Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ryssrör

Organismgrupp Kärlväxter Calamagrostis lapponica subsp. sibirica
Ryssrör Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för ryssrör Observationer i Sverige för ryssrör
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Ryssrör, som är en östlig underart till lapprör, är rapporterad och granskad från tre lokaler i landskapet Norrbotten åren 1998-2012. Lokalerna är beskrivna som grusvägkanter och skogsbäckdråg. Underarten är sannolikt förbisedd, dess status därmed okänd och den bör eftersökas mer för specifikt rödlistekategori-bedömning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Calamagrostis (rör), Underart Calamagrostis lapponica subsp. sibirica (Petrov) Tzvelev - ryssrör Synonymer Calamagrostis lapponica ssp. sibirica (Petrov) Tzvelev

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Ryssrör, som är en östlig underart till lapprör, är rapporterad och granskad från tre lokaler i landskapet Norrbotten åren 1998-2012. Lokalerna är beskrivna som grusvägkanter och skogsbäckdråg. Underarten är sannolikt förbisedd, dess status därmed okänd och den bör eftersökas mer för specifikt rödlistekategori-bedömning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ryssrör

Länsvis förekomst och status för ryssrör baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ryssrör

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Calamagrostis - rör 
 • Art
  Calamagrostis lapponica - lapprör 
 • Underart
  Calamagrostis lapponica subsp. sibirica(Petrov) Tzvelev - ryssrör
  Synonymer
  Calamagrostis lapponica ssp. sibirica (Petrov) Tzvelev

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Calamagrostis - rör 
 • Art
  Calamagrostis lapponica - lapprör 
 • Underart
  Calamagrostis lapponica subsp. sibirica, (Petrov) Tzvelev - ryssrör
  Synonymer
  Calamagrostis lapponica ssp. sibirica (Petrov) Tzvelev
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.