Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandklövernålmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Dichomeris limosella
Sandklövernålmal Fjärilar, Malar m.fl.

  1. Ej bedömd NE
  2. Ej tillämplig NA
  3. Livskraftig LC
  4. Kunskapsbrist DD
  5. Nära hotad NT
  6. Sårbar VU
  7. Starkt hotad EN
  8. Akut hotad CR
  9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar gulbruna med i den yttre delen av vingen en hel del mörka vingfjäll och varierande antal från två till fem svarta fläckar. Bakvingar är gråa. Antenner med svarta leder men på mittdelen även inslag av grått. Palperna pekar böjt uppåt och på dessa sitter förhållandevis stora antenntofsar. Arten skulle närmast kunna förväxlas med kungsljusmal Nothris verbascella men den arten har mer gråbruna framvingar med svarta punkter i vingens ytterkant. Vingspann 18-23 mm.
Utbredning