Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skifferhättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum laevigatum
Skifferhättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 cm höga tuvor. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är kantiga till rundade, ca 10 µm breda och har 1–2 grenade, kraftiga papiller per cell. Arten är samkönad. Kapselskaftet är långt och större delen av kapseln sticker upp ovanför bladen. Kapseln är som torr och tömd slät eftersom den saknar kapselränder, men den kan vara otydligt skrynklig. Klyvöppningarna är ytliga och finns i mitten och nedre delen av kapseln. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen består av 8 papillösa tandpar som ibland kan spricka upp och är upprättstående till utstående i torrt tillstånd. Den inre består av 8 släta eller nästan släta tänder. Mössan är veckad, har enstaka, korta, papillösa hår och är inte papillös. Sporerna är 12–18 µm i diameter.
Skifferhättemossa liknar trädhättemossa Orthotrichum speciosum, som också har en långskaftad, slät kapsel med ytliga klyvöppningar, men den senares torra, tömda kapsel har oftast en tillbakaböjd yttre tandkrans (endast tändernas spets vidrör kapselytan).
Utbredning
Länsvis förekomst för skifferhättemossa Observationer i Sverige för skifferhättemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen mycket sällsynt i fjällen. Den är mycket ovanlig i södra Norge och ovanlig på Island. Dessutom är arten känd från Alperna och västra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Skifferhättemossa växer på sten i blockmark. Den är känd från två lokaler i norra fjällkedjan, en i Pite och en i Lycksele Lappmark. Eftersom arten är relativt nyligen uppmärksammad i Sverige behöver dess ekologi och utbredning studeras närmare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Skifferhättemossa växer på sten. I Sverige är arten funnen på stora klippblock i en sydvästvänd rasbrant i lågalpin region, 800 m.ö.h. I Norge växer den i subalpin region på bl.a. kanten av skifferklippor, både i skuggiga och mer solöppna lägen.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum laevigatum J.E.Zetterst. - skifferhättemossa Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Skifferhättemossa växer på sten i blockmark. Den är känd från två lokaler i norra fjällkedjan, en i Pite och en i Lycksele Lappmark. Eftersom arten är relativt nyligen uppmärksammad i Sverige behöver dess ekologi och utbredning studeras närmare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten bildar upp till 3 cm höga tuvor. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är kantiga till rundade, ca 10 µm breda och har 1–2 grenade, kraftiga papiller per cell. Arten är samkönad. Kapselskaftet är långt och större delen av kapseln sticker upp ovanför bladen. Kapseln är som torr och tömd slät eftersom den saknar kapselränder, men den kan vara otydligt skrynklig. Klyvöppningarna är ytliga och finns i mitten och nedre delen av kapseln. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen består av 8 papillösa tandpar som ibland kan spricka upp och är upprättstående till utstående i torrt tillstånd. Den inre består av 8 släta eller nästan släta tänder. Mössan är veckad, har enstaka, korta, papillösa hår och är inte papillös. Sporerna är 12–18 µm i diameter.
Skifferhättemossa liknar trädhättemossa Orthotrichum speciosum, som också har en långskaftad, slät kapsel med ytliga klyvöppningar, men den senares torra, tömda kapsel har oftast en tillbakaböjd yttre tandkrans (endast tändernas spets vidrör kapselytan).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skifferhättemossa

Länsvis förekomst och status för skifferhättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skifferhättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen mycket sällsynt i fjällen. Den är mycket ovanlig i södra Norge och ovanlig på Island. Dessutom är arten känd från Alperna och västra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum laevigatumJ.E.Zetterst. - skifferhättemossa

Skifferhättemossa växer på sten. I Sverige är arten funnen på stora klippblock i en sydvästvänd rasbrant i lågalpin region, 800 m.ö.h. I Norge växer den i subalpin region på bl.a. kanten av skifferklippor, både i skuggiga och mer solöppna lägen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Hotbilden är oklar.
Arten bör eftersökas på den kända lokalen. Ifall arten återfinns bör växtplatsen undersökas och dess exakta läge därefter meddelas berörda myndigheter så att den kan skyddas från exploatering.
Etymologi: laevigatus (lat.) = glatt, slät; levigatus perfekt particip av levigare (lat.) = glätta, polera
Uttal: [Ortótrikum levigátum]

KEY FACTS Tufts up to 3 cm high. Leaf margin more or less entirely recurved. Autoicous. Capsule exserted and lacks furrows. Superficial stomata present in basal and central part. Exostome with 8 (sometimes split) pairs of papillose teeth that are erect to spreading when dry. Endostome with 8 more or less smooth teeth. Calyptra plicate, surface smooth with scattered, short, papillose hairs. Spores 12-18 µm. - A saxicolous species with a preference for non-calcareous rocks. In Sweden found on large boulders in a SW-facing low-alpine scree at 800 m above sea level. Norwegian records are from sub-alpine schist cliffs, both in shady and relatively sun-exposed situations.

Een, G. 2008. Bladmossor från Arjeplog. Orthotrichum laevigatum new to Sweden.. Myrinia 18: 23-37.

Lewinsky-Haapasaari, J. 1995. Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Orthotrichum-Arten. Meylania 9: 3-56.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum laevigatum skifferhättemossa s. 260-261. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum laevigatum, J.E.Zetterst. - skifferhättemossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010.