Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd nattskatta

Organismgrupp Kärlväxter Solanum villosum subsp. miniatum
Röd nattskatta Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Röd nattskatta är en ettårig, 10–50 cm hög potatisväxt men tydligt kantig till smalt vingad stjälk. Stjälk och grenar är, liksom de grovt bukttandade bladen, sparsamt och mer eller mindre tilltryckt håriga av upp till 0,5 mm långa hår. Växten saknar glandelhår. De vita blommorna sitter i samlingar om 2–5 stycken. Bären är röda, något längre än breda och har kort foder. Arten blommar i juli-augusti och sprider sig med frön. Röd nattskatta liknar gul nattskatta Solanum luteum ssp. luteum, nattskatta Solanum nigrum ssp. nigrum och bägarnattskatta Solanum physalifolium. Dessa tre taxa har alla trubbkantig stjälk och avvikande färg på bären. Gul nattskatta har gula bär och är utstående hårig och glandelhårig. Enstaka hår är upp till 1 mm långa. Nattskatta har blåsvart eller grönt bär som är bredare än långt och blomställningar med 5–10 blommor. Bägarnattskatta har grönt eller svart bär och är utstående glandelhårig. Foderflikarna växer till efter blomningen så att det till sist omsluter en del av bäret.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd nattskatta Observationer i Sverige för röd nattskatta
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Röd nattskatta har som bofast havsstrandsväxt förekommit i västra Skåne och i Halland, senast 1946 (Ett obekräftat 1990-tals fynd finns från Koster i Bohuslän). Den har även blivit funnen som en tillfällig ruderatväxt i många landskap norrut till Västerbotten. I Sverige gjordes den första insamlingen på en havsstrand i Halland 1814. De flesta fynd av röd nattskatta gjordes under 1800-talet och början av 1900-talet. De senaste decennierna har enstaka adventivfynd gjorts, senast 1998 i Skåne. I Danmark och Norge är den endast känd som tillfälligt inkommen. I Finland saknas arten helt. Röd nattskatta är en vida spridd art vars geografiska ursprung är osäkert, men troligen härstammar den från medelhavsområdet. Som kulturspridd har den påträffats i stora delar av norra Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Har förekommit som bofast havsstrandsväxt i västra Skåne och i Halland, senast sedd 1946. Den har även blivit tillfälligt funnen som ruderatväxt i många landskap upp till Västerbotten. Enstaka adventivfynd har gjorts under senare tid. Orsaken till att den försvunnit från havsstränderna är oklara. Underarten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1946.
Ekologi
Röd nattskatta har i Sverige blivit funnen på näringsrik kulturmark och på tångvallar på havsstränder. De flesta fynd har varit av högst tillfällig art. Endast i västra Skåne och i Halland har arten varit bofast på havsstränder. Längre söderut i Europa kan röd nattskatta även uppträda som ogräs i åkrar
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Solanales (potatisordningen), Familj Solanaceae (potatisväxter), Släkte Solanum (skattor), Underart Solanum villosum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds - röd nattskatta Synonymer Solanum luteum ssp. alatum (Moench) Dostál, Solanum villosum ssp. alatum (Moench) Edmonds, Solanum villosum ssp. puniceum (Kirschl.) Edmonds, Solanum rubrum Mill., Solanum miniatum Bernh. ex Willd., Solanum alatum Moench, Rödfruktig nattskatta, Solanum villosum miniatum, Solanum villosum ssp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Har förekommit som bofast havsstrandsväxt i västra Skåne och i Halland, senast sedd 1946. Den har även blivit tillfälligt funnen som ruderatväxt i många landskap upp till Västerbotten. Enstaka adventivfynd har gjorts under senare tid. Orsaken till att den försvunnit från havsstränderna är oklara. Underarten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1946.
Röd nattskatta är en ettårig, 10–50 cm hög potatisväxt men tydligt kantig till smalt vingad stjälk. Stjälk och grenar är, liksom de grovt bukttandade bladen, sparsamt och mer eller mindre tilltryckt håriga av upp till 0,5 mm långa hår. Växten saknar glandelhår. De vita blommorna sitter i samlingar om 2–5 stycken. Bären är röda, något längre än breda och har kort foder. Arten blommar i juli-augusti och sprider sig med frön. Röd nattskatta liknar gul nattskatta Solanum luteum ssp. luteum, nattskatta Solanum nigrum ssp. nigrum och bägarnattskatta Solanum physalifolium. Dessa tre taxa har alla trubbkantig stjälk och avvikande färg på bären. Gul nattskatta har gula bär och är utstående hårig och glandelhårig. Enstaka hår är upp till 1 mm långa. Nattskatta har blåsvart eller grönt bär som är bredare än långt och blomställningar med 5–10 blommor. Bägarnattskatta har grönt eller svart bär och är utstående glandelhårig. Foderflikarna växer till efter blomningen så att det till sist omsluter en del av bäret.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för röd nattskatta

Länsvis förekomst och status för röd nattskatta baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd nattskatta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Röd nattskatta har som bofast havsstrandsväxt förekommit i västra Skåne och i Halland, senast 1946 (Ett obekräftat 1990-tals fynd finns från Koster i Bohuslän). Den har även blivit funnen som en tillfällig ruderatväxt i många landskap norrut till Västerbotten. I Sverige gjordes den första insamlingen på en havsstrand i Halland 1814. De flesta fynd av röd nattskatta gjordes under 1800-talet och början av 1900-talet. De senaste decennierna har enstaka adventivfynd gjorts, senast 1998 i Skåne. I Danmark och Norge är den endast känd som tillfälligt inkommen. I Finland saknas arten helt. Röd nattskatta är en vida spridd art vars geografiska ursprung är osäkert, men troligen härstammar den från medelhavsområdet. Som kulturspridd har den påträffats i stora delar av norra Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Solanales - potatisordningen 
 • Familj
  Solanaceae - potatisväxter 
 • Släkte
  Solanum - skattor 
 • Art
  Solanum villosum - gul/röd nattskatta 
 • Underart
  Solanum villosum subsp. miniatum(Bernh. ex Willd.) Edmonds - röd nattskatta
  Synonymer
  Solanum luteum ssp. alatum (Moench) Dostál
  Solanum villosum ssp. alatum (Moench) Edmonds
  Solanum villosum ssp. puniceum (Kirschl.) Edmonds
  Solanum rubrum Mill.
  Solanum miniatum Bernh. ex Willd.
  Solanum alatum Moench
  Rödfruktig nattskatta
  Solanum villosum miniatum
  Solanum villosum ssp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds

Röd nattskatta har i Sverige blivit funnen på näringsrik kulturmark och på tångvallar på havsstränder. De flesta fynd har varit av högst tillfällig art. Endast i västra Skåne och i Halland har arten varit bofast på havsstränder. Längre söderut i Europa kan röd nattskatta även uppträda som ogräs i åkrar

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Orsakerna till att röd nattskatta försvunnit är oklara, i synnerhet från förekomsterna på havsstränderna. Ökad renhållning kring gårdar kan vara en bidragande anledning till att växten tidigt blev allt ovanligare. Dess sporadiska uppträdande tyder på att den förts in i flera omgångar till vårt land, kanske som en förorening i jordbruksprodukter. Upphörd import kan i så fall vara ytterligare en orsak till att den inte längre finns i vår flora. Röd nattskatta är en växt som endast lokalt förefaller ha varit bofast i vårt land. Den har haft svårt att föröka och sprida sig vilket sannolikt beror på att det är en sydlig växt som är dåligt anpassad till vårt klimat. Även längre söderut i Europa uppges den vara knuten till varma ståndorter.
Röd nattskatta har under större delen av 1900-talet varit en mycket sällsynt växt i Sverige med endast ett fåtal fynd. Den förefaller även vara mycket ovanlig i andra delar av norra Europa. Även om tillfälliga adventivfynd av arten kan komma att göras i framtiden, måste den betraktas som försvunnen som bofast/naturaliserad art.
Utländska namn – NO: Vengsøtvier, DK: Højrød Natskygge, FI: Sinoperikoiso.

Blom, C. 1936. Adventiva Solanum-arter i Sveriges flora. Acta Horti Gothoburgensis 10: 195–208.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hansen, A. 1963. Convolvulaceernes, Cuscutaceernes, Hydrophyllaceernes, Polemoniaceernes og Solanaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 141–176.

Olsson, K.-A. 1999. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1998. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1999 (1): 1–39.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Solanales - potatisordningen 
 • Familj
  Solanaceae - potatisväxter 
 • Släkte
  Solanum - skattor 
 • Art
  Solanum villosum - gul/röd nattskatta 
 • Underart
  Solanum villosum subsp. miniatum, (Bernh. ex Willd.) Edmonds - röd nattskatta
  Synonymer
  Solanum luteum ssp. alatum (Moench) Dostál
  Solanum villosum ssp. alatum (Moench) Edmonds
  Solanum villosum ssp. puniceum (Kirschl.) Edmonds
  Solanum rubrum Mill.
  Solanum miniatum Bernh. ex Willd.
  Solanum alatum Moench
  Rödfruktig nattskatta
  Solanum villosum miniatum
  Solanum villosum ssp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2006.