis, (Östergren, 1905) - röd masksjögurka
  Synonymer
  Synapta bergensis Östergren, 1905
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson 2005 (naturvårdsinformation).