Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sanddyngbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Aphodius foetidus
Sanddyngbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–7 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart, täckvingarna smutsgula med varsin m.el.m. tydlig mörk skuggfläck, extremiteterna rödaktiga eller gulbruna. Andra arter med en liknande färgteckning har en betydligt slankare kroppsform.
Utbredning
Länsvis förekomst för sanddyngbagge Observationer i Sverige för sanddyngbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Funnen på enstaka lokaler i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Artens tillbakagång tycks ha påbörjats redan kring förra sekelskiftet, och endast ett fåtal 1900-talsfynd är kända. Efter 1950 är inga fynd gjorda i Sverige över huvud taget, något som också gäller i Danmark, där arten tidigare karakteriserades som ”utbredd, men rätt sällsynt”. Ej i övriga Norden, i Baltikum norrut till Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika över Europa till Syrien och Transkaukasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark. Funnen på enstaka lokaler i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Inga fynd är gjorda efter 1950. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark. Om de svenska fynden är nästan inga detaljer kända. Också i Mellaneuropa lever arten på öppen mark, och uppges såväl från ko- och hästspillning som från komposter och andra multnande växtlämningar. I de norra delarna är den endast påträffad på utpräglat varma lokaler. Övervintrar som fullvuxen, och påträffas såväl under våren-försommaren som på hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Aphodius, Art Aphodius foetidus (Herbst, 1783) - sanddyngbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark. Funnen på enstaka lokaler i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Inga fynd är gjorda efter 1950. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 5,5–7 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart, täckvingarna smutsgula med varsin m.el.m. tydlig mörk skuggfläck, extremiteterna rödaktiga eller gulbruna. Andra arter med en liknande färgteckning har en betydligt slankare kroppsform.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för sanddyngbagge

Länsvis förekomst och status för sanddyngbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sanddyngbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen på enstaka lokaler i Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Artens tillbakagång tycks ha påbörjats redan kring förra sekelskiftet, och endast ett fåtal 1900-talsfynd är kända. Efter 1950 är inga fynd gjorda i Sverige över huvud taget, något som också gäller i Danmark, där arten tidigare karakteriserades som ”utbredd, men rätt sällsynt”. Ej i övriga Norden, i Baltikum norrut till Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika över Europa till Syrien och Transkaukasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius foetidus(Herbst, 1783) - sanddyngbagge

Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark. Om de svenska fynden är nästan inga detaljer kända. Också i Mellaneuropa lever arten på öppen mark, och uppges såväl från ko- och hästspillning som från komposter och andra multnande växtlämningar. I de norra delarna är den endast påträffad på utpräglat varma lokaler. Övervintrar som fullvuxen, och påträffas såväl under våren-försommaren som på hösten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Har betydelse)
Den exakta orsaken till artens försvinnande från landet är ej känd. Liksom andra värmekrävande dyngbaggar hotas arten såväl av nerläggning av betesmark som av ändringar i betesdriften. Främsta anledningen torde vara en minskad areal naturbetesmark, något som slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Ett generellt sett lägre betestryck leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor och ett mindre gynnsamt mikroklimat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius foetidus, (Herbst, 1783) - sanddyngbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.