Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sandplugg

Organismgrupp Manteldjur Cnemidocarpa rhizopus
Sandplugg Manteldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, solitär art som ofta lever nedsänkt i bottnen. Kroppens nedre del har flera rotlika utskott och är täckt av sand, dy och skalfragment. En nordlig art som i Sverige är känd från Skagerrak (Bohuslän) och Kattegatt.

En liten, solitär art som blir upp till 1,5 cm (sällan 2 cm) lång. Kroppsformen varierar från nästan klotrund till cylindrisk med tillspetsad bas. Det förekommer också enstaka individer som tvärt om är bredare nedtill och därmed aningen koniska. Översidan är normalt något tillplattad, och det är där de två korta sifonerna sitter. Manteln är gulbrun till rödbrun, någon gång med en svag grön anstrykning. Ytan är tvärrynkig och ibland täckt av fina sandpartiklar. Kroppens nedre del har flera rotlika utskott och är helt täckt av sand, dy och skalfragment.
Inre anatomi: Gälkorgen har omkring 40 enkla muntentakler av varierande storlek. Gälkorgens veck är bara svagt antydda, men på insidan finns förtätningar av längsgående blodkärl. Flimmerorganet är hästskoformigt med öppningen till vänster. Den äggformiga magen har längsgående veck, och analöppningen kantas av en krans av tunglika lober. Det finns vanligen 3-5 (sällan bara 2) gonader på vänstra sidan av kroppen och 4-6 (sällan 3) på höger sida. Det finns många endokarper (dropplika utbuktningar från kroppsväggen) på båda sidor av kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för sandplugg Observationer i Sverige för sandplugg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sandplugg förekommer cirkumpolärt i arktiska vatten och finns vid Island, Svalbard, Grönland, norra Sibirien och arktiska Nordamerika. På den europeiska sidan av Atlanten når den söderut till södra Skagerrak (utanför Käringön i Bohuslän) och Kattegatt.
I våra vatten lever arten sannolikt på gränsen av sin utbredning, och endast tre äldre fynd är kända, från Kummelbank, nordöstra Kattegatt samt utanför Käringön. Arten rapporteras inte från Jägerskiölds undersökningar (1921-38) och återfanns inte under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Det är möjligt att det nuvarande klimatet är alltför milt för arten, och att den inte längre finns kvar i våra vatten. Dock är sjöpungar en generellt dåligt eftersökt grupp, så det är tänkbart att arten förbisetts.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En ganska liten sjöpung (20 mm) som förankrar sig i botten med rotlika utskott i sin nedre tredjedel. Arten lever i mjuka till sandiga bottnar, eventuellt med inblandade stenar eller skal på djup mellan några få till ca 50 meter, undantagsvis ner till mer än 100 meter. Dess utbredning är arktisk, och den är känd från Norges kust från Trondheimsfjorden vidare norrut till Spetsbergen, samt Island och Grönland. I våra vatten lever arten sannolikt på gränsen av sin utbredning, och endast tre äldre fynd är kända, dessa från Kummelbank, nordöstra Kattegatt samt utanför Käringön. Arten rapporteras ej från Jägerskiölds undersökningar (1921-38) och återfanns inte under Svenska artprojektets marina inventering. Tänkbart att det nuvarande klimatet är alltför milt för arten, och att den inte längre finns kvar i våra vatten. Dock är sjöpungar en generellt dåligt eftersökt grupp, så det är tänkbart att den förbisetts. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Sandplugg är en art som hittas i dy- och sandbottnar på några få till ca 50 (undantagsvis mer än 100) meters djup. Den är delvis nedgrävd i sedimentet och håller sig fast med hjälp av mantelns rotlika utskott men sätter sig aldrig fast på något underlag. Artens biologi är dåligt känd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Ordning Stolidobranchiata, Familj Styelidae (sjöknoppar), Släkte Cnemidocarpa, Art Cnemidocarpa rhizopus (Redikorzev, 1907) - sandplugg Synonymer Styela rhizopus Redikorzev, 1907

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En ganska liten sjöpung (20 mm) som förankrar sig i botten med rotlika utskott i sin nedre tredjedel. Arten lever i mjuka till sandiga bottnar, eventuellt med inblandade stenar eller skal på djup mellan några få till ca 50 meter, undantagsvis ner till mer än 100 meter. Dess utbredning är arktisk, och den är känd från Norges kust från Trondheimsfjorden vidare norrut till Spetsbergen, samt Island och Grönland. I våra vatten lever arten sannolikt på gränsen av sin utbredning, och endast tre äldre fynd är kända, dessa från Kummelbank, nordöstra Kattegatt samt utanför Käringön. Arten rapporteras ej från Jägerskiölds undersökningar (1921-38) och återfanns inte under Svenska artprojektets marina inventering. Tänkbart att det nuvarande klimatet är alltför milt för arten, och att den inte längre finns kvar i våra vatten. Dock är sjöpungar en generellt dåligt eftersökt grupp, så det är tänkbart att den förbisetts. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten, solitär art som ofta lever nedsänkt i bottnen. Kroppens nedre del har flera rotlika utskott och är täckt av sand, dy och skalfragment. En nordlig art som i Sverige är känd från Skagerrak (Bohuslän) och Kattegatt.

En liten, solitär art som blir upp till 1,5 cm (sällan 2 cm) lång. Kroppsformen varierar från nästan klotrund till cylindrisk med tillspetsad bas. Det förekommer också enstaka individer som tvärt om är bredare nedtill och därmed aningen koniska. Översidan är normalt något tillplattad, och det är där de två korta sifonerna sitter. Manteln är gulbrun till rödbrun, någon gång med en svag grön anstrykning. Ytan är tvärrynkig och ibland täckt av fina sandpartiklar. Kroppens nedre del har flera rotlika utskott och är helt täckt av sand, dy och skalfragment.
Inre anatomi: Gälkorgen har omkring 40 enkla muntentakler av varierande storlek. Gälkorgens veck är bara svagt antydda, men på insidan finns förtätningar av längsgående blodkärl. Flimmerorganet är hästskoformigt med öppningen till vänster. Den äggformiga magen har längsgående veck, och analöppningen kantas av en krans av tunglika lober. Det finns vanligen 3-5 (sällan bara 2) gonader på vänstra sidan av kroppen och 4-6 (sällan 3) på höger sida. Det finns många endokarper (dropplika utbuktningar från kroppsväggen) på båda sidor av kroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sandplugg

Länsvis förekomst och status för sandplugg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sandplugg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sandplugg förekommer cirkumpolärt i arktiska vatten och finns vid Island, Svalbard, Grönland, norra Sibirien och arktiska Nordamerika. På den europeiska sidan av Atlanten når den söderut till södra Skagerrak (utanför Käringön i Bohuslän) och Kattegatt.
I våra vatten lever arten sannolikt på gränsen av sin utbredning, och endast tre äldre fynd är kända, från Kummelbank, nordöstra Kattegatt samt utanför Käringön. Arten rapporteras inte från Jägerskiölds undersökningar (1921-38) och återfanns inte under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Det är möjligt att det nuvarande klimatet är alltför milt för arten, och att den inte längre finns kvar i våra vatten. Dock är sjöpungar en generellt dåligt eftersökt grupp, så det är tänkbart att arten förbisetts.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Stolidobranchiata  
 • Familj
  Styelidae - sjöknoppar 
 • Släkte
  Cnemidocarpa  
 • Art
  Cnemidocarpa rhizopus(Redikorzev, 1907) - sandplugg
  Synonymer
  Styela rhizopus Redikorzev, 1907

Sandplugg är en art som hittas i dy- och sandbottnar på några få till ca 50 (undantagsvis mer än 100) meters djup. Den är delvis nedgrävd i sedimentet och håller sig fast med hjälp av mantelns rotlika utskott men sätter sig aldrig fast på något underlag. Artens biologi är dåligt känd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Eftersom arten är så dåligt känd är det svårt att uttala sig om eventuella hot

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Då hotbilden inte är klarlagd är det svårt att föreslå några specifika åtgärder. En ökad kunskap om arten, dess ekologi och status i svenska vatten är önskvärd.
Namngivning: Cnemidocarpa rhizopus (Redikorzev, 1907). Originalbeskrivning: Styela rhizopus. Zoologischer Anzeiger 31: 523.
Etymologi: rhizopus = rotfot; rhiza (gr.) = rot; pous (gr.) = fot.
Uttal: [Knemidokárpa rítsopus]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Stolidobranchiata  
 • Familj
  Styelidae - sjöknoppar 
 • Släkte
  Cnemidocarpa  
 • Art
  Cnemidocarpa rhizopus, (Redikorzev, 1907) - sandplugg
  Synonymer
  Styela rhizopus Redikorzev, 1907
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).