Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  raggsmörblomma

Organismgrupp Kärlväxter Ranunculus subborealis subsp. villosus
Raggsmörblomma Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för raggsmörblomma Observationer i Sverige för raggsmörblomma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Raggsmörblomma är en underart till nordsmörblomma som i sin tur, tills ganska nyligen (2011), betraktades som en underart till smörblomma. Raggsmörblomma har hittats på ett drygt tiotal platser i norra Norrbotten sedan den upptäcktes som ny för landet 2001. Underartens eventuella hotstatus är okänd men den bedöms vara betydligt vanligare än den aktuella fyndbilden indikerar. Raggsmörblomma växer vid stränder, i skogar och i källmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Ranunculus (ranunkler), Underart Ranunculus subborealis subsp. villosus (Drabble) Elven - raggsmörblomma Synonymer Ranunculus subborealis ssp. villosus (Drabble) Elven

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Raggsmörblomma är en underart till nordsmörblomma som i sin tur, tills ganska nyligen (2011), betraktades som en underart till smörblomma. Raggsmörblomma har hittats på ett drygt tiotal platser i norra Norrbotten sedan den upptäcktes som ny för landet 2001. Underartens eventuella hotstatus är okänd men den bedöms vara betydligt vanligare än den aktuella fyndbilden indikerar. Raggsmörblomma växer vid stränder, i skogar och i källmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för raggsmörblomma

Länsvis förekomst och status för raggsmörblomma baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för raggsmörblomma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus subborealis - nordsmörblomma 
 • Underart
  Ranunculus subborealis subsp. villosus(Drabble) Elven - raggsmörblomma
  Synonymer
  Ranunculus subborealis ssp. villosus (Drabble) Elven

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Människoskapad miljö på land, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus subborealis - nordsmörblomma 
 • Underart
  Ranunculus subborealis subsp. villosus, (Drabble) Elven - raggsmörblomma
  Synonymer
  Ranunculus subborealis ssp. villosus (Drabble) Elven
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.