Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skageracksbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus nordicus
Skageracksbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ett stort och grovt krypbjörnbär med hjärtlika blad och rosa blommor. Taggar grova med bred bas; de i blomställningen är böjda och har röd bas. Underarten nordicus skiljer sig från den betydligt vanligare huvudformen i det att bladen har mindre eller ingen alls filt på undersidan, att bladtandningen är mycket grövre och upp till 3–6 mm djup, att uddbladet är loberat eller 2–3 delat (dvs. att bladen är 5–7 delade) och att blomställningen är bredare och spärrgrenig.
Utbredning
Länsvis förekomst för skageracksbjörnbär Observationer i Sverige för skageracksbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sällsynt i norra och mellersta Bohuslän, (~10 aktuella lokaler från Orust till Tanum). Den fortsätter sedan in i Norge där den nästan fullständigt ersätter huvudarten. Former med loberade blad men utan de övriga karaktärerna finns även i Halland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Ett nyligen uppmärksammat krypbjörnbär som är funnet på ganska många lokaler i Bohuslän. Kan fortfarande vara förbisett. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (700-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1300 (1264-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kustnära snår, vägkanter, hällmarker, grusiga ställen och skogsbryn.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus nordicus (H.E.Weber & A.Pedersen) H.E.Weber - skageracksbjörnbär Synonymer Rubus wahlbergii subsp. nordicus H.E.Weber & A.Pedersen, Rubus wahlbergii ssp. nordicus, Rubus wahlbergii var. partitus C.E.Gust.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Ett nyligen uppmärksammat krypbjörnbär som är funnet på ganska många lokaler i Bohuslän. Kan fortfarande vara förbisett. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (700-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1300 (1264-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ett stort och grovt krypbjörnbär med hjärtlika blad och rosa blommor. Taggar grova med bred bas; de i blomställningen är böjda och har röd bas. Underarten nordicus skiljer sig från den betydligt vanligare huvudformen i det att bladen har mindre eller ingen alls filt på undersidan, att bladtandningen är mycket grövre och upp till 3–6 mm djup, att uddbladet är loberat eller 2–3 delat (dvs. att bladen är 5–7 delade) och att blomställningen är bredare och spärrgrenig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skageracksbjörnbär

Länsvis förekomst och status för skageracksbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skageracksbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sällsynt i norra och mellersta Bohuslän, (~10 aktuella lokaler från Orust till Tanum). Den fortsätter sedan in i Norge där den nästan fullständigt ersätter huvudarten. Former med loberade blad men utan de övriga karaktärerna finns även i Halland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus nordicus(H.E.Weber & A.Pedersen) H.E.Weber - skageracksbjörnbär
  Synonymer
  Rubus wahlbergii subsp. nordicus H.E.Weber & A.Pedersen
  Rubus wahlbergii ssp. nordicus
  Rubus wahlbergii var. partitus C.E.Gust.

Kustnära snår, vägkanter, hällmarker, grusiga ställen och skogsbryn.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker, Buskmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Storvuxet och kraftigt björnbär som knappast kan hotas av annat än schaktningsarbeten eller igenväxning.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Underarten bör eftersökas i norra och mellersta Bohuslän. Vidare bör det utredas hur övergångsformer till ssp. wahlbergii (hasselbjörnbär) skall behandlas. De kända lokalernas markägare bör uppmärksammas om arten så att den ej utrotas av misstag.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Weber, H. E. 1998. Batological notes on Flora Nordica Nordic Journal of Botany 18: 39–40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2006 ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus nordicus, (H.E.Weber & A.Pedersen) H.E.Weber - skageracksbjörnbär
  Synonymer
  Rubus wahlbergii subsp. nordicus H.E.Weber & A.Pedersen
  Rubus wahlbergii ssp. nordicus
  Rubus wahlbergii var. partitus C.E.Gust.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2006 ©ArtDatabanken, SLU 2006.