Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  simpstubb

Organismgrupp Fiskar Lebetus scorpioides
Simpstubb Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sveriges näst minsta fiskart blir knappt fyra centimeter lång. I Sverige är den känd från Gullmarsfjorden och Kosterrännan.

Totallängd 3,9 cm. Kropp måttligt långsträckt med ögonen placerade högt upp på huvudet. Bukfenorna saknar det främre membran som vanligtvis sammanbinder bukfenornas taggstrålar hos smörbultsfiskar. Fjäll saknas på huvudet samt framför ryggfenan och på bröstet. Vuxna hanar har mycket långa ryggfenor. Den främre har rundad ytterkant och är högre än den bakre, som har rak ytterkant. Honorna har trekantig främre ryggfena. De två ryggfenorna är smalt åtskilda. Bukfenorna når bakåt till analöppningen, och stjärtfenan är rundad. Sidolinjesystemet på huvudet utgörs av ett fåtal papillrader.
Hanen har ett kontrasterande färgmönster. Större delen av stjärtspolen omringas av ett halvgenomskinligt, ljust gråaktigt band. Under bakre ryggfenan finns ett brett brunt band, och under främre ryggfenan finns ett ljust band liknande det på stjärtspolen. Huvudet är ljust gulbrunt med röda teckningar på nedre delen av huvudets sidor. Hanens främre ryggfena är grå eller grågul med vit kant, medan bakre ryggfenan är svagt rödbrun med gula eller vita band och svart kant. Honan är brunaktig med en svart fläck baktill på främre ryggfenan samt orangefärgade till gula och grå band i ryggfenorna.
Fenstrålar och fjäll: D1 VI-VII, D2 I.9-10, A I.7-8, P 18-20. Fjäll längs sidan 25-29.
Utbredning
Länsvis förekomst för simpstubb Observationer i Sverige för simpstubb
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
I svenska vatten är simpstubb endast känd från Gullmarsfjorden och Kosterrännan. Därutöver förekommer den vid Norge, Danmark, Island och Färöarna samt längs östra Atlantkusten från Biscayabukten norrut till Brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Simpstubb är en småväxt fiskart med utbreding i nordöstra Atlanten. Arten förekommer från Bretagne norrut till Island, Färöarna och mellersta Norge. Arten är sällsynt i Skagerrak och Kattegatt. I Sverige är det en mycket sällsynt påträffad fiskart vars biologi är dåligt känd. Fynd finns främst från Gullmaren och Kosterfjorden, men arten har vid några tillfällen påträffats på svenskt likväl som danskt vatten i Kattegatt, Den reproducerar sig förmodligen i Sverige, men kan också vara en tillfällig gäst. Arten har ej fångats i samband med standardiserade provfisken och finns ej representerad i SLU Aquas databaser. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Simpstubb är en marin, bottenlevande art som finns på både hårda och mjuka bottnar (huvudsakligen korallbottnar) på 30-375 meters djup. Födan utgörs av små ryggradslösa djur. Leken sker från tidigt på våren till sensommaren. Arten blir förmodligen inte mer än två år gammal och leker under sitt första eller andra levnadsår.
Honan blir könsmogen vid 21 mm och leken äger rum mellan april och augusti.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· havsborstmaskar
· havsborstmaskar
· kräftdjur
· kräftdjur
· musslor
· musslor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Perciformes (abborrartade fiskar), Familj Gobiidae (smörbultsfiskar), Släkte Lebetus, Art Lebetus scorpioides (Collett, 1874) - simpstubb Synonymer Gobius scorpioides Collett, 1874

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Simpstubb är en småväxt fiskart med utbreding i nordöstra Atlanten. Arten förekommer från Bretagne norrut till Island, Färöarna och mellersta Norge. Arten är sällsynt i Skagerrak och Kattegatt. I Sverige är det en mycket sällsynt påträffad fiskart vars biologi är dåligt känd. Fynd finns främst från Gullmaren och Kosterfjorden, men arten har vid några tillfällen påträffats på svenskt likväl som danskt vatten i Kattegatt, Den reproducerar sig förmodligen i Sverige, men kan också vara en tillfällig gäst. Arten har ej fångats i samband med standardiserade provfisken och finns ej representerad i SLU Aquas databaser. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Sveriges näst minsta fiskart blir knappt fyra centimeter lång. I Sverige är den känd från Gullmarsfjorden och Kosterrännan.

Totallängd 3,9 cm. Kropp måttligt långsträckt med ögonen placerade högt upp på huvudet. Bukfenorna saknar det främre membran som vanligtvis sammanbinder bukfenornas taggstrålar hos smörbultsfiskar. Fjäll saknas på huvudet samt framför ryggfenan och på bröstet. Vuxna hanar har mycket långa ryggfenor. Den främre har rundad ytterkant och är högre än den bakre, som har rak ytterkant. Honorna har trekantig främre ryggfena. De två ryggfenorna är smalt åtskilda. Bukfenorna når bakåt till analöppningen, och stjärtfenan är rundad. Sidolinjesystemet på huvudet utgörs av ett fåtal papillrader.
Hanen har ett kontrasterande färgmönster. Större delen av stjärtspolen omringas av ett halvgenomskinligt, ljust gråaktigt band. Under bakre ryggfenan finns ett brett brunt band, och under främre ryggfenan finns ett ljust band liknande det på stjärtspolen. Huvudet är ljust gulbrunt med röda teckningar på nedre delen av huvudets sidor. Hanens främre ryggfena är grå eller grågul med vit kant, medan bakre ryggfenan är svagt rödbrun med gula eller vita band och svart kant. Honan är brunaktig med en svart fläck baktill på främre ryggfenan samt orangefärgade till gula och grå band i ryggfenorna.
Fenstrålar och fjäll: D1 VI-VII, D2 I.9-10, A I.7-8, P 18-20. Fjäll längs sidan 25-29.

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för simpstubb

Länsvis förekomst och status för simpstubb baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för simpstubb

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I svenska vatten är simpstubb endast känd från Gullmarsfjorden och Kosterrännan. Därutöver förekommer den vid Norge, Danmark, Island och Färöarna samt längs östra Atlantkusten från Biscayabukten norrut till Brittiska öarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Gobioidei - smörbultslika fiskar 
 • Familj
  Gobiidae - smörbultsfiskar 
 • Släkte
  Lebetus  
 • Art
  Lebetus scorpioides(Collett, 1874) - simpstubb
  Synonymer
  Gobius scorpioides Collett, 1874

Simpstubb är en marin, bottenlevande art som finns på både hårda och mjuka bottnar (huvudsakligen korallbottnar) på 30-375 meters djup. Födan utgörs av små ryggradslösa djur. Leken sker från tidigt på våren till sensommaren. Arten blir förmodligen inte mer än två år gammal och leker under sitt första eller andra levnadsår.
Honan blir könsmogen vid 21 mm och leken äger rum mellan april och augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· havsborstmaskar - Polychaeta (Viktig)
· kräftdjur - Crustacea (Viktig)
· musslor - Bivalvia (Viktig)
Simpstubben har bara fångats ett fåtal gånger i svenska vatten, varför det inte finns någon uppfattning om populationens storlek. Detta kan antingen tyda på att denna lilla fisk sällan uppmärksammas av folk som stöter på den eller att arten är naturligt sällsynt.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
I första hand behövs mer information om simpstubbens förekomst i svenska vatten och det är därför viktigt att alla fynd rapporteras. Det som är känt om dess biologi ger inga indikationer på att dess miljö skulle vara särskilt hotad.
Namngivning: Lebetus scorpioides (Collett, 1874). Originalbeskrivning: Gobius scorpioides. Annals and Magazine of Natural History (4) 13: 447.
Etymologi: scorpioides = simpliknande; skorpios, skorpis (gr.) = antikt grekiskt namn på havssugga Scorpaena scrofa och liknande fiskarter, här i betydelsen simpa; suffixet -oides (gr.). Syftar på att artens färgteckning liknar den hos många nordatlantiska simpfiskarter.
Uttal: [Lebétus skorpioídes]
Namn på andra språk. Norska: Ulkekutling, danska: Ultekutling, engelska: Diminutive goby.

Curry-Lindahl, K. 1985. Våra fiskar. Havs- och sötvattensfiskar i Norden och övriga Europa. Stockholm.

Muus, B.J. & Nielsen, J.G., 1999. Havsfisk och fiske i Nordvästeuropa. Prisma Bokförlag.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

www.fishbase.org

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (Känneteken, Levnadssätt, Utbredning, bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken). Charlott Stenberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Gobioidei - smörbultslika fiskar 
 • Familj
  Gobiidae - smörbultsfiskar 
 • Släkte
  Lebetus  
 • Art
  Lebetus scorpioides, (Collett, 1874) - simpstubb
  Synonymer
  Gobius scorpioides Collett, 1874
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (Känneteken, Levnadssätt, Utbredning, bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken). Charlott Stenberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).