Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosenskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Rhodoscypha ovilla
Rosenskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för rosenskål Observationer i Sverige för rosenskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i jord och förna på kalkrik mark. En vacker och karaktäristisk art som i Sverige är känd från två gamla lokaler (1942 resp. 1956) i östra Svealand samt fyra sentida fynd (från Vstm till Ly lpm). Lokalerna utgjörs av ånära blandlövskog och barrblandskog med gran och rönn. I Norge hittad på ett fåtal lokaler i granskogs- och älvstrandsmiljöer med medelhögt-högt pH. Mycket sällsynt och samtliga fynd är gjorda i gamla skogsmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Jordbruksmark och skog. Vissna växter och bar jord.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizales, genera incertae sedis, Släkte Rhodoscypha, Art Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing & Sivertsen - rosenskål Synonymer Rhodoscypha ovilla (Bres.) Svrček, Peziza ovilla Peck, Neottiella ovilla (Peck) Sacc., Leucoscypha ovilla (Peck) Harmaja, Humaria rhodoleuca Bres., Leucoscypha rhodoleuca (Bres.) Svrček

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i jord och förna på kalkrik mark. En vacker och karaktäristisk art som i Sverige är känd från två gamla lokaler (1942 resp. 1956) i östra Svealand samt fyra sentida fynd (från Vstm till Ly lpm). Lokalerna utgjörs av ånära blandlövskog och barrblandskog med gran och rönn. I Norge hittad på ett fåtal lokaler i granskogs- och älvstrandsmiljöer med medelhögt-högt pH. Mycket sällsynt och samtliga fynd är gjorda i gamla skogsmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosenskål

Länsvis förekomst och status för rosenskål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosenskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Rhodoscypha  
 • Art
  Rhodoscypha ovilla(Peck) Dissing & Sivertsen - rosenskål
  Synonymer
  Rhodoscypha ovilla (Bres.) Svrček
  Peziza ovilla Peck
  Neottiella ovilla (Peck) Sacc.
  Leucoscypha ovilla (Peck) Harmaja
  Humaria rhodoleuca Bres.
  Leucoscypha rhodoleuca (Bres.) Svrček

Jordbruksmark och skog. Vissna växter och bar jord.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Rhodoscypha  
 • Art
  Rhodoscypha ovilla, (Peck) Dissing & Sivertsen - rosenskål
  Synonymer
  Rhodoscypha ovilla (Bres.) Svrček
  Peziza ovilla Peck
  Neottiella ovilla (Peck) Sacc.
  Leucoscypha ovilla (Peck) Harmaja
  Humaria rhodoleuca Bres.
  Leucoscypha rhodoleuca (Bres.) Svrček
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.