Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skorpdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Biscogniauxia nummularia
Skorpdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sällsynt i Sverige men vanligare på kontinenten och i England där den kan orsaka angrepp på bokar som utsatts för torkstress.

Skorpdyna har plattade stromata som kan bli upp till 6 cm långa och 5 cm breda, utan upphöjd kant (den närstående B. granmoi Lar. N. Vassiljeva har något upphöjd kant, men skiljer sig också i värdval och sporernas färg och form). De är relativt tunna (0,6–0,8 mm) och har som mogna en skinande svart yta med något upphöjda papillformade peritheciemynningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för skorpdyna Observationer i Sverige för skorpdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är vitt spridd, men den är sällsynt i Europa. I Sverige är den funnen två gånger i Skåne. Det första fyndet gjordes för över 150 år sedan vid Krageholm (Fries 1849). Det andra gjordes i Röstånga 1988. Eftersökt där och på andra potentiella ställen i Skåne, men inte påträffad igen (2005). Den uppges som sällsynt i Norge och är rödlistad i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Svaghetsparasit-nedbrytare på ved av bok och hägg i bokskog och annan ädellövskog. Mellaneuropeisk art som når gränsen på sitt utbredningsområde i Skåne och bedöms gynnas av ett varmare klimat. Hotbild oklar men uppenbarligen en sällsynt art i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Svampen är en nedbrytare av bok och hägg i bokskog och annan ädellövskog. I kollekten från Röstånga växte svampen på korklagret på en nedsågad stam. Det finns rapporter om att den ska ha anträffats på Prunus i Norden, men det rör sig här om B. granmoi.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· askar
· askar
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· ekar
· ekar
· hägg
· hägg
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Graphostromataceae, Släkte Biscogniauxia (kantdynor), Art Biscogniauxia nummularia (Bull.:Fr.) Kuntze - skorpdyna Synonymer platådyna, Hypoxylon nummularium Bull.:Fr., Sphaeria nummularia (Bull.:Fr.) DC., Nummularia bulliardii Tul. & C.Tul.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Svaghetsparasit-nedbrytare på ved av bok och hägg i bokskog och annan ädellövskog. Mellaneuropeisk art som når gränsen på sitt utbredningsområde i Skåne och bedöms gynnas av ett varmare klimat. Hotbild oklar men uppenbarligen en sällsynt art i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Sällsynt i Sverige men vanligare på kontinenten och i England där den kan orsaka angrepp på bokar som utsatts för torkstress.

Skorpdyna har plattade stromata som kan bli upp till 6 cm långa och 5 cm breda, utan upphöjd kant (den närstående B. granmoi Lar. N. Vassiljeva har något upphöjd kant, men skiljer sig också i värdval och sporernas färg och form). De är relativt tunna (0,6–0,8 mm) och har som mogna en skinande svart yta med något upphöjda papillformade peritheciemynningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skorpdyna

Länsvis förekomst och status för skorpdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skorpdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är vitt spridd, men den är sällsynt i Europa. I Sverige är den funnen två gånger i Skåne. Det första fyndet gjordes för över 150 år sedan vid Krageholm (Fries 1849). Det andra gjordes i Röstånga 1988. Eftersökt där och på andra potentiella ställen i Skåne, men inte påträffad igen (2005). Den uppges som sällsynt i Norge och är rödlistad i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Graphostromataceae  
 • Släkte
  Biscogniauxia - kantdynor 
 • Art
  Biscogniauxia nummularia(Bull.:Fr.) Kuntze - skorpdyna
  Synonymer
  platådyna
  Hypoxylon nummularium Bull.:Fr.
  Sphaeria nummularia (Bull.:Fr.) DC.
  Nummularia bulliardii Tul. & C.Tul.

Svampen är en nedbrytare av bok och hägg i bokskog och annan ädellövskog. I kollekten från Röstånga växte svampen på korklagret på en nedsågad stam. Det finns rapporter om att den ska ha anträffats på Prunus i Norden, men det rör sig här om B. granmoi.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· bokar - Fagus (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Hotbild oklar, men uppenbarligen är arten ytterst sällsynt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de två tidigare lokalerna och i andra bokskogar, och om den påträffas bör lokalerna undantas från skogsbruk.

Eckblad F.-E. & Granmo A. 1978. The genus Nummularia (Ascomycetes) in Norway. Norwegian Journal of Botany 25: 69–75.

Fries E. 1849. Summa Vegetabilium Scandinaviae. 2. Upsaliae.

Granmo A., Hammelev D., Knudsen H., Læssøe T., Sasa M., Whalley A-J.S. 1989. The genera Biscogniauxia and Hypoxylon (Sphaeriales) in the Nordic countries. Opera Botanica 100: 59–84.

Hansen L. & Knudsen H. (Eds). 2000. Nordic Macromycetes 1: 238. - Nordsvamp: Copenhagen.

Hanson S.-Å. 1996. Kärnsvampar (pyrenomyceter) i Skåne. Jordstjärnan 17: 49–62.

Ju Y.M., Rogers J.D., Martín F.S. & Granmo A. 1998. The genus Biscogniauxia Mycotaxon 66: 1–98.

Læssøe T., Scheuer C. & Granmo A. 1999. Biscogniauxia granmoi (Xylariaceae) in Europe. Österr. Z. Pilzk. 8: 139–147.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2002, Björn Nordén 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Graphostromataceae  
 • Släkte
  Biscogniauxia - kantdynor 
 • Art
  Biscogniauxia nummularia, (Bull.:Fr.) Kuntze - skorpdyna
  Synonymer
  platådyna
  Hypoxylon nummularium Bull.:Fr.
  Sphaeria nummularia (Bull.:Fr.) DC.
  Nummularia bulliardii Tul. & C.Tul.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2002, Björn Nordén 2017