Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sammetsbockrot

Organismgrupp Kärlväxter Pimpinella saxifraga subsp. nigra
Sammetsbockrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bockrot är en allmänt förekommande flockblomstrig växt med bladrosett av enkelt parbladiga blad, som för det mesta är äggrunda, men stundom ganska finflikiga. Den är vitblommig och saknar såväl allmänt som enskilt svepe. Sammetsbockrot uppfattas som en från huvudformen avvikande underart, vilken med säkerhet kan skiljas från denna på den svarta roten. Dessutom brukar den vara tätt gråluden.
Utbredning
Länsvis förekomst för sammetsbockrot Observationer i Sverige för sammetsbockrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sammetsbockrot förekommer huvudsakligen i Skåne, på Öland och Gotland. Enstaka lokaler är dessutom kända från Bohuslän, Västergötland och Östergötland. Aktuell status är dåligt känd, finns på en lokal i Skåne, en lokal på Öland samt på ett femton-tal lokaler på Gotland. I Danmark är svart bockrot spridd men aktuell status är oklar. I övriga Norden är den ej funnen. Utbredningen för underarten utanför Norden är delvis oklar men troligen förekommer den främst i de kontinentala östra och sydöstra delarna av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer främst på Gotland, enstaka förekomster i Skåne, Östergötland och på Öland. Växer främst i vägkanter på Gotland, andra miljöer den växer i är gräshedar på sand i kalkområden, samt på alvarmark. Slåtter av vägkanterna vid fel tidpunkt samt igenväxning på grund av minskat eller upphört bete är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 76 (50-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Sammetsbockrot förekommer främst i gräshedar på sand i kalkområden, samt även på alvarmark med tunt jordtäcke. Den är troligen betesgynnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Pimpinella (bockrötter), Underart Pimpinella saxifraga subsp. nigra (Mill.) Ces. - sammetsbockrot Synonymer Pimpinella saxifraga nigra, svart bockrot, Pimpinella nigra Mill., Blå bockrot, Pimpinella saxifraga ssp. nigra (Mill.) Gaudin

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer främst på Gotland, enstaka förekomster i Skåne, Östergötland och på Öland. Växer främst i vägkanter på Gotland, andra miljöer den växer i är gräshedar på sand i kalkområden, samt på alvarmark. Slåtter av vägkanterna vid fel tidpunkt samt igenväxning på grund av minskat eller upphört bete är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 76 (50-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Bockrot är en allmänt förekommande flockblomstrig växt med bladrosett av enkelt parbladiga blad, som för det mesta är äggrunda, men stundom ganska finflikiga. Den är vitblommig och saknar såväl allmänt som enskilt svepe. Sammetsbockrot uppfattas som en från huvudformen avvikande underart, vilken med säkerhet kan skiljas från denna på den svarta roten. Dessutom brukar den vara tätt gråluden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sammetsbockrot

Länsvis förekomst och status för sammetsbockrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sammetsbockrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sammetsbockrot förekommer huvudsakligen i Skåne, på Öland och Gotland. Enstaka lokaler är dessutom kända från Bohuslän, Västergötland och Östergötland. Aktuell status är dåligt känd, finns på en lokal i Skåne, en lokal på Öland samt på ett femton-tal lokaler på Gotland. I Danmark är svart bockrot spridd men aktuell status är oklar. I övriga Norden är den ej funnen. Utbredningen för underarten utanför Norden är delvis oklar men troligen förekommer den främst i de kontinentala östra och sydöstra delarna av Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Pimpinella - bockrötter 
 • Art
  Pimpinella saxifraga - bockrot 
 • Underart
  Pimpinella saxifraga subsp. nigra(Mill.) Ces. - sammetsbockrot
  Synonymer
  Pimpinella saxifraga nigra
  svart bockrot
  Pimpinella nigra Mill.
  Blå bockrot
  Pimpinella saxifraga ssp. nigra (Mill.) Gaudin

Sammetsbockrot förekommer främst i gräshedar på sand i kalkområden, samt även på alvarmark med tunt jordtäcke. Den är troligen betesgynnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Sammetsbockrot är troligen hotad av igenväxning på grund av minskat eller upphört bete. För övrigt är eventuella hot okända.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Sammetsbockrot måste eftersökas, främst på Öland och Gotland så att aktuell status och eventuell hotbild kan klarläggas. Dess taxonomiska ställning bör utredas. Den bör övervakas av floraväktare.
Utländska namn – DK: Blånende Pimpinelle.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Sterner, R. 1938. Flora der Insel Öland. Acta Phytogegr. Suecica 9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson & Lena Jonsell 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Pimpinella - bockrötter 
 • Art
  Pimpinella saxifraga - bockrot 
 • Underart
  Pimpinella saxifraga subsp. nigra, (Mill.) Ces. - sammetsbockrot
  Synonymer
  Pimpinella saxifraga nigra
  svart bockrot
  Pimpinella nigra Mill.
  Blå bockrot
  Pimpinella saxifraga ssp. nigra (Mill.) Gaudin
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson & Lena Jonsell 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.