Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbent rovfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Choerades rufipes
Rödbent rovfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödbent rovfluga är en medelstor 12–15 mm lång fluga. Mellankroppen är svart med vitskimmrande fläckar på kroppssidorna. Bakkroppen är brunsvart med vitgula bakkantsband på lederna. Benen är tegelröda. Mustaschen är övervägande svarthårig.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbent rovfluga Observationer i Sverige för rödbent rovfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten beskrevs 1814 av Fallén på material från Västergötland. Sedan dess är den inte återfunnen i Sverige och den är inte heller påträffad i övriga Norden. Däremot förekommer arten i Mellaneuropas bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
I Norden är arten enbart känd genom Falléns typmaterial från Västergötland, tidigt 1800-tal (före 1814). Flugan är lätt att känna igen i fält med sina röda ben och är sannoloikt inte förbisedd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larven lever troligen som övriga Choerades-larver som rovdjur i döda trädstammar och multnande stockar och stubbar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Asilidae (rovflugor), Släkte Choerades, Art Choerades rufipes (Fallén, 1814) - rödbent rovfluga Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation I Norden är arten enbart känd genom Falléns typmaterial från Västergötland, tidigt 1800-tal (före 1814). Flugan är lätt att känna igen i fält med sina röda ben och är sannoloikt inte förbisedd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Rödbent rovfluga är en medelstor 12–15 mm lång fluga. Mellankroppen är svart med vitskimmrande fläckar på kroppssidorna. Bakkroppen är brunsvart med vitgula bakkantsband på lederna. Benen är tegelröda. Mustaschen är övervägande svarthårig.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för rödbent rovfluga

Länsvis förekomst och status för rödbent rovfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbent rovfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs 1814 av Fallén på material från Västergötland. Sedan dess är den inte återfunnen i Sverige och den är inte heller påträffad i övriga Norden. Däremot förekommer arten i Mellaneuropas bergstrakter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Laphriinae  
 • Släkte
  Choerades  
 • Art
  Choerades rufipes(Fallén, 1814) - rödbent rovfluga

Larven lever troligen som övriga Choerades-larver som rovdjur i döda trädstammar och multnande stockar och stubbar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Upparbetning av vindfällen och utrensning av döda trädstammar har sannolikt minskat artens livsutrymme.
Spara döda träd, gamla stockar och stubbar i såväl skogsbruk som inom parkvård.

Trojan, P. 1970. Diptera Asilidae. Klucze do oznaczania owadów polski. 65: 76.

Weinberg, M. & Bächli, G. 1995. Diptera. Asilidae. Insecta Helvetica 11.

Zetterstedt, J. W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 163–164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Laphriinae  
 • Släkte
  Choerades  
 • Art
  Choerades rufipes, (Fallén, 1814) - rödbent rovfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.