Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nyponhöstvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Acleris permutana
Nyponhöstvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för nyponhöstvecklare Observationer i Sverige för nyponhöstvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
A. permutana är en sydlig art, som i Sverige endast uppträder sällsynt och lokalt på Öland och Gotland.Arten förekom tidigare i Skåne, men där har arten inte setts sedan 1950-talet. I övriga Norden är den endast påträffad i Danmark. Däremot förekommer arten i flertalet länder söderöver i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på mycket torra buskmarker med exempelvis slån (Prunus spinosa) och nypon (Rosa sp.), men i övrigt är kunskapen bristfällig om artens verkliga biotopkrav. Arten är mycket lokal, förmodligen försvunnen från Skåne, något mer utbredd på norra Öland och sydligaste Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (9-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (3400-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (36-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Larven lever i juni–juli i hopspunna blad och skott av slån, Prunus spinosa och rosor, Rosa spp. Fjärilen flyger i augusti–september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rosor
· rosor
· slån
· slån
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Acleris, Art Acleris permutana (Duponchel, 1836) - nyponhöstvecklare Synonymer rödanlupen nyponhöstvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på mycket torra buskmarker med exempelvis slån (Prunus spinosa) och nypon (Rosa sp.), men i övrigt är kunskapen bristfällig om artens verkliga biotopkrav. Arten är mycket lokal, förmodligen försvunnen från Skåne, något mer utbredd på norra Öland och sydligaste Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (9-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (3400-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (36-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nyponhöstvecklare

Länsvis förekomst och status för nyponhöstvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nyponhöstvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.A. permutana är en sydlig art, som i Sverige endast uppträder sällsynt och lokalt på Öland och Gotland.Arten förekom tidigare i Skåne, men där har arten inte setts sedan 1950-talet. I övriga Norden är den endast påträffad i Danmark. Däremot förekommer arten i flertalet länder söderöver i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris permutana(Duponchel, 1836) - nyponhöstvecklare
  Synonymer
  rödanlupen nyponhöstvecklare

Larven lever i juni–juli i hopspunna blad och skott av slån, Prunus spinosa och rosor, Rosa spp. Fjärilen flyger i augusti–september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rosor - Rosa (Viktig)
· slån - Prunus spinosa (Har betydelse)
Granplantering och buskröjning samt igenväxning med enbuskar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Bevarande av glesa solexponerade buskmarker.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1973. British Tortricoid Moths. Cochylidae and Tortricidae: Tortricinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris permutana, (Duponchel, 1836) - nyponhöstvecklare
  Synonymer
  rödanlupen nyponhöstvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.