Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandpölskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Saldula melanoscela
Sandpölskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sandpölsskinnbaggen har den för familjen Salididae typiska rundade och tillplattade kroppsformen med relativt stora ögon. Sandpölskinnbaggen är tecknad i svart och brunt. Bakkroppens kanter är bruna, resten av kroppen svart, dock variabelt. Benen är övervägande bruna. Lik närbesläktade arter men skiljas från dessa på att låren är enfärgat mörka med ljus spets (även eventuellt bas). Kroppslängd 2,6–3,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandpölskinnbagge Observationer i Sverige för sandpölskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på Öland, Gotland och Gotska sandön, totalt på 8 lokaler. Arten är även funnen i Baltikum, Mellaneuropa och österut bort mot Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är även funnen i Baltikum, Mellaneuropa och österut bort mot Sibirien och Kina. I Sverige funnen på Öland, Gotland och Gotska sandön, totalt 8 lokaler. Samtliga svenska fynd är från sandmark (även sandtag) med små, temporära vattensamlingar. Några av lokalerna förstörda (igenväxning, uttorkning) och det är osäkert i vilken utsträckning habitat nyskapas. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (32-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Strandskinnbaggar är rovdjur och rör sig snabbt över marken i korta, kvicka flygturer. De är ofta mycket svåra att fånga. Samtliga fynd av sandpölskinnbaggen är från sandmarker i anslutning till vatten, såsom sandstränder vid kusten och sandtag med små, temporära vattensamlingar. Är i Europa funnen på sandiga stränder både i inlandet och vid kusterna. Både vingade och kortvingade former förekommer. Arten övervintrar som vuxen och en ny generation kan ses från juli.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
· egentliga insekter
· egentliga insekter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Saldidae (strandskinnbaggar), Släkte Saldula, Art Saldula melanoscela (Fieber, 1859) - sandpölskinnbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är även funnen i Baltikum, Mellaneuropa och österut bort mot Sibirien och Kina. I Sverige funnen på Öland, Gotland och Gotska sandön, totalt 8 lokaler. Samtliga svenska fynd är från sandmark (även sandtag) med små, temporära vattensamlingar. Några av lokalerna förstörda (igenväxning, uttorkning) och det är osäkert i vilken utsträckning habitat nyskapas. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (32-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Sandpölsskinnbaggen har den för familjen Salididae typiska rundade och tillplattade kroppsformen med relativt stora ögon. Sandpölskinnbaggen är tecknad i svart och brunt. Bakkroppens kanter är bruna, resten av kroppen svart, dock variabelt. Benen är övervägande bruna. Lik närbesläktade arter men skiljas från dessa på att låren är enfärgat mörka med ljus spets (även eventuellt bas). Kroppslängd 2,6–3,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandpölskinnbagge

Länsvis förekomst och status för sandpölskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandpölskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på Öland, Gotland och Gotska sandön, totalt på 8 lokaler. Arten är även funnen i Baltikum, Mellaneuropa och österut bort mot Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Leptopodomorpha  
 • Överfamilj
  Saldoidea  
 • Familj
  Saldidae - strandskinnbaggar 
 • Släkte
  Saldula  
 • Art
  Saldula melanoscela(Fieber, 1859) - sandpölskinnbagge

Strandskinnbaggar är rovdjur och rör sig snabbt över marken i korta, kvicka flygturer. De är ofta mycket svåra att fånga. Samtliga fynd av sandpölskinnbaggen är från sandmarker i anslutning till vatten, såsom sandstränder vid kusten och sandtag med små, temporära vattensamlingar. Är i Europa funnen på sandiga stränder både i inlandet och vid kusterna. Både vingade och kortvingade former förekommer. Arten övervintrar som vuxen och en ny generation kan ses från juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· egentliga insekter - Insecta (Viktig)
Igenläggning och andra förändringar av finsandiga sandtag med vattenpölar. Några av de tidigare kända lokalerna är idag förstörda pga igenväxning och uttorkning.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Finsandiga sandtag med vattenpölar bör bevaras.

Coulianos, C.-C. 1976. Några för Sverige nya Hemiptera-Heteroptera samt anmärkningar och tillägg till Ölands och Gotlands heteropterfauna. Entomol. Tidskr. 97: 103-114.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2006. Wanzen 1. Die Tierwelt Deutschland 77: 1-263.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Leptopodomorpha  
 • Överfamilj
  Saldoidea  
 • Familj
  Saldidae - strandskinnbaggar 
 • Släkte
  Saldula  
 • Art
  Saldula melanoscela, (Fieber, 1859) - sandpölskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.